Její pastorkyňa

Priateľ 09.04.2012
Vážená sl. Petrovská, so záujmom som si prečítal Vašu recenziu a rád by som upriamil Vašu pozornosť na niekoľko detailov, na ktoré som pritom narazil. Prosím aby Ste to nechápali ako kritiku, ale skôr ako snahu pomôcť, z mojej strany.
Začnem druhým odstavcom textu. Predovšetkým si myslím, že je lepšie ostať pri pôvodnom názve recenzovaného diela, t.j. v tomto prípade český originál Její pastorkyňa, než hovoriť v jednej vete o Jenůfe a v ďaľšej o „Jej“pastorkyni. Za druhé, čo je podobný problém, je treba dbať na to aby sme boli konzekventní aj pri menách postáv. V kontexte česky spievaného textu nepôsobí presvedčivo ak ich recenzent prekladá do slovenčiny. Tie postavy sú ten Števa a ten Laca, nie Števo a Laco a teda podľa toho ich treba aj skloňovať. Za ďaľšie, vo 4 odseku textu píšete „On sám si uvedomil a predostiera to aj košickým divákom.......“ Štylisticky je správnejšie ak zbytočne pisateľ neprechádza z jedného času do druhého-napr.: „On sám si uvedomuje a predostiera to.....“ Bolo by toho i viac ale to hádam až druhý krát.Ešte raz sa ospravedlňujem, zdravím Vás a držím palce.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk