31. mája

18.08.2011 16:10

 

31. mája 1809 zomrel vo Viedni hudobný skladateľ Joseph Haydn.

 

 

Haydn bol hlavným predstaviteľom vrcholného klasicizmu v hudbe, jeho sonáty, sláčikové kvartetá a symfónie patria do zlatého fondu svetového kultúrneho dedičstva. Haydnova hudba sa vyznačuje sviežosťou, ľahkou melodikou a jasnými harmóniami. Skomponoval viac ako 1000 hudobných diel: 104 symfónií, mnoho sláčikových koncertov, 60 klavírnych sonát, štyri oratóriá, 20-25 opier, omše a ďalšie hudobné diela. Zo symfónií sú najznámejšie 6. symfónia D dur Ráno, 7. symfónia C Dur Poludnie, 8. symfónia G Dur Večer, 26. symfónia fis mol Vianočná, 44. symfónia e mol Smútočná, alebo 45. symfónia fis mol Rozlúčková, oratóriá Stvorenie a Ročné obdobia. V roku 1797 skomponoval hymnu pre viedenský cisársky dvor, ktorá bola až do roku 1918 rakúskou národnou hymnou. Bol známy tým, že po dokončení diela často písal na koniec rukopisu "Lausdeo" (Chvála bohu). Narodil sa 31. marca 1732 v dolnorakúskej dedine Rohrau v rodine kolára.

 

 

31. mája 1884 sa v Teatro Dal Verme ( Miláno ), konala svetová premiéra opery Giacoma Pucciniho Le Villi. Libreto napísal taliansky dramatik a libretista Ferdinando Fontana. Le Villi bola predstavená v roku 1884 v Teatro Dal Verme a upútala pozornosť Giulia Ricordiho, hlavu G. Ricordi & Co hudobných vydavateľstiev, ktorý poveril, aby Puccini napísal ďalšiu operu a to operu Edgar v roku 1889. Opera Le Villi naštartovala Puccinimu peknú hudobnú dráhu.

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk