4. januára

18.08.2011 15:39

 

 

4. januára 2013 zomrel v Bratislave Pavol Bagin, dlhoročný umelecký šéf Opery Slovenského národného divadla, hudobný skladateľ, dirigent, dramaturg a organizátor hudobného života.

 

 

Vyštudoval skladbu a dirigovanie na Štátnom konzervatóriu, hudobnú pedagogiku na Vysokej škole pedagogickej a dirigovanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Pavol Bagin bol počas svojej profesionálnej kariéry najskôr šéfdirigentom Vojenského umeleckého súboru a neskôr riaditeľom Správy umenia na Ministerstve kultúry SSR. Významný je jeho prínos ako umeleckého šéfa Opery SND, kde pôsobil v rokoch 1971 – 1983. Následne sa stal šéfredaktorom hudobného vydavateľstva OPUS v Bratislave,  tajomníkom Zväzu československých skladateľov v Prahe, tajomníkom Spolku slovenských skladateľov a napokon ústredným riaditeľom Národného hudobného centra.

 

Počas svojho pôsobenia na poste umeleckého šéfa Opery SND angažoval do súboru mnohých mladých – neskôr popredných operných sólistov Petra Dvorského, Magdalénu Hajóssyovú, Sergeja Kopčáka, Petra Mikuláša a ďalších, dirigentmi sa stali Zdeněk Košler a Tibor Frešo, šéfrežisérom Branislav Kriška, šéfom výpravy Ladislav Vychodil a šéfom baletu Boris  Slovák. Toto obdobie sa vďaka Pavlovi Baginovi vyznačuje aj progresívnou dramaturgiou – popri romanticko-klasických inscenáciách zaradil do repertoáru tituly svetových skladateľov 20. storočia ako aj slovenských skladateľov - ako Vec Makropulos, Salome, Porgy a Bess, Hra o láske a smrti a početné premiéry diel slovenských autorov. V čase pôsobenia Pavla Bagina v SND sa náš operný súbor ako špičkový reprezentant slovenskej kultúry predstavil na vyše dvadsiatich umeleckých turné po celej Európe.

Ako dirigent naštudoval Pavol Bagin v SND napríklad baletný večer Hrdinská trilógia, Ščedrinov balet Anna Karenina, Triptych života na hudbu Eugena Suchoňa a Ilju Zeljenku a ďalšie.

Pohostinsky dirigoval Slovenskú filharmóniu, Štátnu filharmóniu v Košiciach, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Štátny komorný orchester Žilina.

 

Pre slovenskú kultúru a jej propagáciu sú významné organizátorské a manažérske aktivity Pavla Bagina, ktorý aj ako skladateľ zanechal významné diela - komorné, orchestrálne a vokálne skladby. Narodil sa 11. mája 1933 v Košiciach.

 

 

4. januára 1945 v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka v Poľsku zomrel Mirko Horský (vl. menom Pick).

 

 

Bol oporou opery Slovenského národného divadla napriek tomu, že nevynikal vo veľkých tenorových úlohách, ale v buffo odbore. K opere sa dostal po začiatočníckych pokusoch v činohre, jeho túžbou bolo stať sa hercom. Potom sa učil v speváckej škole Richarda Hofera, bývalého tenoristu pražského Národného divadla. Pôsobil v rôznych menších českých divadelných súboroch, v roku 1908 spieval v pražskej Lucerne, kde ho počul Václav Talich a angažoval ho do ľubľanskej opery (1911). Po vojne krátky čas účinkoval v Švandovom divadle v Prahe, odtiaľ prešiel do Východočeskej divadelnej spoločnosti Bedřicha Jeřábka, s ktorou prišiel v roku 1920 do Bratislavy. V SND vytvoril celú galériu postáv a postavičiek v opere, operete i v činohre a popritom vykonával aj funkciu tajomníka divadla. Horský nemal veľký hlasový fond, ale na všetky úlohy, ktoré spieval našiel priliehavý charakterizačný sloh, mal znamenitú dikciu, bol obdarený hereckým temperamentom. V prvom predstavení Hubičky v marci 1920 spieval Strážnika, svoju najlepšiu úlohu Vaška v Predanej neveste stvárnil 126 krát (spieval ho i na zájazde opery SND v Španielsku, 1924), druhou jeho výbornou kreáciou bol Skřivánek v Tajomstve. Aj ďalšie postavy dokázal stvárniť malými a zároveň odlišnými výrazovými prostriedkami. Zo smetanovských postáv spieval ešte Warnemana (Braniboři v Čechách), Vítka (Dalibor), Toníka (Dve vdovy) a Michálka (Čertova stena), z opier A. Dvořáka Hájnika v Rusalke a Bendu v Jakobínovi. Nespočetný je rad jeho kreácií vo svetovom opernom repertoári, tu má prvenstvo Spoletta v Tosce, Goro (Madama Butterfly), Dancairo i Remendado (Carmen), Monostatos (Čarovná flauta), trojica buffových partií v Hoffmannových poviedkach, Triquet v Eugenovi Oneginovi. Spieval však aj Vojtecha (V studni), Nanda (Nížina), Peppa (Komedianti). Uplatnil sa aj v operetnom repertoári, napr. ako Edvin v Čardášovej princeznej, v Netopierovi dr. Liška, v Poľskej krvi spieval Mirského i Bola Popiela, v postave ktorého sa v decembri 1932 lúčil s javiskom, nie však s divadlom, svoje dlhoročné praktické skúsenosti uplatňoval do roku 1940 ako pracovník administratívy. Pri príležitosti 30-ročnej umeleckej činnosti bol poctený čestným členstvom Slovenského národného divadla. S bratislavským rozhlasovým súborom účinkoval tiež v rozhlasových operetách a veseloherných programoch. Narodil sa 6. marca 1878 sa v Roudniciach, okr. Hradec Králové.

 

4. januára 1710 sa v Jesi (Taliansko) bol narodil taliansky hudobný skladateľ, jeden z najslávnejších a najvýznamnejších skladateľov neapolskej školy Giovanni Battista Pergolesi. Zomrel 16. marca 1736 v Pozzuoli (Taliansko).

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk