1. októbra

18.08.2011 13:51

 

1. októbra 1957 sa v Bratislave narodil slovenský dirigent Dušan Štefánek.

 

 

Narodil sa v Bratislave, dirigovanie študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval majstrovský kurz u Sergia Celibidachea. Roku 1983 sa stal dirigentom Opery Štátneho divadla v Košiciach a od roku 1985 až dodnes pôsobí v Opere Slovenskom národnom divadle. Začiatkom 90. rokov bol aj šéfdirigentom Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského (Štátnej opery) v Banskej Bystrici. Spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Štátnou filharmóniou Košice. Hosťoval v pražskom Národnom divadle a v Janáčkovej opere v Brne a s operným i baletným súborom SND absolvoval množstvo úspešných vystúpení v zahraničí. Jeho operný repertoár zahŕňa niekoľko desiatok titulov, z ktorých viaceré hudobne naštudoval: Monteverdiho Korunováciu Poppey, Cikkerovo Vzkriesenie, Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť, Donizettiho Nápoj lásky, Bizetovu Carmen, Rossiniho Popolušku a Janáčkovu Káťu Kabanovú. Nemenej bohaté sú jeho skúsenosti s baletným žánrom.

 

 

1. október je Medzinárodný deň hudby

 

Medzinárodný deň hudby bol vyhlásený v roku 1974 a je podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobná radou (IMC). Cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznať estetické hodnoty.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk