,,od Fausta k Orfeovi", nová knižná publikácia Michaely Mojžišovej.

30.10.2011 21:44

 

Bratislava

 

Od Fausta k Orfeovi je názov novej knižnej publikácie, ktorá bola 24. októbra 2011 prezentovaná na pôde Divadelného ústavu v Bratislave. Spolu s autorkou knihy pani Michaelou Mojžišovou sa o slovo podelili pani Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, recenzent knihy pán Pavel Unger, operný kritik a pán Oleg Dlouhý, vedúci oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu.

 

                                                                                               

Krátko o knihe:

 

Prvá publikácia na Slovensku, ktorá prináša ucelený pohľad na inscenačnú prax súčasného slovenského operného divadla, reflektuje najčerstvejšiu kapitolu jeho dejín, formujúcu sa v nových spoločensko-kultúrnych podmienkach po novembri 1989.

 

Obdobie, ktoré v umeleckej rovine do značnej miery charakterizuje snaha konfrontovať sa – či súhlasne, alebo v opozícii – s modernými európskymi inscenačnými trendmi, predstavuje prácu popredných režisérov na slovenskej opernej scéne ako Miroslav Fischer, Branislav Kriška, Marián Chudovský, Pavol Smolík, Martin Bendik, Jozef Bednárik, Zuzana Lacková-Gilhuus, Andrea Hlinková, Peter Konwitschny, Mariusz Treliński, ale i Juraj Jakubisko či Roman Polák. 

 

Publikácia čitateľsky pútavým spôsobom mapuje peripetie vývoja operného divadla na Slovensku, hľadá jeho vnútorné i vonkajšie inšpirácie, pomenúva tendencie, témy, tvorivé poetiky.

 

 

Operný kritik Pavel Ungrer opísal knihu ,,od Fausta k Orfeovi“, ktorá mapuje dvadsať rokov slovenského operného divadla, ako veľmi potrebnú a prínosnú publikáciu. Vo svojom príhovore hovoril o období po roku 1989, ktoré kniha zachytáva, ako o období, ktoré je dosť významné a bolo potrebné ho nejakým spôsobom zmapovať.

 

O tom, z čoho autorka pri písaní knihy vychádzala a o čo sa opierala, sa pán Unger vyjadril takto: ,,Ostatných dvadsať rokov moja mladá kolegyňa už v značnej miere aktívne prežila, či už ako študentka Konzervatória v Košiciach, neskôr muzikológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale aj ako aktívna recenzentka a kritička, čiže sa dokáže oprieť o vlastné názory, o autopsiu. V zmysle zachovania objektivity a plurality názorov je kniha doplnená o citácie spektra slovenskej opernej kritiky“.

 

 

Podľa pána Olega Dlouheho, pani Michaela Mojžišová v tejto knihe otvorila iný ,,súdok“, v ktorom ďaleko intenzívnejšie, podrobnejšie a dôslednejšie pracuje na teatrologickej pôde. Ako ďalej poznamenal, v tejto práci sa autorka ďaleko viac sústredila na divadelnú zložku operných inscenácii, čo pre budúcnosť a teatrológiu považuje za veľmi dôležité.

 

 

 

Autorka knihy, na otázku prečo si vybrala tému práce práve roky 1989 až 2009 odpovedala, že niekde bolo treba začať a rok 1989 považuje za zlomový nielen pre krajinu, ale aj pre slovenské operné divadlo. Inscenáciu Faust a Margaréta v réžii Jozefa Bednárika považuje za prelomovú v chápaní nových inscenačných možností operných diel po otvorení sa Slovenska svetu. Po dvadsiatich rokoch sa na scéne Opery SND objavila operná inscenácia Ch. W. Glucka: Orfus a Eurydika v réžii poľského režiséra Mariusza Trelińského, ktorá je po tomto dvadsaťročnom období vývoja opery na Slovensku podľa autorky knihy najvýraznejšiou produkciou Opery SND.

 

Základom knihy je dizertačná práca Michaely Mojžišovej, ktorú písala sedem rokov. Kniha zaznamenáva vývoj medzi týmito rokmi a prináša prehľad opernej produkcie na Slovensku novým chápaním slovenských, ale aj zahraničných inscenátorov, akými sú napr. Marián Chudovský, Martin Bendík, Andrea Hlinková, Milan Sládek, Roman Polák, Peter Konwitschny a iní. Zachytáva nové chápania operného divadla všetkých slovenských operných divadiel vo svetle ,,inscenačných poetík“.

 

 

Na ďalšiu otázku moderátorky večera, ako vidí autorka knihy budúcnosť opery na Slovensku, či vie vycítiť, kam sa bude opera uberať, odpovedala takto: ,, Na túto otázku sú dve odpovede, jedna môže byť diplomatická a druhá je, že nie som veštica. Keď som si teraz listovala knihou, tak som sa až tak trocha zarazila, Záver je dosť pesimistický v tom zmysle, že tam trocha až moralisticky vyslovujem takú výhradu, že pokiaľ nebude naša opera veľmi silne dbať na dodržiavanie profesionálne kánonov, ak nebude mať snahu byť otvorená a komunikatívna, tak sa nikdy nezbavíme ,,provinčnosti“ a ja sa trochu obávam toho, že momentálne máme mierne útlmové obdobie a znova by sme potrebovali injekciu, aby sa ľady, čo sa týka opery ako divadla, pohli trocha ďalej“.

 

Vladimíra Fekete predstavila nielen knihu a jej tvorcov, ale aj pani Mojžišovú s jej ako povedala ,,tromi dcérami“, (tromi slovenskými opernými divadlami), ako tvorivú, k práci veľmi zodpovedne pristupujúcu ženu, plnú energie a pracovného zanietenia.

 

Krátke reakcie:

 

Pavel Unger, operný kritik.

 

,,Dovolil by som si zaželať tejto novej knihe, čo najširší okruh čitateľov, či už z oblasti odbornej, alebo laickej, aby sa ňou inšpirovali študenti, historici a aby jej myšlienky prenikli do sveta a ak už hovoríme o lete myšlienok, tak by som to zakončil tak trocha ,,operne“, tejto knihe prajem: Va, pensiero.“

 

 

Oleg Dlouhý, vedúci oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu.

 

,,Bodaj by sme my činoherci mali toľko vedomostí o opernom , baletnom alebo iných druhoch umenia, ako má v tejto chvíli Michaela Mojžišová, čo potvrdzuje v tejto knižke. Ja som veľmi rád, že sa na túto prácu podujala, lebo je málo odbornej literatúry a neviem, z čoho budú budúce generácie čerpať, s čím budú polemizovať, čo budú zatracovať, z čoho si budú robiť žarty, lebo aj o tom je teatrologická literatúra. Nové generácie musia prísť kriticky k tomu čo tu zostane. Túto knihu považujem za dôležitú hlavne preto, že je istým extraktom historickej pamäte dvadsaťročia, ktoré sme prežili všetci a najväčší prínos vidím v tom, že pani Mojžišová pristupuje k opere ako k divadlu so všetkými jeho atribútmi. Jej pohľad je z tohto hľadiska podľa mňa veľmi moderný, veľmi súčasný a preto verím, že pre mnohých bude ešte dlho smerodajný. Myslím si, že toto je od pani Mojžišovej zatiaľ najväčší prínos a samozrejme pevne verím, že aj prísľub k ďalším knihám“.

 

 

Marián Chudovský, operný režisér.

 

Reflexia na našu tvorbu, to je veľmi dôležitá záležitosť. Som veľmi rád, že vznikla táto publikácia. Je a aj ostane aktuálna, nakoľko má ambíciu pomenovať isté obdobie, konkrétne inscenačné poetiky. V dnešnej spoločenskej  situácii, keď hudobná a divadelná publicistika u nás takmer neexistuje, alebo sa sporadicky vydávajú periodiká, ktoré nemajú aktuálne odozvu, vychádzajú viac-menej formálne nakoľko poberajú nejakú štátnu dotáciu a číta ich len veľmi obmedzený počet záujemcov, je dielko Michaely Mojžišovej veľkým prínosom. Vzniká niečo, čo môže byť užitočné aj pre našich nasledovníkov, aby si uvedomili, že nadväzujú na nejaké civilizované prostredie. Dôležité je pochopiť čo všetko sa tu odohrávalo v rozmanitých inscenačných poetikách v období ostatného dvadsaťročia. Kvitujem, že sa pani Mojžišová na niečo také odhodlala, zaznamenala  a pomenovala kus histórie operného divadla na Slovensku a zároveň aj neformálne vyzvala svojich súputníkov k nasledovaniu. Je veľmi cenné, ak niečo vyjde na papieri a možno v tom listovať, je možné názorovo polemizovať“...

 

Michaela Mojžišová, autorka knihy.

 

,,Som veľmi rada, že to mám za sebou a teraz sa priznám, že mám trochu trému, lebo vlastne prvý krát stojím ja v tej pozícii človeka, ktorého budú hodnotiť. Väčšinou som na tej druhej strane ja, ja hodnotím, takže som veľmi zvedavá, s akým prijatím sa kniha stretne. Teším sa na každý, aj kritický názor“.

 

Michaela Mojžišová, autogramiáda

Foto: Ľudovít Vongrej

 

------------------------------------------------------------

Detaily knihy:
Vydavateľ: Divadelný ústav Bratislava
Edícia: Slovenské divadlo
Rok vydania: 2011
Počet strán: 226
Rozmer: 168 x 240 mm, kniha brožovaná,
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 978-80-89369-34-8

                                    

           Objednávka publikácie

 

 

 

 

Pripravil: Ľudovít Vongrej /  30. októbra 2011 / Bratislava         

 

 

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

Kalendárium: August21. augusta 1896 sa narodila americká sopranistka

Queena MARIO.
---------------------------------------------

21. augusta 1836 sa v Teatro Nuovo v Neapole konala premiéra opery

Betly

talianskeho skladateľa

Gaetana Donizettiho

 

Slávnostný koncert k otvoreniu

95. sezóny Opery SND 2014/2015

Kinoprenos opery

 Počet návštev stránky: 680 769

 

Google Pagerank                  

priamy link na sledovanie prenosu:

Bayerische Staatsoper LIVE

Ankety

 

Hlasujte v niektorej z ankiet na

Opera Slovakia

a vyjadrite svoj názor.

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk