6. marca

18.08.2011 16:59

 

6. marca 1959 sa narodila operná speváčka a pedagogička Eva Šeniglová. Je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (v triede Vlasty Hudecovej). Je finalistkou speváckych súťaží M. Schneidera Trnavského (Trnava), A. Dvořáka (Karlove Vary), nositeľkou 2. miesta a titulu laureáta na súťaži W. A. Mozarta (Praha) a bronzového diplomu zo stáže na Academia Musicale di Chigianna v Siene (u G. Favaretta). V rokoch 1986−90 bola sólistkou Komornej opery v Bratislave. Od roku 1990 je členkou súboru Opery Slovenského národného divadla. Jej široký javiskový repertoár zahŕňa Firodiligi (Cosi fan tutte), Papagenu (Čarovná flauta), Micaelu (Carmen), Cio-Cio-San (Madama Butterfly), Mimi (v Bohéme R. Leoncavalla), Vendulku (Hubička), Ellen v Brittenovej opere Peter Grimes, ktorú stvárnila s ojedinelou hereckou a speváckou presvedčivosťou a mnohé ďalšie roly. Popri javiskových a koncertných vystúpeniach pôsobí aj pedagogicky na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.

 

 

6. marca 1878 sa v Roudniciach, okr. Hradec Králové, narodil Mirko Horský (vl. menom Pick).

 

 

Bol oporou opery Slovenského národného divadla napriek tomu, že nevynikal vo veľkých tenorových úlohách, ale v buffo odbore. K opere sa dostal po začiatočníckych pokusoch v činohre, jeho túžbou bolo stať sa hercom. Potom sa učil v speváckej škole Richarda Hofera, bývalého tenoristu pražského Národného divadla. Pôsobil v rôznych menších českých divadelných súboroch, v roku 1908 spieval v pražskej Lucerne, kde ho počul Václav Talich a angažoval ho do ľubľanskej opery (1911). Po vojne krátky čas účinkoval v Švandovom divadle v Prahe, odtiaľ prešiel do Východočeskej divadelnej spoločnosti Bedřicha Jeřábka, s ktorou prišiel v roku 1920 do Bratislavy. V SND vytvoril celú galériu postáv a postavičiek v opere, operete i v činohre a popritom vykonával aj funkciu tajomníka divadla. Horský nemal veľký hlasový fond, ale na všetky úlohy, ktoré spieval našiel priliehavý charakterizačný sloh, mal znamenitú dikciu, bol obdarený hereckým temperamentom. V prvom predstavení Hubičky v marci 1920 spieval Strážnika, svoju najlepšiu úlohu Vaška v Predanej neveste stvárnil 126 krát (spieval ho i na zájazde opery SND v Španielsku, 1924), druhou jeho výbornou kreáciou bol Skřivánek v Tajomstve. Aj ďalšie postavy dokázal stvárniť malými a zároveň odlišnými výrazovými prostriedkami. Zo smetanovských postáv spieval ešte Warnemana (Braniboři v Čechách), Vítka (Dalibor), Toníka (Dve vdovy) a Michálka (Čertova stena), z opier A. Dvořáka Hájnika v Rusalke a Bendu v Jakobínovi. Nespočetný je rad jeho kreácií vo svetovom opernom repertoári, tu má prvenstvo Spoletta v Tosce, Goro (Madama Butterfly), Dancairo i Remendado (Carmen), Monostatos (Čarovná flauta), trojica buffových partií v Hoffmannových poviedkach, Triquet v Eugenovi Oneginovi. Spieval však aj Vojtecha (V studni), Nanda (Nížina), Peppa (Komedianti). Uplatnil sa aj v operetnom repertoári, napr. ako Edvin v Čardášovej princeznej, v Netopierovi dr. Liška, v Poľskej krvi spieval Mirského i Bola Popiela, v postave ktorého sa v decembri 1932 lúčil s javiskom, nie však s divadlom, svoje dlhoročné praktické skúsenosti uplatňoval do roku 1940 ako pracovník administratívy. Pri príležitosti 30-ročnej umeleckej činnosti bol poctený čestným členstvom Slovenského národného divadla. S bratislavským rozhlasovým súborom účinkoval tiež v rozhlasových operetách a veseloherných programoch. Zahynul 4. januára 1945 v koncentračnom tábore Osvienčim-Brezinka v Poľsku.

 

6. marca 1831 sa v Teatro Carcano v Miláne konala svetová premiéra opery La sonnambula (Námesačná). Operu skomponoval jeden z najvýznamnejších predstaviteľov štýlu bel canto, taliansky hudobný skladateľ Vincenzo Belini. Svetovú premiéru dirigoval Nicola Petrini-Zamboni.

 

6. marca 1944 sa v Gisborne (Nový Zéland) narodila sopranistka Kiri Te Kanawa

 

 

 

 

 

 

6. marca 1930 sa narodil  významný svetový dirigent, skladateľ a hudobný riaditeľ Maestro Lorin Maazel

 

 

Zomrel 13. júla 2014.

 

Za Lorinom Maazelom

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk