5. júna

18.08.2011 17:28

 

5. júna 1961 sa v Brne narodil muzikológ, teatrológ a vysokoškolský pedagóg docent PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.

 

 

Narodil sa na ulici, kde mala svetovú premiéru opera Jej pastorkyňa českého hudobného skladateľa Leoša Janáčka. Práve Janáčkova hudba a tvorba ho sprevádzala celým životom. Hudobnú vedu študoval v rokoch 1980 – 1984 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal v roku 1987 aj titul doktor filozofie (PhDr.). Doktorandské štúdium divadelnej vedy absolvoval v roku 2001 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 2003 sa stal docentom na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.

 

Pracoval ako redaktor v Slovenskom rozhlase, neskôr v časopise Literárny týždenník. V Národnom divadelnom centre zastával funkciu riaditeľa útvaru pre výskum súčasného divadla. Do Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) prišiel v roku 1994, kde bol vedúcim vedeckým pracovníkom a v posledných rokoch zastával aj funkciu predsedu vedeckej rady. Predmetom jeho výskumu bola predovšetkým oblasť dejín, teórie a estetiky opery a hudobného divadla. Bol členom mnohých medzinárodných vedeckých spoločností. Zároveň pôsobil ako pedagóg na viacerých vysokých školách, nakoľko rovnako dôležitá ako vedecká práca bola pre neho aj výchova nových hudobných a divadelných vedcov. Publikoval vo vedeckom časopise Slovenské divadlo a v ďalších odborných domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch.

Miloslav Blahynka je autorom kníh Slovenská operná dramaturgia 1989 – 1998 (Bratislava, 1998), Exotizmus v opere (Bratislava, 2002), Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle (Bratislava, 2004), Janáčkove opery na Slovensku (Bratislava, 2006), Eseje o opere (Bratislava, 2006), Kapitoly z estetiky muzikálu (2007). Spoluautor publikácie Slovenské divadlo v 20. storočí (Bratislava, 1999). Zomrel 27. septembra 2011 v Bratislave.

 

 

5. júna 1826 zomrel v Londýne nemecký hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Carl Maria von Weber, predstaviteľ ranného romantizmu a nemeckej romantickej opery. Medzi jeho vrcholné diela patrí opera Čarostrelec. Narodil sa 18. novembra 1786 v Eutíne (Nemecko).

 

 

 

 

5. júna 1843 sa v Theater am Kärntnertor vo Viedni konala svetová premiéra opery Gaetana Donizettiho Maria di Rohan. Libreto napísal taliansky libretista a dramatik Salvadore Cammarano.

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk