Najzaujímavejšia prehliadka inscenácií košického divadla za posledné roky

10.06.2013 08:50

 

Košice

 

Prehliadka divadelných inscenácií sezóny 2012/2013 v Štátnom divadle Košice bola jednou z najzaujímavejších za posledné roky. Zhodli sa na tom nielen prítomní divadelní odborníci, ktorí okrem ôsmich predstavení v Štátnom divadle Košice videli aj dve predstavenia Bábkového divadla a jedno predstavenie Divadla Thália, ale pozreli si aj nové kultúrne centrá, ktoré vznikli vo výmenníkoch v rámci projektu SPOTS Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.

 

 

Foto z diskusie po prehliadke inscenácii 2013/2013

 

„Je chvályhodné, že košické divadlo so železnou pravidelnosťou už niekoľko rokov ukazuje kritickej aj diváckej obci na malom časovom priestore celú žatvu sezóny. V mojich očiach je košické divadlo jedným celkom, ktoré má síce tri súbory, ale tieto sa skôr dopĺňajú a nabádajú, ako by si robili nejaké prekážky. Za vrchol minulej sezóny, a myslím si, že nielen v opere, považujem inscenáciu Dialógy karmelitánok,“ povedal o prehliadke pravidelný účastník, divadelný historik Ladislav Čavojský. Ten ocenil, že košická činohra ani v tomto roku nezabudla na klasiku, hoci s Najdúchom sa to podľa jeho názoru príliš nepodarilo.

 

Ďalšieho z pravidelných účastníkov, divadelného kritika z Divadelného ústavu v Bratislave Olega Dlouhého príjemne potešila väčšia vnútorná vyrovnanosť súborov. „Potešilo ma, že som nepočul niekedy obľúbený slogan, že v Košiciach sa hrá pre špecifického diváka. Tento rok ma najviac zaujalo, že celé divadlo chce zaujať, predovšetkým kvalitou v témach. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi povrchná, kde je dôležitý zisk za každú cenu, uspokojujeme sa tým ako bulvárne média vytvárajú pseudocelebrity či pseudokauzy. A tu zrazu v opere vážna téma, ktoré nemôže nezasiahnuť. Fascinovala ma aj výpoveď v Spiacej krásavici, dopovedaním rozprávkového príbehu. Zaujalo ma aj to, že divadlo sa pokúsilo o nadviazanie akéhosi dialógu medzi dvoma kvalitnými choreografmi – Šothom a Ďurovčíkom. Aj v činohre ma fascinuje výber tém, ktorý nie je na úrovni reality šou. Napriek tomu, že nie všetko bolo dobré a mohli by sme k tomu mať parciálne výhrady. Ak k tomu, čo sme videli v Štátnom divadle pridáme aj inscenácie z bábkového divadla či inscenáciu z Thálie, môžeme konštatovať, že ostatné kultúrne centrá na Slovensku môžu Košiciam túto divadelnú sezónu závidieť,“ hodnotil Dlouhý po prehliadke.

 

Podľa Eleny Knopovej z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV tohtoročná prehliadka ukázala, že košické divadlo vo všetkých troch súboroch urobilo najväčší pokrok najmä po dramaturgickej stránke. „Snažilo sa sústrediť na silné témy a tie prinášať divákom. Najväčším problémom sa ukazuje, aký typ režiséra je prizývaný k spolupráci, keďže divadlo zo známych dôvodov nemôže disponovať vlastným interným režisérom. A tu si treba dať pozor, ako dokáže režisér pracovať s témou, pracovať so súborom, do akej miery ho dokáže kreovať a posunúť ďalej. Čo sa týka jednotlivých súborov, každý ponúkol minimálne jednu veľmi kvalitnú inscenáciu, ale videli sme aj menej vydarené, ktoré vypovedajú skôr o tom, v akom stave je režijná práca a nie o tom, aké dispozície majú súbory. A ukazuje sa tiež, že jednotlivé súbory v tvorivých ambíciách dokázali pracovať smerom k vyššej kvalitatívnej latke vtedy, ak dokázali nastoliť akúsi vnútornú stabilitu, ktorá im umožňuje sústrediť sa na kreatívnu činnosť,“ dodala Knopová.

 

Štátne divadlo Košice

 

Pre opernú kritičku Michaelu Mojžišovú z Divadelného ústavu bola operná košická sezóna veľmi dobrá. „Podľa mňa to bola najlepšia sezóna za ten čas, čo sledujem košickú operu. Veľmi oceňujem, že sme mali možnosť v Košiciach vidieť tri slovenské režijné debuty na pôde opery. Nie každý z týchto sobášov vyšiel, určite najlepšie vyšla „svadba“ Lindy Keprtovej s Karmelitánkami, ktoré považujem za vrchol košickej sezóny, nielen v opere. Kus práce odviedol aj orchester. Je výborné, že bol konfrontovaný z viacerými dirigentmi.  Zažili sme výkony veľmi slušné, niekoľko veľmi dobrých, ale veľmi málo zlých a myslím si, že aj po tejto stránke majú Košičania dôvod, prečo chodiť do svojej opery,“ uviedla Mojžišová po prehliadke, ktorá rovnako ako všetci z troch desiatok divadelných kritikov veľmi pozitívne hodnotí pravidelné organizovanie prehliadky. „Kritici sa naučili chodiť do Košíc, umelci sa naučili  počúvať a my sme sa popritom naučili hovoriť zoči voči svoj názor. Myslím, že pre nás kritikov je to obohacujúce a verím, že aj pre umelcov,“ dodala Mojžišová.

 

 

 

 

Informoval: Svjatoslav Dohovič, ŠDKE

 

článok zaradený do: Operné správy

 

Tip na kliknutie

Prehliadka inscenácii košického divadla sezóny 2012/2013

Pre náš portál Opera Slovakia vyberáme názory odborníkov na operné predstavenia prehliadky, ktoré divadlo zverejnilo na svojom webe. Ako prvá operná inscenácia v rámci prehliadky bola 4. júna 2013 uvedená repríza Pucciniho jednoaktoviek Plášť/Gianni Schicchi, po nej nasledovala opera Francisa Poulenca Dialógy karmelitánok a poslednou z operných inscenácii bola na prehliadke uvedená repríza Verdiho opery Rigoletto. Po každom predstavení prehliadky sa uskutočnila diskusia medzi divadelníkmi a odbornou obcou.

 

 

Diskusná téma: Najzaujímavejšia prehliadka inscenácií košického divadla za posledné roky

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk