31. októbra

18.08.2011 13:19

 

31. októbra 1958 sa obci Valaská narodil slovenský dirigent Pavol Tužinský.

 

 

 

Študoval na Štátnom konzervatóriu v Žiline hru na husle a dirigovanie. Neskôr pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor dirigovanie u prof. Ladislava Slováka. Po absolutóriu pôsobil istý čas ako asistent dirigenta v Opere Slovenského národného divadla. Po angažmán v ostravskej operete prijal angažmán v Štátnej opere Banská Bystrica, kde naštudoval veľké množstvo diel prevažne talianskej opernej literatúry. Z týchto najvýznamnejších naštudovaní treba spomenúť Verdiho Arolda a Ernani, Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť, ako aj Janáčkovu Jej Pastorkyňu. Okrem operných diel sa venuje aj koncertnému dirigovaniu so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Štátnej opery v B. Bystrici a inde. Pavol Tužinský vystupoval vo viacerých krajinách sveta ako v Nemecku, Taliansku, Izraely, Maďarsku a inde. V Opere SND naštudoval Benešovu operu The Players v slovenskej premiére.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk