4. augusta

18.08.2011 09:39

 

4. augusta 1966 sa vo Zvolene narodila operná speváčka a pedagogička Mgr. art. Božena Ferancová.

 

 

Je absolventkou Vysokej školy muzických umení v Bratislave (prof. Eva Blahová). Svoje štúdiá si doplnila na majstrovských kurzoch v Accademii Chigianna v talianskej Siene. Absolvovala polročnú stáž u Maestra Carla Bergonziho v Busette, ktorú ukončila debutom v Teatro Regio di Parma postavou Lauretty z opery G. Pucciniho, Gianni Schicchi. Bola aktívnou účastníčkou na majstrovských kurzoch v Moskve u Jeleny Obrazcovovej. Zúčastnila sa viacerých domácich a zahraničných súťaží (prvá cena – M. Schneider Trnavský, druhá cena – Karlove Vary, Mozartova Praha, Trenčianske Teplice, kde získala prvé miesto a cenu kritiky; je laureátkou súťaže Voci verdiani v Busette). V roku 1990 sa stala sólistkou opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnila viacero operných postáv. V súčasnosti je hosťujúcou sólistkou v SND a v Janáčkovej opere Brno, v mladodramatickom obore. Hosťuje aj ako interpretka vokálno-symfonických diel doma aj v zahraničí.

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2005. V roku 2010 a 2011 viedla spolu s renomovaným tenoristom Badrim Maisuradzem interpretačné spevácke kurzy v Saint Petersburgu. Svoje odborné vedomosti si zvyšuje aj v rámci doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk