Knižná novinka: Denník z notovej osnovy Eugena Suchoňa

21.09.2012 12:56

 

Opera Slovakia vám prináša úvodný text z pripravovanej knihy dcéry Prof. Eugena Suchoňa Dr. Danice Štilichovej-Suchoňovej ,,Denník z notovej osnovy“. Táto knižná publikácia vyjde vo vydavateľstve Perfekt v novembri 2012 ako príspevok k 105. výročiu narodenia a 20. výročiu úmrtia skladateľa (2013).

 

 

 

 

ÚVOD

 

Niekoľko rokov po smrti otca sme objavili v jeho pozostalosti aktovku. Bola to aktovka, ktorú si počas svojho života strážil ako oko v hlave a nikomu nedovolil, aby do nej čo len nazrel.

 

Nevedeli sme, čo obsahuje a nikdy sme sa ho na to nepýtali. Z piety sme tak urobili spolu s manželom až pri príležitosti otcovej nedožitej storočnice roku 2008. Otvorili sme ju a ostali nad ňou stáť v nemom úžase. Aktovka totiž vydala svoje tajomstvo. Obsahovala písomnosti najintímnejšieho charakteru: genealógiu suchoňovského rodu, ktorú ustavične dopĺňal, dôverné listy manželov Suchoňovcov, vzácne pamiatky po jeho mamičke a predčasne zomrelom bratovi Antonovi a zošit zaplnený stovkami príkladov z harmónie.

 

V aktovke sme ďalej našli otcovou rukou písanú zápisnicu z prvého zasadnutia Prípravného výboru Slovenskej filharmónie, zo dňa 31. decembra 1948, mimoriadne cenný dokument pre našu hudobnú historiografiu. A napokon - pozývací list na zasadnutie kultúrnej komisie ÚV KSS zo začiatku roku 1950, úzko spätý s príbehom okolo premiéry Krútňavy.

 

Sú na ňom rukou písané otcove výhrady a argumenty k predneseným obvineniam voči jeho opere i menoslov aktérov komplotu ideového kádrovania opery. Všetko sa to udialo bezprostredne po jej premiére 10. decembra 1949. Hneď nám bolo jasné, prečo tento materiál počas jeho života neuzrel svetlo sveta! Keďže mnohí z „cenzorov“ ešte žili, nechcel ublížiť tým, čo tak veľmi ublížili jemu...

 

Postupne sme sa dostali k najcennejšiemu pokladu – k rukou písaným denníkom z rokov 1930 - 1960, obsahujúcim tri zväzky. Denníky podávajú plastický obraz nielen umeleckých začiatkov a neskôr i tvorivých zápasov hudobného skladateľa, zakladateľa hudobnej moderny, na umeleckom, sociálnom, spoločenskom a čiastočne aj politickom pozadí prvej polovice 20. storočia.

 

Môj otec v nich s čarom dobového štýlu, slovníka a jazyka opisuje svoje prvé dotyky s hudbou a s nimi súvisiaci pestrý obraz malomeského života mestečka Pezinok. Pred nami sa vynára Praha vykreslená očami poslucháča kompozície pražskej Majstrovskej školy v triede milovaného profesora Vítězslava Nováka, ale aj dramatický obraz vojnovej Bratislavy, či plejáda osobností z prvej polovice 20. storočia.

 

Stávame sa svedkami, ako sa zo skromného žiaka Hudobnej školy pre Slovensko, neskôr študenta Hudobno-dramatickej akadémie pre Slovensko stáva umelecká osobnosť, ktorá svojou tvorbou začiatkom štyridsiatych rokov neopakovateľne prenikne do európskeho priestoru. Vzrušujúce sú jeho stretnutia s významnými osobnosťami umeleckého, spoločenského ale i politického života doma i vo svete.

 

Opisuje vznik hudobných a pedagogických inštitúcií, vznik Slovenského autorského zväzu, Slovenskej filharmónie, Vysokej školy múzických umení, či ďalších umeleckých inštitúcií.

 

Vo vzrušujúcich filmových strihoch máme možnosť nazrieť do skladateľovho rodinného prostredia, do jeho najintímnejších zákutí. Časť z toho sme sa usilovali obohatiť fotografiami z autorových súkromných albumov a niektorými ďalšími dokumentmi, ktoré skladateľ nezverejnil počas svojho života.

 

Denníky sú napísané sviežim rozprávačským štýlom v „ich“ forme a okrem faktografickej hodnoty sú aj dobovým jazykovým dokumentom, ktorá nemá v memoárovej hudobnej spisbe pendant.

 

Hlavným cieľom vydania Denníka z notovej osnovy je priblížiť osobnosť jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia prostredníctvom originálnej memoárovej reflexie.

 

Kontinuálne rozprávanie sa končí rokom 1950, teda v čase, keď zakúsil jedno zo svojich najväčších životných sklamaní: ideologický útok na jeho milované dieťa, operu Krútňava. Ďalšie záznamy sú už iba chronologickým sledom, enumeráciou udalostí, suchým konštatovaním...

 

Napriek tomu si však myslím, že Denník z notovej osnovy bude zaujímavým čítaním pre všetkých milovníkov životopisných prác a biografických dokumentov. Možno bude zaujímať muzikológov, pedagógov, študentov, umelcov, či priateľov hudby, ktorí by sa o udalostiach a osobnostiach spomínaných v tejto dejinnej etape chceli dozvedieť viac.

 

Navyše poznámkový aparát mapuje paralelný príbeh Denníka. Obsahuje informácie o dnes už historických osobnostiach slovenského, ale aj európskeho verejného, umeleckého či cirkevného života, čím chceme čitateľovi ušetriť čas pri hľadaní v encyklopédiách či na webových stránkach. No možno aj inšpirovať pri ďalšom hľadaní a pohľade do navždy zaniknutého sveta.

 

 

 

Autor: PhDr. Danica Štilichová

 

článok zaradený do Operné korzo 

 

Diskusná téma: Knižná novinka: Denník z notovej osnovy Eugena Suchoňa

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk