Lýdia Urbančíková, dramaturgička: Majster Ján Cikker operou Mr. Scrooge predbehol svoju dobu.

13.11.2011 21:51

 

Sté výročie narodenia majstra ,vysokoškolského profesora, pedagóga mnohých skladateľov, dramaturga SND a mimoriadnej osobnosti našej kultúry Jána Cikkera (29.7.1911-21.12.1989) si Opera SND pripomína jedným z jeho vrcholných diel, operou Mr.Scrooge.

 

Lýdia Urbančíková

 

Od svojho vzniku  r.1958/59 v kúpeľoch Sliač s pracovným názvom Tiene prešla mnohými peripetiami, najprv odmietnutím a zákazom uvedenia vtedajšími „politrukmi“, mimoriadne úspešnou premiérou na festivale v nemeckom Kasseli, ktorú hudobne naštudoval svetoznámy Christoph von Dohnányi pod titulom „Večer, noc a ráno“ /5.10.1963/, o mesiac neskôr v Bratislave ako „ Mr . Scrooge“ /30.11.1963/ vo výnimočnom naštudovaní dirigentom Ladislavom Holoubkom a vynikajúcimi predstaviteľmi hlavných postáv /Juraj Martvoň, Gejza Zelenay/.Sám skladateľ vo svojich spomienkach najradšej spomínal na uvedenie tejto opery v Košiciach 9.3.1984, keď hlavnému predstaviteľovi Scrooga Františkovi Balúnovi vpísal tieto slová: “Neďakujem ja, ale moje srdce!“ Zásluhu na tom mal prirodzene aj režisér Branislav Kriška, ktorý sa k dielu vrátil ešte raz v Banskej Bystrici 19.12.1993.

 

Novela Ch.Dickensa Vianočná koleda skladateľa upútala v čase urputnej choroby a liečenia na Sliači. Zaujala ho humanizmom a výzvou k ľudskosti hlavne v predvianočnom čase, kedy mnohí opustení, chudobní, nešťastní ľudia trpia nedostatkom lásky, alebo základných životných potrieb. Chamtivému „peňazomencovi“ Scroogovi stavia pred jeho svedomie obraz celoživotných krívd, ktoré napáchal, vyzýva ho k zmene myslenia, altruizmu a dobrosrdečnosti. Premena zlého človeka na láskavého, prosiaceho o odpustenie je podstatou obsahu diela. Hoci ide o psychologickú drámu, vnútorný prerod a katarzia hlavného predstaviteľa,  šťastie, ktoré potom prežíva poskytnú  divákom duchovnú očistu a povznesenie, túžbu konať dobro. Hudobne má opera Mr.Scrooge takisto mnohé prednosti, Ide o symfonickú operu, je to monodráma len s niekoľkými rozšírenými výstupmi ďalších aktérov s bohatými kontrastnými hudobnými plochami, miestami s až tradične pôsobiacou hudbou, spevom a inštrumentáciou, aj použitím obľúbeného saxofónu.

 

Opera Mr.Scrooge je výnimočná v kontexte Cikkerovej tvorby vyše 140 diel a celkove 9 opier prvým vstupom na medzinárodnú opernú scénu, svojou hudobnou a dramatickou zložkou je prirovnávaná k dielam najvýznamnejších operných skladateľov storočia a ani po viac ako 50 rokoch sa tento vzťah a názor na dielo nezmenil. Poukazuje na skladateľovu genialitu, schopnosť optikou vizionára predbehnúť svoju dobu, nájsť všeľudsky platné a nemenné city a postoje, vyjadriť smerovanie hudobnej drámy.

 

Lýdia Urbančíková, dramaturgička inscenácie Mr. Scrooge.

Premiéra 18. novembra 2011 v historickej budove SND

 

 

Publikoval: Ľudovít Vongrej / 13. novembra 2011 / Bratislava               

 

 

 


 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk