26. februára

18.08.2011 15:27

 

26. februára 1890 sa v Ľubľane narodila dlhoročná sólistka opery SND, altistka Mária (tiež Mariči) Peršlová.

 

 

 

 

Spev študovala v rodnej Ľubľane u prof. Mateja Hubada, slovinského skladateľa a dirigenta zboru Glasbena Matica. Debutovala ako 17-ročná vo Verdiho opere Trubadúr v úlohe Azuceny, s ktorou absolvovala aj turné po slovinských mestách . Dostala štipendium na polročné štúdium spevu v Prahe u prof. Konrada Wallersteina, potom bola angažovaná v Poznani a Stuttgarte. Po vypuknutí vojny sa vrátila do rodnej Ľubľany a po zatvorení tamojšieho operného divadla sa venovala koncertnej činnosti. Od roku 1919 žila s manželom v Bratislave a v decembri toho istého roku prvý raz účinkovala na bratislavskom javisku, v tom čase ešte Mestského divadla, ako Ľudmila v Smetanovej Predanej neveste, ktorú s ochotníkmi naštudoval prof. Miloš Ruppeldt, dirigent, skladateľ a organizátor hudobného života na Slovensku. Jej manžel a príležitostný spevák Jan Peršl (1884 – 1930) spieval v tomto predstavení Kecala (známejší bol jeho brat Josef Peršl, pôsobiaci od roku 1920 v SND ako sólista v basovom odbore a taktiež ako režisér, ktorého Encyklopédia dramatických umení Slovenska nesprávne uvádza ako jej manžela). Už v roku 1920 hosťovala Peršlová v opere SND v úlohe Veruny v Blodkovej opere V studni, neskôr bola stálym hosťom opery, v rokoch 1926 – 1945 aj riadnou členkou súboru. Peršlová disponovala speváckou kultúrou a krásnym mohutným hlasovým fondom, ktorý sa uplatnil v mnohých úlohách najmä talianskych, českých, slovenských i slovanských operných diel. Nebolo výnimkou, že niektoré postavy spievala vo viacerých naštudovaniach, mnohé aj bez alternácie. K jej profilovými úlohám patrila okrem Azuceny v Trubadúrovi (1927, premiéra v roku 1924; 1930; 1942) aj Ježibaba v Rusalke (1923, 1931, 1941), spievala Martinku v Hubičke, Pannu Rózu v Tajomstve, Káču, Kabanichu v Káti Kabanovej, Filipjevnu v Eugenovi Oneginovi, Grófku v Pikovej dáme, Amneris v Aide, Ulricu v Maškarnom bále, Quickly vo Falstaffovi, Martu vo  Faustovi, Orfea, Mary v Blúdiacom Holanďanovi, Erdu v Zlate Rýna, Klytaimnestru v Elektre, Herodias v Salome, Czipru v operete Cigánsky barón. Mnohostrannosť výrazu a herecké schopnosti uplatnila aj v menších charakterových a komických úlohách ako Ľudmila i Háta v Predanej neveste, Marcelina v Barbierovi zo Sevilly a Figarovej svadbe, či intrigánka Annina v Gvalierovi s ružou R. Straussa. V slovenských pôvodných dielach stvárnila Alžbetu Bátoryčku v Čachtickej pani M. Smatka, Starenu v Rosinského opere Mataj. Pravidelne vystupovala ako vynikajúca interprétka chrámových skladieb, dobová kritika pozitívne hodnotila jej účinkovanie napr. v Dvořákových oratóriách Stabat Mater a Svätá Ľudmila a vo Verdiho Requiem. V roku 1945 nastúpila do práve obnoveného Východoslovenského národného divadla (dnes Štátne divadlo) v Košiciach, kde si zopakovala Azucenu, Ulriku, Ježibabu, Martinku i Filipjevnu a naštudovala úlohu Suzuki v Madame Butterly. Do sezóny 1949/1950 však už vzhľadom na svoj zhoršujúci sa zdravotný stav nenastúpila. Zomrela v Prahe 17. decembra 1949.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk