19. marca

18.08.2011 16:46

 

19. marca 1937 sa narodila Profesorka Vlasta Hudecová, rod. Rojková.

 

 

Rodáčka z Moravského Lieskového, ZŠ navštevovala v Novom Meste nad Váhom. Celý jej doterajší život je spätý so spevom a hlasom, hlasovou výchovou.V tejto oblasti je vynikajúcou odborníčkou. Bola jedinou hlasovou poradkyňou pre poruchy hlasu na Slovensku a svoje poznatky a skúsenosti odovzdávala foniatrom a logopédom na celoslovenských foniatrických pracovných dňoch. V spolupráci s doc. PhDr. Petrom Krbaťom, CSc. napísala metodickú štúdiu pre študentov katedry spevu a konzervatórií: Typy fonačných porúch u spevákov a hlasových profesionálov, možnosti ich reedukácie.
Od roku 1976 V. Hudecová pôsobila na VŠMU v Bratislave, od školského roku 1983-84 ako odborná asistentka. Učí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Za roky pôsobenia na konzervatóriu i VŠMU vychovala desiatky absolventov, ktorí pôsobia v rôznych hudobných telesách – v SND, Slovenskej filharmónii, za všetkých spomeňme Ľubicu Vargicovú. Prof. V. Hudecovú pre jej odbornosť často pozývajú ako členku rôznych porôt.

 

Prof. Vlasta Hudecová: Povolanie pedagóga je veľmi náročné, ale pri tom krásne - rozhovor

Osobnosť vokálnej pedagogiky: Prof. Vlasta Hudecová

 

 

 

19. marca 1859 sa v Theatre Lyrique v Paríži konala premra veľkej opery v 5. dejstvách Faust od franúzskeho skladateľa Charlesa Gounoda. Dirigoval : Adolphe Deloffre. Libreto: Jules Barbier a Michel Carre.

Mnohí Faustovia, ktorí prešli javiskom v 18. storočí vyústili z Goetheho veľbásne. Charles Gounod v dobe, kedy sa prežíva forma ,,veľkej opery“ a keď sa hľadá cesta k žánru francúzskej lyrickej opery si volí Faustovský námet podľa Goetha. Dielo bolo vyslovene senzáciou. Aj Faust podľa L. Spohra, ktorý bol v tej dobe najslávnejším zhudobnením tohto námetu, ustúpil do pozadia. Z Goetheho básne okrem niekoľkých piesňových vložiek,zostáva v opere len najhrubší obrys deja. Ale hudba bola tak prenikavo nová a proti ,,veľkej opere“ tak životne naozajstná, že opera mala nesmierny úspech a má až dodnes.

Faust a Margaréta patrí k najkrajším romantickým lyrickým operám. Zaznievajú v nej francúzske citové melódie, jej hudba sa trbliece krásou šansónu.. Základom výrazu melódií je hlboký ľudský cit. Tieto melódie dramaticky rozoznievajú živé výjavy, ktorých účinok znásobil zbor a balet.

Keď si Gounod vybral za základ deja opery Goetheho báseň, nechcel zobraziť jej hlboké filozofické myšlienky, ale ľudský príbeh. A to sa mu naozaj podarilo. Z tohto dôvodu ju nemecké publikum nepovažovalo za plnohodnotnú operu v porovnaní s Goetheho básňou. Na premi
ére opera nezožala veľký úspech, ale o niekoľko rokov neskôr priniesla Gounodovi slávu a uznanie. Stala sa francúzskou národnou operou a dodnes sa hráva na štátne sviatky a pri významných udalostiac

 

 

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk