15. septembra

18.08.2011 13:22

 

15. septembra 190  1    sa v Skalici narodil slovenský operný spevák, tenor JUDr. Janko Blaho.

 

 

Dr. Janko Blaho (15. septembra 1901 v Skalici – 24. apríla 1981 v Bratislave)

 

V histórii Slovenského národného divadla patril Dr. Janko Blaho k zakladateľským osobnostiam slovenského operného umenia. V prostredí rodičovského domu v rodnej Skalici získal nielen lásku k ľudovej piesni a ľudovému umeniu, ale mal možnosť stretávať slovenských a moravských umelcov - maliarov, spisovateľov, hudobných skladateľov, ktorí ich domácnosť navštevovali. Jeho otec, lekár MUDr. Pavel Blaho, politik a spoluzakladateľ revue Hlas,  často spieval v neďalekých Luhačoviciach, kde rodina trávila leto. S Luhačovicami je spojené aj prvé Blahovo stretnutie s operou.

 

Počas gymnaziálnych štúdií v  Skalici bol zbormajstrom študentského zboru, často hrával aj v divadelných predstaveniach. Na želanie rodičov začal v  Prahe študovať právo na Karlovej univerzite, zároveň účinkoval v pražskom Hlahole, s ktorým vystupoval aj na zahraničných súťažiach (v Holandsku získal Hlahol prvé miesto). Súkromne sa učil spievať u Kristíny Morfovej, sopranistky bulharského pôvodu. Ako jej žiak pohostinsky vystúpil 24. marca 1924 na scéne SND v Blodkovej opere V studni v úlohe Vojtecha a na jeseň toho istého roku aj v úlohe Jeníka v Predanej neveste. Po ukončení štúdia práv nastúpil síce ako advokátsky koncipient, volanie múz však bolo silnejšie a rozhodol sa pre štúdium spevu v Miláne (1925 – 1926). U pedagóga Stefana Stevu získal vynikajúcu spevácku techniku a v milánskej La Scale mal možnosť vidieť mnohých dobrých spevákov, dokonca bol aj svedkom triumfu Pucciniho opery Turandot.

Operný súbor SND absolvoval vo svojich začiatkoch takmer každoročne po ukončení sezóny v Bratislave zájazdy do Košíc a v roku 1926 dostal Blaho od vtedajšieho riaditeľa Oskara Nedbala ponuku spievať v Košiciach Alfréda v Traviate a Rudolfa v Bohéme. Na jeseň toho istého roku prijal angažmán v SND, a tak sa definitívne ukončila jeho advokátska kariéra a divadlu ostal verný až do konca svojej umeleckej činnosti.

 

Blaho bol tenoristom mimoriadneho hlasového rozsahu a veľkej muzikálnej pohotovosti, mnohé postavy spieval vo viacerých naštudovaniach. Jeho repertoár bol nesmierne bohatý – spieval partie lyrické, od smetanovských a mozartovských (Janíka v Predanej neveste, Lukáša v Hubičke, Tamina v Čarovnej flaute, Dona Ottavia v Donovi Juanovi, Belmonta v Únose zo serailu) po romantické postavy talianskej a francúzskej opery (Alfréd v Traviate, Vojvoda v Rigolettovi, Riccardo v Maškarnom bále, Manrico v Trubadúrovi (svojho druhého Manrica spieval už po dovŕšení šesťdesiatky), Rudolf v Bohéme, Cavaradossi v Tosce Pinkerton v Madame Butterfly, Faust, Hoffmann),vo vrcholnej forme spieval titulnú postavu Fra Diavola v Auberovej opere. Blízky mu bol i Janáček (v Jej pastorkyni spieval Števu i Lacu), ruská klasika (Lenskij v Eugenovi Oneginovi, Lžidimitrij a Šujskij v Borisovi Godunovi). Zo slovenskej opernej tvorby naštudoval Martina v prvom uvedení opery V. Figuša.Bystrého Detvan (1928), Grama v Bellovom Kováčovi Wielandovi, Krúpu a Predslava v Suchoňových operách Krútňava a Svätopluk, Gajdošíka v Jánošíkovi, Smeľkova vo Vzkriesení, Boba v Mistrovi Scroogeovi J. Cikkera. Okrem hlavných tenorových postavách sa uplatnil aj v moderných a charakterových úlohách a kreáciách (Poštmajster v Egkovom Revízorovi, titulná úloha V Dessauovom Odsúdení Lukulla). Počas 43 sezón aktívnej umeleckej činnosti odspieval 2 648 predstavení, naštudoval 151 operných a operetných postáv. Najčastejšie a najradšej spieval Janíka v Predanej neveste – 218 ráz, potom Lukáša v Hubičke (115-krát), Pinkertona v Madame Butterfly, 110-krát, Gajdošíka v Cikkerovej opere spieval 108-krát, Alfréda v Traviate 103, Vojvodu v Rigolettovi 94, Krúpu v Suchoňovej Krútňave 85 a Rudolfa v Bohéma 55 ráz. Pri tomto malom štatistickom prehľade treba spomenúť, že bol vždy pripravený pohotovo zaskočiť za chorého kolegu, a to často po mnohých rokoch, keď už v inscenácii nebol obsadený. Poslednou úlohou Janka Blaha v opere SND bol cisár Altoum v Pucciniho opere Turandot, s javiskom sa však definitívne rozlúčil ako Pinkerton v Madame Butterfly (pod taktovkou Ladislava Holoubka) dňa 21. marca 1968, a to na scéne divadla, kde túto postavu  roku 1928 prvý raz spieval - v Štátnom divadle v Košiciach.

So súborom opery Blaho často hosťoval vo Viedni a v Prahe, bol partnerom mnohým renomovaným zahraničným spevákom, ktorí v tých časoch hosťovali v SND: Jurij Baklanov, Pavel Ludikar, Gunar Graarud, Celestino Sarobe, Giuseppe Taddei. Častými partnerkami a vo viacerých operách mu boli sopranistky Mária Németh, Ada Sari, Jarmila Novotná a Tatiana Menotti V Šulcovej inscenácii Gounodovho Fausta v roku 1934 spieval titulnú úlohu so svetoznámym Fiodorom Šaliapinom ako Mefistom. Účinkoval tiež v operných inscenáciách, ktoré dirigovali v opere SND Richard Strauss, János Ferencsik, Lovro von Matačić a Werner Egk.

Jeho činnosť sa neobmedzovala iba na operné javiská, veľkú pozornosť venoval aj koncertnej činnosti – dlho bol jediným interpretom Suchoňovej kantáty Žalm zeme podkarpatskej. Mnoho piesní, operetných a operných árii, či dvojspevov nahral v rozhlase, televízii a na gramofónové platne.

 

Láska k ľudovej piesni sa vinula jeho životom ako červená niť, pomocou ktorej sa mu podarilo ”utkať” šesť zborníkov pod názvom Záhorácke pjesňičky. Janko Blaho mal rád ľudí a život, často chodil po dedinách na Záhorí zbierať a a zapisovať ľudové piesne, popritom sa s ľuďmi rád porozprával pri poháriku dobrého skalického vínka. Najradšej sa vracal do Skalice. Nachádzal tam mier, vyrovnanosť so životom, starých, dobrých priateľov a aj životný optimizmus do ďalších rokov. Vždy si však našiel čas aj na svoju dávnu lásku, filateliu.

 

Dr. Janko Blaho bol človek s veľký nábojom energie. Už počas svojej aktívnej umeleckej činnosti sa venoval výchove mladých spevákov najprv na bratislavskom konzervatóriu (1952 – 1954), potom na VŠMU v Bratislave (1952 – 1973). K jeho žiakom patrili viacerí známi operní umelci, Gabriela Beňačková, František Livora, Anna Kajabová-Peňašková, Ján Zemko, Pavol Mauréry. Bohatá je aj jeho publicistická činnosť zameraná na najrozmanitejšie témy nášho spoločenského, politického a kultúrneho života. Svoje spomienky na umelecké ovzdušie Skalice na pozadí politického a spoločenského diania i na vlastné umelecké začiatky opísal v knihe Zo skalického rínku (1974). Umeleckú činnosť Dr. Janka Blaha zaznamenáva monografia hudobného vedca, kritika a publicistu Michala Palovčíka Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Blaho ((2001). Zomrel 24. apríla 1981 v Bratislave.

 

15. septembra 1960 sa narodil operný spevák, barytonista Martin Babjak.

 

 

Študoval na bratislavskom konzervatóriu u prof. Idy Černeckej a na speváckej škole pri Teatro alla Scala v Miláne. Svoju profesionálnu dráhu začal v Banskej Bystrici, od r. 1989 spieva v Opere SND. Hosťuje v zahraničí. Známy je aj ako otužilec zo skupiny Ľadové medvede.

 

15. septembra 1928 sa v Bernolákove narodil spevák, barytonista Jozef Kuchár.

 

 

Pôsobil v košickej opere, v bratislavskej opere, v českých činoherných divadlách a v rokoch 1955-1991 bol sólistom spevohry na Novej scéne v Bratislave. Uplatnil sa v klasických operetách, muzikáloch i hudobných komédiách: Poľská krv, Cigánsky barón, My Fair Lady, Loď komediantov a i. Interpret populárnych piesní a piesní z operiet v slovenskom rozhlase. Zomrel 23. januára 2009 v Bratislave.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk