4. apríla

18.08.2011 20:04

 

4. apríla 1974 sa v Smetanovom divadle v Prahe konala svetová premiéra opery banskobystrického rodáka Jána Cikkera: Coriolanus. Opera v troch dejstvách je rozdelená do štrnástich obrazov. Svetovú premiéru dirigoval Zdeněk Košler, réžiu mal Přemysl Kočí. V titulnej postave sa predstavil Antonin Švorc v titulnej úlohe. Po pražskej premiéra nasledovala premiéra v Mannheime a o tri roky vo Weimare v hudobnom naštudovaní Ondreja Lenárda. Libreto opery napísal Ján Cikker podľa rovnomennej tragédie Williama Shakespeara na tému rímskeho vojvodcu, človeka rozporných charakterových vlastnosti. Tak ako aj v ostatných operách Jána Cikkera, aj v tejto je výrazná humanistická myšlienka.

 

Svetová premiéra opery Coriolanus, Národní divadlo Praha, 1974

 

 

 

4. apríla 1939 sa konala svetová premiéra operety Gejzu Dusíka Modrá ruža v Slovenskom národnom divadle. (v Slovenskom ľudovom divadle mala

premiéru až 14. 10. 1939). Svetovú premiéru dirigoval Juraj Viliam Schöffer, réžia Drahoš Želenský.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk