24. apríla

18.08.2011 19:44

 

24. apríla 1964 sa narodil tenorista Ľudovít Ludha - sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.

 


Ľudovít Ludha je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave (prof. Vlasta Hudecová). Už počas štúdií absolvoval turné po Taliansku, kde interpretoval Omšu C dur L. van Beethovena. V roku 1987 získal prvú cenu... na celoštátnej súťaži poslucháčov spevu vysokých škôl ČSFR. Ešte v tom istom roku vystúpil v rámci Salzburger Festspiele v diele A. Schönberga Mojžiš a Áaron v réžii J. P. Ponella pod taktovkou Jamesa Levina. Priaznivý ohlas na jeho účinkovanie mu prinieslo pozvanie aj na ďalší rok. Odvtedy sa datuje jeho medzinárodná kariéra.
Od roku 1988 je Ľ. Ludha sólistom opery Slovenského národného divadla v Bratislave, na doskách ktorého stvárnil celý rad sólových tenorových partií.

 

24. apríla 1981 zomrel v Bratislave slovenský operný spevák, tenor JUDr. Janko Blaho.

 

 

Dr. Janko Blaho (15. septembra 1901 v Skalici – 24. apríla 1981 v Bratislave)

 

V histórii Slovenského národného divadla patril Dr. Janko Blaho k zakladateľským osobnostiam slovenského operného umenia. V prostredí rodičovského domu v rodnej Skalici získal nielen lásku k ľudovej piesni a ľudovému umeniu, ale mal možnosť stretávať slovenských a moravských umelcov - maliarov, spisovateľov, hudobných skladateľov, ktorí ich domácnosť navštevovali. Jeho otec, lekár MUDr. Pavel Blaho, politik a spoluzakladateľ revue Hlas,  často spieval v neďalekých Luhačoviciach, kde rodina trávila leto. S Luhačovicami je spojené aj prvé Blahovo stretnutie s operou.

 

Počas gymnaziálnych štúdií v  Skalici bol zbormajstrom študentského zboru, často hrával aj v divadelných predstaveniach. Na želanie rodičov začal v  Prahe študovať právo na Karlovej univerzite, zároveň účinkoval v pražskom Hlahole, s ktorým vystupoval aj na zahraničných súťažiach (v Holandsku získal Hlahol prvé miesto). Súkromne sa učil spievať u Kristíny Morfovej, sopranistky bulharského pôvodu. Ako jej žiak pohostinsky vystúpil 24. marca 1924 na scéne SND v Blodkovej opere V studni v úlohe Vojtecha a na jeseň toho istého roku aj v úlohe Jeníka v Predanej neveste. Po ukončení štúdia práv nastúpil síce ako advokátsky koncipient, volanie múz však bolo silnejšie a rozhodol sa pre štúdium spevu v Miláne (1925 – 1926). U pedagóga Stefana Stevu získal vynikajúcu spevácku techniku a v milánskej La Scale mal možnosť vidieť mnohých dobrých spevákov, dokonca bol aj svedkom triumfu Pucciniho opery Turandot.

Operný súbor SND absolvoval vo svojich začiatkoch takmer každoročne po ukončení sezóny v Bratislave zájazdy do Košíc a v roku 1926 dostal Blaho od vtedajšieho riaditeľa Oskara Nedbala ponuku spievať v Košiciach Alfréda v Traviate a Rudolfa v Bohéme. Na jeseň toho istého roku prijal angažmán v SND, a tak sa definitívne ukončila jeho advokátska kariéra a divadlu ostal verný až do konca svojej umeleckej činnosti.

 

Blaho bol tenoristom mimoriadneho hlasového rozsahu a veľkej muzikálnej pohotovosti, mnohé postavy spieval vo viacerých naštudovaniach. Jeho repertoár bol nesmierne bohatý – spieval partie lyrické, od smetanovských a mozartovských (Janíka v Predanej neveste, Lukáša v Hubičke, Tamina v Čarovnej flaute, Dona Ottavia v Donovi Juanovi, Belmonta v Únose zo serailu) po romantické postavy talianskej a francúzskej opery (Alfréd v Traviate, Vojvoda v Rigolettovi, Riccardo v Maškarnom bále, Manrico v Trubadúrovi (svojho druhého Manrica spieval už po dovŕšení šesťdesiatky), Rudolf v Bohéme, Cavaradossi v Tosce Pinkerton v Madame Butterfly, Faust, Hoffmann),vo vrcholnej forme spieval titulnú postavu Fra Diavola v Auberovej opere. Blízky mu bol i Janáček (v Jej pastorkyni spieval Števu i Lacu), ruská klasika (Lenskij v Eugenovi Oneginovi, Lžidimitrij a Šujskij v Borisovi Godunovi). Zo slovenskej opernej tvorby naštudoval Martina v prvom uvedení opery V. Figuša.Bystrého Detvan (1928), Grama v Bellovom Kováčovi Wielandovi, Krúpu a Predslava v Suchoňových operách Krútňava a Svätopluk, Gajdošíka v Jánošíkovi, Smeľkova vo Vzkriesení, Boba v Mistrovi Scroogeovi J. Cikkera. Okrem hlavných tenorových postavách sa uplatnil aj v moderných a charakterových úlohách a kreáciách (Poštmajster v Egkovom Revízorovi, titulná úloha V Dessauovom Odsúdení Lukulla). Počas 43 sezón aktívnej umeleckej činnosti odspieval 2 648 predstavení, naštudoval 151 operných a operetných postáv. Najčastejšie a najradšej spieval Janíka v Predanej neveste – 218 ráz, potom Lukáša v Hubičke (115-krát), Pinkertona v Madame Butterfly, 110-krát, Gajdošíka v Cikkerovej opere spieval 108-krát, Alfréda v Traviate 103, Vojvodu v Rigolettovi 94, Krúpu v Suchoňovej Krútňave 85 a Rudolfa v Bohéma 55 ráz. Pri tomto malom štatistickom prehľade treba spomenúť, že bol vždy pripravený pohotovo zaskočiť za chorého kolegu, a to často po mnohých rokoch, keď už v inscenácii nebol obsadený. Poslednou úlohou Janka Blaha v opere SND bol cisár Altoum v Pucciniho opere Turandot, s javiskom sa však definitívne rozlúčil ako Pinkerton v Madame Butterfly (pod taktovkou Ladislava Holoubka) dňa 21. marca 1968, a to na scéne divadla, kde túto postavu  roku 1928 prvý raz spieval - v Štátnom divadle v Košiciach.

 

So súborom opery Blaho často hosťoval vo Viedni a v Prahe, bol partnerom mnohým renomovaným zahraničným spevákom, ktorí v tých časoch hosťovali v SND: Jurij Baklanov, Pavel Ludikar, Gunar Graarud, Celestino Sarobe, Giuseppe Taddei. Častými partnerkami a vo viacerých operách mu boli sopranistky Mária Németh, Ada Sari, Jarmila Novotná a Tatiana Menotti V Šulcovej inscenácii Gounodovho Fausta v roku 1934 spieval titulnú úlohu so svetoznámym Fiodorom Šaliapinom ako Mefistom. Účinkoval tiež v operných inscenáciách, ktoré dirigovali v opere SND Richard Strauss, János Ferencsik, Lovro von Matačić a Werner Egk.

Jeho činnosť sa neobmedzovala iba na operné javiská, veľkú pozornosť venoval aj koncertnej činnosti – dlho bol jediným interpretom Suchoňovej kantáty Žalm zeme podkarpatskej. Mnoho piesní, operetných a operných árii, či dvojspevov nahral v rozhlase, televízii a na gramofónové platne.

 

Láska k ľudovej piesni sa vinula jeho životom ako červená niť, pomocou ktorej sa mu podarilo ”utkať” šesť zborníkov pod názvom Záhorácke pjesňičky. Janko Blaho mal rád ľudí a život, často chodil po dedinách na Záhorí zbierať a a zapisovať ľudové piesne, popritom sa s ľuďmi rád porozprával pri poháriku dobrého skalického vínka. Najradšej sa vracal do Skalice. Nachádzal tam mier, vyrovnanosť so životom, starých, dobrých priateľov a aj životný optimizmus do ďalších rokov. Vždy si však našiel čas aj na svoju dávnu lásku, filateliu.

 

Dr. Janko Blaho bol človek s veľký nábojom energie. Už počas svojej aktívnej umeleckej činnosti sa venoval výchove mladých spevákov najprv na bratislavskom konzervatóriu (1952 – 1954), potom na VŠMU v Bratislave (1952 – 1973). K jeho žiakom patrili viacerí známi operní umelci, Gabriela Beňačková, František Livora, Anna Kajabová-Peňašková, Ján Zemko, Pavol Mauréry. Bohatá je aj jeho publicistická činnosť zameraná na najrozmanitejšie témy nášho spoločenského, politického a kultúrneho života. Svoje spomienky na umelecké ovzdušie Skalice na pozadí politického a spoločenského diania i na vlastné umelecké začiatky opísal v knihe Zo skalického rínku (1974). Umeleckú činnosť Dr. Janka Blaha zaznamenáva monografia hudobného vedca, kritika a publicistu Michala Palovčíka Priekopníci slovenského operného divadelníctva Helena Bartošová a Dr. Ján Blaho ((2001). Narodil sa 15. septembra 1901 v Skalici.

 

24. apríla 1966 zomrel chorvátsky tenorista Tino Pattiera. Pattiera bol spevák s výnimočným, tmavo hrdinský tenorom, ktorý sa hodil pre role ako napr. Manrico vo Verdiho Trubadúrovi. V niektorých prípadoch porovnatelný s Carusom. Pattiera si celkom získal publikum v roku 1920. Pattiera je pochovaný vo svojom rodnom meste Cavtat. Narodil sa 27. júna 1890 sa v Cavtate.

 

 

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk