10. októbra

18.08.2011 13:42

 

10. októbra1906 sa v Starej Turej v Trenčianskom okrese narodila významná vokálna pedagogička Darina Žuravlevová rod. Paulovičová.

 

 

V histórii slovenskej vokálnej pedagogiky a interpretácie predstavuje osobnosť zakladateľského významu. Zomrela 17. marca 1988 v Bratislave.

 

 

10. októbra 1813 sa v Le Roncole sa narodil taliansky skladateľ Giuseppe Verdi.

 

 

Nadviazal na tradičnú formu talianskej opery a stal sa dovŕšiteľom jej vývoja. V prvom období tvorby uplatnil tému národno-oslobodzovacieho boja: Nabucco, Attila, neskôr dramatické polohy: Luisa Millerová, Macbeth a témy sociálne: Rigoletto, Trubadúr, Traviata. Po r. 1855 sa usiloval o vytvorenie veľkej opery francúzskeho typu: Maškarný ples, Don Carlos, Aida. V poslednom období života použil shakespearovské námety: Othello, Falstaff. Autor Rekviem, Te Deum, Stabat Mater. Zomrel 27. januára 1901 v Miláne.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk