Lukáš Kozubík: Byť zbormajstrom v opere bolo mojím cieľom

15.01.2013 17:02

 

Sezóna 2012/2013 priniesla do Košíc novú tvár vo vedení operného zboru, mladého zbormajstra, Lukáša Kozubíka.

 

 

 

Lukáš Kozubík

foto: Josepf Marčinský

 

 

Lukáš Kozubík vyštudoval sólový spev na Janáčkovom konzervatóriu a Inštitúte pre umelecké štúdiá v Ostrave, neskôr tiež odbor Dirigovanie zboru na Janáčkovej akadémii múzických umení u prof.Lubomíra Mátla. Ako zbormajster spolupracoval s celým radom koncertných zborov, ako boli napr. Mátlov akademický zbor, Virtuosi di Mikulov, Zbor Hudobná mládež ČR, či zbor Komornej opery Praha. Jeho činnosť je tiež úzko spätá s Komornou operou JAMU Brno. Pri tejto príležitosti sa nám ponúka hneď niekoľko otázok.

 

Vážený pán zbormajster, v Košiciach sa už pohybujete niekoľko mesiacov. Môžete už nášmu čitateľovi priblížiť, ako sa Vám so zborom košickej opery pracuje?

 

Veľmi dobre! Mám pocit, že sme si so zborom našli k sebe cestu v pomerne krátkej dobe, a že naša spoločná práca má zmysel, i keď nemôžem , samozrejme, hovoriť za kolegov zo zboru. Ale keďže mám možnosť porovnávania aj s inými divadelnými zbormi, musím konštatovať, že tunajší operný zbor je zložený zo spevákov, ktorí sú nadaní nielen spevácky, ale tiež herecky a pohybovo. Náš operný zbor musí spievať široký operný a operetný repertoár, ktorý kladie nemalé nároky na štýlové prevedenie a predovšetkým zvuk, čo pri takom malom počte tohto zboru, nie je práve ľahká práca. Preto sme nútení do niektorých väčších inscenácií pozývať externých spevákov. Diváci tak budú mať možnosť vídať v nasledujúcich inscenáciách v zbore nové tváre, nielen z Banskej Bystrice, Nitry, či Bratislavy, ale dokonca aj z Českej republiky. Nadá mi nespomenúť jednu zásadnú vec, ktorou sú nízke platy. Všetci členovia zboru majú môj veľký obdiv za všetko, čo odovzdávajú divadlu za veľmi sťažených podmienok.

 

Môžete nám aspoň v krátkosti popísať cestu, ktorá Vás priviedla až k nám, do Košíc?

 

Už počas štúdia na JAMU som bol pevne rozhodnutý, že sa chcem stať zbormajstrom v opere, ku ktorej mám už od detstva vrúcny vzťah, hlavne kvôli môjmu dedkovi, ktorý dlhé roky hrával v opernom orchestri ostravskej opery na lesný roh a ja som strávil v detstve množstvo času na skúškach v divadle. Od tých čias mi učarovalo divadlo do tej miery, že som o inom variante svojho ďalšieho smerovania ani neuvažoval.

 

Aké umelecké ambície máte Vy sám s operným zborom košického divadla?

 

S telesom, ktorý mi bol zverený, by som rád systematicky pracoval na dôslednej interpretácii jednotlivých štýlových období. Mám tým na mysli najmä rozlíšenie frázovania zborovej faktúry opery 18. a 19.storočia. Mojim ďalším cieľom je zaradiť zbor medzi popredné slovenské koncertné telesá a nadviazať pravidelnú spoluprácu s orchestrami pri predvádzaní vokálno-inštrumentálnych diel.

 

Aké štýlové obdobie, či skladateľ je Vášmu srdcu najbližší?

 

Mám rád operu ako celok, preto nemôžem povedať, že by som niečo konkrétne preferoval. Keby som si však mohol vybrať, bola by to opera talianska, najmä Rossini a Verdi!

 

Ďakujem za rozhovor a prajem mnoho úspechov!

 

 

Pripravila Linda Keprtová, dramaturgička Opery ŠD v Košiciach

zdroj: Divadelné noviny ŠDKE

 

článok zaradený do: Rozhovory

 

Diskusná téma: Lukáš Kozubík: Byť zbormajstrom v opere bolo mojím cieľom

Žeby talent??

Ondrej Spišák 24.09.2013
Dobrý deň prajem pán Kozubík, dovolujem si Vás osloviť v mene slečny Peťky Bučkovej, ktorá toho času studuje na súkromnom hudobno-dramatickom gymnáziu v Bardejove, a myslím si, že je veľký talent nakoľko má krásny hlas tkz. soprán a mohla by sa s ním presadiť v našom umení. Včera som sa zastavil za pani Ninou Rašiovou a ona Vám dá kontakt na túto slečnu, chcel by som Vás pekne poprosiť, či by ste si našiel čas a vypočul si hlas tejto nadanej slečny?? Ďakujem Vám pekne, tu je kontakt na jej babku mobilný 0907307997, ona by Vám dala osobné údaje na slečnu Peťku.Ďakujem Vám veľmi pekne ostávam s pozdravom Ondrej Spišák moja emailová adresa je andrei22@azet.sk. Nech sa Vám darí vo Vašej krásnej práci..

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk