8. augusta

18.08.2011 09:35

 

8. augusta 2008 zomrel v Prahe dirigent Boris Velat. V Prahe absolvoval na tamojšom konzervatóriu štúdium hry na klavír a flautu a zborové dirigovanie i orchestrálne dirigovanie v roku 1946. Svoj zriedkavo komplexný talent premenil v celoživotnú oddanosť divadlu. Začínal v roku 1946 ako korepetítor opery Štátneho divadla v Ostrave. V roku 1953 prišiel do Štátneho divadla v Košicich, kde popri Ladislavovi Holoubkovi patril k najvýznamnejším dirigentom, ktorí sa podieľali na umeleckom formovaní operného súboru a pôsobil tu nepretržite štyridsať sedem rokov.

 

Dirigentsky debutoval v libereckom divadle naštudovaním Smetanovej Hubičky a viacerými baletnými predstaveniami. V Košiciach sa uviedol baletom Bachčisarajská fontána a Dvořákovou Rusalkou. Na dlhé roky sa mu doménou stal balet. Z opernej literatúry boli Velatovmu dirigentskému majstrovstvu najbližšie diela G. Verdiho, predverdiovského belcanta, talianskeho verizmu, francúzskeho romantizmu, ale aj ruskej, nemeckej, českej či slovenskej opery.

 

V inscenáciách akcentoval dramatizmus, spevnosť a uvoľnenosť vokálnej frázy. Za určujúcu zložku operného diela pokladal sólistu. Aj preto patril k najkvalitnejším divadelným dirigentom u nás.

 

Stál pri zrode opernej časti Zámockých hier zvolenských, v roku 1979 so súborom opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského uviedol Rigoletta. Skomponoval niekoľko scénických hudieb pre rôzne divadlá, písal články s opernou tematikou. Narodil sa 10. septembra 1923 sa v Prahe.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk