6. mája

18.08.2011 16:36

 

6. mája 1949 sa v Prešove narodila slovenská operná speváčka Ida Kirilová, sólistka opery (mezzosoprán).

 

 

Spev študovala na kozervatóriu v Sofii. Po trojročnom angažmán v opere Štátneho divadla Košice prišla v roku 1979 do Slovenského národného divadla v Bratislave. Spievala v známych operných tituloch ako napríklad Madame Butterfly, Aida, Eugen Onegin, Carmen, Don Carlos, Maškarný bál či Čert a Káča. Istý čas hosťovala v Bonne a bola laureátkou medzinárodných speváckych súťaží. Zomrela 21. júla 2004 v Bratislave.

 

 

6. mája 1942 sa v Bratislave narodil slovenský teatrológ, divadelný kritik, historik PhDr. Jaroslav Blaho.

 

 

Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1960-61), absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU (1968). Od polovice 60. rokov výrazne formuje tvár slovenskej opernej kritiky, publicistiky a historiografie.

 

V rokoch 1965-1966 bol dramaturgom v Tatra revue, 1966-1967 pracoval v Československej televízii a od roku 1967 až do odchodu do dôchodku takmer nepretržite v Divadelnom ústave, ktorý istý čas aj viedol v pozícii riaditeľa. Prispel neoceniteľnou mierou k vybudovaniu a odbornému spracovaniu divadelnej dokumentácie hudobného divadla..

 

Pôsobil tiež ako lektor opery SND (1971-1974), riaditeľ Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (1978-1980), dramaturg opery SND (1988-1990) a dramaturg Komornej opery (1998-1999). V týchto pozíciách uplatnil realistický nadhľad, znalosť domáceho kontextu i širokých medzinárodných súvislostí a tiež neobvyklé porozumenie pre špecifiká operného spevu a hudobné divadlo. Jeho ambíciou bolo popri inom pokrývanie bielych miest na slovenskej opernej mape, predovšetkým v oblasti predverdiovského belcanta.

 

Od polovice 60. rokov sa venuje kritickej a publicistickej činnosti v oblasti opernej tvorby. Je autorom nespočetného množstva odborných štúdií, recenzií, medailónov, autorských textov pre rozhlas a televíziu. Je tiež autorom i moderátorom predpremiérových matiné v opere SND a uvádzal operné podvečery v Slovenskej národnej galérii, ktoré si našli široké a vďačné publikum. V tejto zložke svojej činnosti uplatňuje nielen znalosť širokého historického, spoločenského a umeleckého kontextu, ale aj nenapodobiteľný rozprávačský talent, schopnosť podať odborne závažné fakty zrozumiteľným spôsobom.

 

Je tiež zakladateľom, umeleckým riaditeľom a dušou jediného slovenského plenérového festivalu, opernej časti Zámockých hier zvolenských (1979). Vďaka tomuto podujatiu mala slovenská kultúrna verejnosť sledovať vystúpenia mnohých zahraničných sólistických osobností.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk