19. decembra

18.08.2011 15:13

 

19. decembra 1951 sa v Bratislave narodil teatrológ Oleg Dlouhý.

 

 

PhDr. Oleg Dlouhý  absolvoval divadelnú vedu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako hlavný dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove, dramaturg činohry Novej scény v Bratislave, vedúci odborný referent –špecialista Ministerstva kultúry SSR, vedúci dokumentácie Národného divadelného centra v Bratislave a starší radca Ministerstva kultúry SR. Od roku 1995 pracoval v dokumentácii Divadelného ústavu v Bratislave, kde sa v máji 2010 stal vedúcim Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie. Od roku 2006 učil na Konzervatóriu v Bratislave. Systematicky savenoval odbornej reflexii činoherných, muzikálových, operetných a alternatívnych divadiel pre denníky a odbornú tlač. Spolupracoval s amatérskym divadlom, ako metodik spolupracoval so súbormi, pôsobil v súťažných porotách amatérskych divadelných prehliadok a v rokoch 2001 – 2008 bol predsedom poradného zboru pre divadlo pri Národnom osvetovom centre. V Divadelnom ústave sa podieľal na významných výskumných projektoch, bol teatrologickým garantom pri príprave informačnej databázy o slovenskom divadle, pod jeho kuratelou vznikali publikácie Divadlo na Slovensku - ročenky profesionálneho divadla.  Bol autorom viacerých dramaturgických úprav, dramatizácií, prekladov hier z češtiny, piesňových textov muzikálov. So sebe vlastným oduševnením sledoval a hodnotil predovšetkým mimobratislavské divadlá. Stál pri zrode a rozvíjal festival slovenských profesionálnych divadiel Dotyky a spojenia. Začiatkom roka 2014 odišiel do dôchodku. Zomrel 17. mája 2014 v Bratislave.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk