8. februára

18.08.2011 15:45

 

 

8. februára 1981 zomrela v Rychnove nad Kněžnou slovenská speváčka Helena Bartošová, jedna z umeleckých osobností, ktoré sa zaslúžili o budovanie slovenského operného umenia.

 

 

Spev študovala na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u prof. Josefa Egema a hru na klavíri u prof. Anny Kafendovej. Od roku 1924 až do roku 1964, čiže plných štyridsať rokov bola sólistkou opery SND. Jej repertoár bol obdivuhodne široký, od koloratúrnych a lyrických rolí, cez mladodramatický soprán až po náročné dramatické úlohy. Všetky svoje postavy vytvárala v syntéze speváckeho i hereckého výkonu. Prvou postavou v r. 1924 bola lesná žienka v Rusalke (neskôr spievala Rusalku i Cudziu kňažnú), o rok už spievala titulné postavy v operách Mignon, Madame Butterfly a Marienku v Predanej neveste. V mnohých operách naštudovala postupne viaceré postavy: v Hubičke Barču aj Vendulku, v Jej pastorkyni Jana, Jenůfu, Kostelníčku, v Dvoch vdovách Lidunku a Karolínu, vo Figarovej svadbe Zuzanku i Grófku., v Carmen Micaelu, neskôr aj Carmen. Bola Gildou (Rigoletto), Rosinou (Barbier zo Sevilly), Zerlinou (Don Giovanni), ale spievala aj Paminu v Čarovnej flaute, Margarétu vo Faustovi (aj s Fiodorom Šaliapinom ako Mefistom, 1934), Elsu v Lohengrinovi, Tatianu v Eugenovi Oneginovi, či Mimi (Bohéma), Toscu, Santuzzu (Sedliacka česť) a mnoho ďalších úloh v celom rade operných diel rôznych proveniencií. Z Verdiho naštudovala Leonoru (Trubadúr), Améliu (Maškarný bál) a Aidu. Uplatnila s i v operetnom repertoári ako Adela, Princ Orlovský i Rosalinda v Netopierovi, Saffi v Cigánskom barónovi, Helena v Poľskej krvi, Zorika a Ilona v Cigánskej láske. Viacero postáv vytvorila v slovenskej opernej tvorbe, bola prvou Elenou v Detvanovi V. Figuša-Bystrého, spievala Schwanhildu (J. L. Bella, Kováč Wieland), Stellu v rovnomennej opere L. Holoubka. Časom sa preorientovala na charakterové postavy, svoje herecké majstrovstvo uplatnila v kreáciách z troch Cikkerových opier ako Anna v Begovi Bajazidovi, Madame Kitajejová vo Vzkriesení a zlodejka Dilberová v Mistrovi Scroogovi. Vystupovala aj ako koncertná a oratoriálna speváčka.

Narodila sa 11. januára 1905 v Budapešti.

 

 

8. februára sa narodila slovenská sopranistka Mária Porubčinová.

 

 


Spev vyštudovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Z. Livorovej. Už počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u významných osobností (Z. Livorová, M. Hajossyová, N. Kniplová, P. Dvorský). Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných súťažiach, napr. na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, kde získala cenu za najlepšiu interpretáciu diel slovenského autora, na súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni, kde bola semifinalistkou, alebo na súťaži Concorso Iris Adami Coradetti v Padove.

 

8. februára 1912 sa v Ulmanke, (dnes Uľanka) časť Banskej Bystrice, narodil slovenský hudobný skladateľ, a bývalý umelecký šéf opery Slovenského národného divadla Šimon Jurovský.

 

 

Šimon Jurovský bol slovenským hudobným skladateľom a v rokoch 1956 – 1963 umeleckým šéfom opery Slovenského národného divadla, ktorého vrcholné diela sa stali progresívnou súčasťou slovenskej hudobnej kultúry. Jeho balet Rytierska balada uviedol baletný súbor SND v roku 1960 v choreografii Jozefa Zajka v rámci osláv 40. Výročia založenia SND. Obdobie jeho pôsobenia na poste šéfa opery sa vyznačovalo jasnou dramaturgickou koncepciou, príklonom k modernej opere, no neobchádzaním nesporných hodnôt minulosti. Zomrel v Prahe 8. novembra 1963.

 

https://www.hc.sk/hudba/osobnost-detail/967-simon-jurovsky

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imon_Jurovsk%C3%BD

 

 


 

 

 

8. februára 1741 sa narodil André Ernest Modeste Grétry, belgický hudobný skladateľ. Zomrel 24. septembra 1813.

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk