16. augusta

18.08.2011 09:27

 

16. augusta 1943 sa narodila v Bratislave Mgr. Elena Blahová, rod. Martišová.

 

.

 Elena Blahová, rod. Martišová

 

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UK nastúpila do oddelenia dokumentácie SND a pracovala v ňom až do svojho odchodu do dôchodku (1968 – 2007). S veľkým prehľadom, intenzívnym osobným vzťahom a profesionálnym prístupom budovala a systemizovala dokumentačné základy archívu, ktoré v oddelení našla. Okrem toho na vysokej odbornej úrovni pripravovala a spracúvala čiastkové väčšie či menšie materiály a podklady pre dramaturgie súborov divadla, externých spolupracovníkov divadla, novinárov a ďalšiu odbornú verejnosť. V roku 1996, pri príležitosti 75. výročia založenia SND, vyšla z jej pera užitočná publikácia SND 1920-1995 s podtitulom Fakty-Osobnosti-Udalosti. Okrem faktov z histórie SND a jeho súborov je súčasťou publikácie aj abecedný súpis všetkých umeleckých osobností, ktoré v divadle od jeho začiatkov pôsobili. Zahŕňa aj prehľady premiér pôvodnej slovenskej tvorby, chronologický prehľad všetkých zahraničných zájazdov súborov SND a prehľad najvýznamnejších zahraničných dirigentov, spevákov a tanečníkov, ktorí v SND účinkovali.

K  90. výročiu vzniku SND spracovala rozsiahle teatrologické dielo Súpis repertoáru Slovenského národného divadla 1920-2010. Obsahuje nielen základný súpis jednotlivých inscenácií s hlavnými tvorcami a personálne zloženie všetkých súborov a kolektívov pôsobiacich SND v každej z deväťdesiatich sezón, ale aj o množstvo ďalších cenných informácií, ktoré boli doteraz neznáme, neúplné, nepresné alebo jednoducho nedostupné. Publikácia je výsledkom autorkinej obdivuhodnej heurestickej práce opierajúcej sa o originálne archívne pramene, rozsiahle a podrobné štúdium dobovej tlače a tiež príslušnú, najmä memoárovú literatúru. Je jedným z obzvlášť cenných príspevkov k dejinám SND a teda aj do fondu slovenskej teatrológie.

 

 

 

16. augusta 1941 sa narodil v Piešťanoch tenorista Jozef Ábel.

 

 

 

Spev študoval na bratislavskom konzervatóriu u Imricha Gála a Štefana Hozu (1960 – 1963) a na JAMU v Brne (1963 – 1967, prof. Vlasta Linhartová). V roku 1968 sa stal absolútnym víťazom na Medzinárodnej speváckej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch.

Profesionálne pôsobenie začal v opere Štátneho divadla v Ostrave (1955 – 1982) a vytvoril tu širokú paletu postáv českej i svetovej klasiky. Jeho mäkký lyrický tenor sa uplatnil v širokom lyrickom i spintovom repertoári, ale aj vo vokálne vypätých partiách klasickej operety, koncertne účinkoval v symfonických dielach (Dvořák, Händel, Bach, Haydn, Mozart). V opere SND vystúpil najskôr pohostinsky a v roku 1982 sa stal sólistom a pôsobil tu do roku 2004. Mnohé postavy, ktoré naštudoval v Ostrave, spieval aj v SND a patril medzi najvyťaženejších slovenských tenoristov. Bol Vaškom i Jeníkom (Predaná nevesta), Lenským (Eugen Onegin), Alfrédom (Traviata), Cavaradossim (Tosca), Edgardom (Lucia di Lammemoor), Ferrandom (Cosi fan tutte), Rudolfom (Bohéma), Nemorinom (Nápoj lásky). Hoci aj naďalej boli jeho naturelu najbližšie lyrické party, čoraz častejšie sa úspešne uplatňoval aj v dramatických postavách ako Turiddu (Sedliacka česť), Don José (Carmen), Záboj (Svätopluk), Števa Buryja (Jej pastorkyňa), Vladimír (Knieža Igor), Macduff (Macbeth), Maurizio (Ariana Lecouvreur), Pinkerton (Madame Butterfly), Idomeneo (Idomeneo), Walter von der Vogelweide (Tannhäuser), Ondrej (Krútňava). Z menších epizód charakterového typu zaujal najmä ako Zafúľaný sedliačik (Katarína Izmajlovová), Cvrček (Zo života hmyzu), Ferapont Smeľkov (Vzkriesenie), Monostatos (Čarovná flauta), Dr. Cajus (Falstaff), Krúpa (Krútňava). Z operetného repertoáru spieval Eisensteina (Netopier), Bola (Poľská krv), Su-Čonga (Zem úsmevov), Edwina (Čardášová princezná), Mr. X (Cirkusová princezná). Od začiatku 70. rokov hosťoval v českých operných divadlách, vrátane pražského Národného divadla, často spolupracoval s operou Štátneho divadla v Košiciach a Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.

Od roku 1999 sa venuje pedagogickej činnosti na hudobno-dramatickom oddelení Konzervatória v Bratislave. V roku 2003 mu udelil Literárny fond cenu za celoživotné dielo.

 

 

16. augusta 2012 v Bratislave zomrel dirigent Bystrík Režucha.

 

 

Študoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave a na Hochschule für Musik v Lipsku. Bol dirigentom Symfonického orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave, stál pri zrode Štátnej filharmónie Košice, v r. 1984-89 bol šéfdirigentom Slovenskej filharmónie a od r. 1982 hosťujúcim profesorom na Michiganskej Univerzite a na Univerzite štátu Massachusetts (USA). Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. Narodil sa 14. januára 1935 sa v Bratislave.

 

 

16.augusta 1959 v Bratislave zomrel hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška (* 25.10.1897)

 

 

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk