4. septembra

18.08.2011 13:33

4. septembra 1843 sa v Liptovský Mikuláši narodil skladateľ, organista Ján Levoslav Bella, významný predstaviteľ hudobného romantizmu na Slovensku. Ako organista pôsobil v Sedmohradsku, bol dirigentom aj učitelom hudby a v r. 1926 sa usadil v Bratislave. Prvý slovenský skladateľ, napísal operu - Kovác Wieland - na nemecké libreto podľa predlohy Richarda Wagnera. Zomrel 25. mája 1936 v Bratislave.

 

4. septembra 1906 sa v Kláštore pod Znievom narodil skladateľ, organizátor hudobného života Alexander Moyzes, syn skladateľa Mikuláša Moyzesa. Zložil 12 symfónií, symfonickú báseň Nikola Šuhaj, kantátu Demontáž a iné diela. Patril k zakladateľom SĽUK-u, pre ktorý vytvoril významné folklór. štylizujúce vokálno-symfonické diela. Zomrel 20. novembra 1984 v Bratislave.

 

4. septembra 1824  sa v Ansfeldene narodil rakúsky skladateľ Anton Bruckner, jeden z najvýznamnejších symfonikov neskorého romantizmu. Vytvoril deväť symfónií, chrámové skladby a niekoľko komorných skladieb. Zomrel 11. októbra 1896 vo Viedni.

 

4. septembra 1907 zomrel nórsky skladateľ, klavirista a dirigent Edvard Hagerup Grieg. Jeho osobitý lyrizmus, ktorý vychádzal z nórskej ľudovej piesne, vynikol najmä v malých hudobných formách. Autor orchestrálnych diel, klavírneho koncertu a moll, komorných a klavírnych skladieb. Narodil sa 15. júna 1843 v Bergene.

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk