3. júla

18.08.2011 18:33

 

3. júla 1854 sa v obci Hukvaldy narodil český hudobný skladateľ Leoš Janáček.

 

 

Po absolvovaní reálneho gymnázia a učiteľského ústavu odchádza na organovú školu do Prahy. Hudobné vzdelanie si dopĺňa vo Viedni a v Lipsku. Po štúdiách sa vracia do Brna. Tu sa stáva riaditeľom novootvorenej organovej školy. Pôsobí ako d rigent a organizátor v Brnenskej besede. Je dopisovateľom Hudebních listů, Moravských listů a Lidových novin. Bol uznávaný veľmi dlho ako folklorista. Nielenže zbieral piesne, ale ich aj študoval a poukázal na ich zvláštnosti. Spolu s Františkom Bartošom spolupracoval na dvoch vydaniach zbierky Národní písně moravské a práve túto zbierku podložil i teoretickou štúdiou O hudobní stránce písně moravské. Janáček na základe folkóru vytvoril systém nazývaný nápevková teória. Zomrel 12. augusta 1928 v Ostrave.

Generačne ho zaraďujeme do línie Antonín Dvořák a Zdeněk Fibich, avšak Janáček slohovými znakmi svojej hudby hlboko prerástol do 20. storočia. Česká hudba práve v Janáčkovi dostala impulz, ktorý rozvinul pojem česká hudba a zasiahol do európskej hudby. Janáčka môžeme orientáciou tvorby prirovnať k Stravinskému,Bartókovi i Hindemithovi. Podobne ako Bartók bol uznávaný veľmi dlho ako folklorista. Nielenže zbieral piesne, ale ich aj študoval a poukázal na ich zvláštnosti. Spolu s Františkom Bartošom spolupracoval na dvoch vydaniach zbierky Národní písně moravské a práve túto zbierku podložil i teoretickou štúdiou O hudobní stránce písně moravské. Janáček na základe folklóru vytvoril systém nazývaný nápevková teória.(nápevková teória - vychádza z prirodzeného hovoru, reči – intonácia, farba, intenzita). Od roku 1922 používal v záznamoch nápevov Hippov chronoskop, čím dosiahol efektívnejšiu metódu záznamu.

vlastným konceptom hudby predznamenal prúd moderného neofolklorizmu
bol inšpirovaný moravskou piesňou
vzor = Dvořák, Smetana
bol veľmi významný etnograf, zbieral ľudové piesne
hudbu cieľavedome začal šudovať v roku 1885
jeho národopisná činnosť: zbierka piesní moravských vyšla v roku 1901


Janáček bol skladateľ takmer výlučne programový. Preto najrozsiahlejšia a umelecky najmohutnejšia je jeho operná tvorba. V operách odmietol dôsledné využitie príznačných motívov známych z Wagnerových romantických opier a použil svoju nápevkovú teóriu. Napísal deväť opier:

1887/1888 - Šárka,
1891 Počiatok románu,
1894/1903 - Jej pastorkyňa,
1903/1904 - Osud,
1909/1917 - Výlety pána Broučka na Mesiac a Výlety pána Broučka do 15. storočia,
1919/1921 - Kaťa Kabanová podľa hry A. N. Ostrovského Búrka,
1924 - Príhody líšky Bystroušky,
1923/1925 - Vec Makropulos,
1927/1928 - Z mŕtveho domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk