27. januára

18.08.2011 15:16

 

27. januára 1756 sa v Salzburgu narodil velikán Wolfgang Amadeus Mozart.

 

 

Mozartove dielo najlepšie vystihuje povahu hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou a formovou brilantnosťou. Táto hudba je nenáročná na počúvanie, ale pre interpretov predstavuje nemalý problém. . Mozart obľuboval rýchle tempá a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná. W. A. Mozart zomrel 5. decembra 1791 vo Viedni.

 

27. januára 1901 zomrel v Miláne operný skladateľ Giuseppe Verdi.

 

 

Verdi bol taliansky skladateľ, ktorý nadviazal na tradičnú formu talianskej opery a stal sa dovŕšiteľom jej vývoja. V prvom období tvorby uplatnil tému národno-oslobodzovacieho boja: Nabucco, Attila, neskôr dramatické polohy: Luisa Millerová, Macbeth a témy sociálne: Rigoletto, Trubadúr, Traviata. Po r. 1855 sa usiloval o vytvorenie veľkej opery francúzskeho typu: Maškarný ples, Don Carlos, Aida. V poslednom období života použil shakespearovské námety: Othello, Falstaff. Autor Rekviem, Te Deum, Stabat Mater. Narodil sa 10. októbra 1813 v Le Roncole.

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk