3. marca

18.08.2011 17:02

 

3. marca 1875 sa v Opéra-Comique v Paríži konala svetová premiéra opery Carmen. Hudbu napísal francúzsky skladateľ Georges Bizet. Libreto podľa novely Prospera Mériméeho napísali Henri Meilhac and Ludovic Halévy. Svetovú premiéru opery dirigoval francúzsky dirigent Adolphe Deloffre. Parížske obecenstvo prijalo Carmen veľmi chladne, čo na skladateľa pôsobilo priam tragicky. Tri mesiace po premiére sklamaný zomrel. Svetového úspechu sa toto dielo dočkalo o čosi neskôr. Dnes je opera Carmen jednou z najpopulárnejších opier a úspechy pre krásu jej lyrických melódií dosiahla na všetkých operných javiskách sveta.

 

3. marca 1922 sa v SND konala slovenská premiéra opery Giuseppe Verdiho La traviata. Dirigoval Jaromír Žid, réžiu mal Josef Bártl.

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk