5. marca

18.08.2011 17:00

 

5. marca 1944 sa v Lučenci narodil slovenský huslista, koncertný majster, hudobný pedagóg a zbormajster Karol Petróczi.

 

 

 

Absolvoval štúdium huslí a dirigovania na konzervatóriu v Košiciach, neskôr formou konzultácií u prof. Márie Hlouňovej v Prahe. Už ako 20-ročný pôsobil ako koncertný majster v Košickom rozhlasovom orchestri, neskôr v Štátnej filharmónii Košice. Pôsobil aj v Cairo Symphony (Egypt) či Camerata Helvetica (založil ju Urs Schneider) a Orquesta Symfonica de Asturias (Španielsko). Množstvo koncertov absolvoval nielen v Európe, ale aj v Afrike. Jeho výrazné pedagogické úspechy ho radia medzi špičkových profesorov husľovej hry na Slovensku, vyučoval však aj na prestížnej Tokijskej univerzite v Japonsku.


Karol Petróczi: Hudba je najdokonalejší prejav ľudského ducha
5. marca 1953 zomrel v Moskve hudobný skladateľ Sergej Sergejevič Prokofiev.

 

 

Bol jedným z najväčších skladateľov 20. storočia. Skladal v širokej škále žánrov vrátane opery, baletu, filmovej hudby, kantát, orchestrálnych a komorných prác. Zároveň bol brilantným klaviristom a dirigentom. Narodil sa 23. apríla 1891 v Soncovke, Jekaterinoslavská gubernia.

 

 

5. marca 1818 sa v Teatro San Carlo v Neapole konala svetová premiéra opery Mojžiš v Egypte, ktorú skomponoval majster talianskej opery Gioacchino Rossini. Svetovú premiéru dirigoval taliansky dirigent Nicola Festa.

 

5. marca 1868 sa v La Scale konala svetová premiéra opery Mefistofele, operu napísal taliansky skladateľ Arrigo Boito, ktorý aj dirigoval túto operu na svetovej premiére. 

 

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk