3. februára

18.08.2011 15:50

 

3. februára 1915 sa v Lučenci narodil slovenský operný spevák (tenor) Alexander Baránek. Spev študoval u J. Egema v Bratislave, Rejcha vo Viedni a u Molnárovej v Budapešti. Účinkovať začal v Stredoslovenskom divadle (1934), potom bol členom zboru SND (1935-1939), člen Štátnej opery v Budapešti (1939-1943 a po roku 1945 bol angažovaný ako sólista opery SND. Vynikol najmä v talianskych operách (Traviata, Rigoletto, Bohéma, Tosca, Mdama Butterfly) a v niektorých buffo postavách (Vašek v predanej neveste a Triquet v Oneginovi. Nahral niekoľko rozhlasových nahrávok. Zomrel 13. marca 1994.

 

3. februára 1940 sa v Tichom Potoku narodil Mikuláš Čabiňák, slovenský operný spevák, bas. V roku 1962 - 1966 študoval spev na JAMU v Brne. Sólista operného súboru Št. divadla v Košiciach. Mal bohatý hlasový fond a výrazný herecký prejav. Úspešne vystupoval v divadlách a na koncertoch. Hosťoval v Olomouci, Banskej Bystrici a i. Zomrel 30. júla 1973 v Košiciach.

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk