10. apríla

18.08.2011 19:58

 

 

10. apríla 1940 sa v Bratislave narodila Prof. Zlatica Livorová.

 

 

 

Zlatica Livorová je významný pedagóg - profesorka operného spevu  - absolventka operného a koncertného spevu u prof. Anny Hrušovskej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, manželka popredného slovenského tenoristu Františka Livoru. 

Pôsobila na  Štátnom konzervatóriu  a na VŠMU v Bratislave.  Zlatica Livorová je pozývaná do porôt medzinárodných speváckych súťaží, napríklad Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave, Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, Brne a ďalších. Bola vyhľadávanou profesorkou pravidelných majstrovských interpretačných kurzov v Rožnově pod Radoštěm, Jaroměřicich nad Rokytnou a v súčasnosti v Piešťanoch.

Prof. Zlatica Livorová sa môže pochváliť absolventmi, nositeľmi laureátskych titulov z medzinárodných speváckych súťaží (Rio de Janeiro, Belvedere, Alfredo Kraus, Toti dal Monte, Ada Sari, Aslico, Drážďany, Karlove Vary...), ktorí účinkujú vo významných svetových operných domoch (La Scala, MET, Covent Garden, Viedeň, Paríž, Madrid, Mníchov, Berlín, Buenos Aires, Boľšoj Teatr, Teatr Wielki, Drážďany atď.) a na najprestížnejších operných festivaloch ako Glyndenbourne, Aix en Provence, Pesaro a pod.
Medzi najúspešnejších absolventov prof. Livorovej patria napr. Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Andrea Danková, Otokar Klein, Aleš Jenis, Terézia Kružliaková, Mária Porubčinová, Yvetta Tannenbergerová, Katarína Štúrová, Andrea Dudášová, Eva Hornyaková, Lenka Máčiková a mnohí ďalší.

 

 

10. apríla 1943 sa v opere SND konala slovenská premiéra opery Riccarda Zandonaia Ľúbostná komédia. Dirigoval Ladislav Holoubek, v réžii Bohuša Vilíma.

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk