Osobnosť vokálnej pedagogiky: Prof. Vlasta Hudecová

12.08.2012 13:46

 

Slovenská vokálna škola má spomedzi okolitých európskych krajín najmladšiu históriu, ale napriek tomu vychovala mnoho kvalitných slovenských aj svetových operných a koncertných interpretov a pedagógov. Jednou z osobností slovenskej vokálnej školy je pani prof. Vlasta Hudecová, rod. Rojková, ktorá v tomto roku oslávila životné jubileum.

 

 

Prof. Vlasta Hudecová

slovenská vokálna pedagogička

 

Rodáčka z Moravského Lieskového v okrese Nové Mesto nad Váhom sa narodila 19. marca 1937. Rodičia jej venovali maximálnu starostlivosť tak vo výchove, ako i vo vzdelaní. Hudbe sa venovala od mala a v roku 1953 začala študovať spev na konzervatóriu v Bratislave v triede profesorky Dariny Žuravlevovej - Paulovičovej a absolvovala v roku 1958. Na absolventskom koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 20. mája 1958 spievala „ Kantátu č. 51 pre sólový soprán so sprievodom orchestra“ J. S. Bacha.

 

Po štúdiu konzervatória pokračovala v štúdiu spevu na VŠMU v triede slávnej slovenskej profesorky Doc. Anny Hrušovskej. VŠMU absolvovala v roku 1963 postavou Fiordiligi v opere W. A. Mozarta Cosí fan tutte a piesňovým recitálom.

 

 

Doc. Hrušovská bola vynikajúci pedagóg a vytušila nadanie vtedy ešte Vlasty Rojkovej pre pedagogickú dráhu a venovala jej veľa času, aby bola erudovaná i v tomto smere. Prianím pani Hrušovskej i vtedajšieho predstavenstva školy bolo, aby zaujala miesto na niektorej opernej scéne. Rozhodla sa však pre pedagogickú dráhu a tak od ukončenia štúdia na VŠMU v januári 1963 ostala verná školstvu. V roku 1963 sa stala asistentkou na Pedagogickom inštitúte v Nitre, kde pôsobila ako pedagóg hlasovej výchovy. Po jeden a pol ročnom pôsobení na katedre hudobnej výchovy, kde ju práca neuspokojovala, od septembra 1964 začala učiť spev na bratislavskom konzervatóriu.

 

Doc. Anna Hrušovská v kruhu svojich prvých žiačok

zľava dole: prvé absolventky – Soňa Smutná, Vlasta Hudecová

zľava hore: Lucia Poppová, Milica Zvarová, Darina Markovičová

Foto z absolventského predstavenia Vlasty Hudecovej z roku 1963

v Malej sále Slovenskej filharmónie

Dirigoval Gergard Auer, réžia: Miroslav Fischer

 

 

 

Z jej vyše 20 ročného pôsobenia na foniatrickej klinike a z praxe v náprave hlasových porúch vznikla metodická štúdia „Typy fonačných porúch u spevákov a hlasových profesionálov, možnosti ich reedukácie“. Táto štúdia má slúžiť pre pedagógov a študentov VŠMU, prípadne konzervatórií pri odstraňovaní hlasových porúch a tiež pre poznanie anatómie a fyziológie hlasového ústrojenstva.

 

Jej pôsobenie na VŠMU v Bratislave začalo v roku 1976 a to najskôr ako externý pedagóg a v školskom roku 1982-83 ako interný pedagóg až do roku 2007.

 

Učiteľské poslanie je len jednou z aktivít prof. Vlasty Hudecovej. Jej povahe je vlastné, že sa neuspokojí s tým, čo momentálne dosiahne a túžba za poznaním a ďalším vzdelaním ju hnala ďalej. Preto privítala ponuku pôsobiť na Foniatrickej klinike fakultnej nemocnice na Zochovej ulici v Bratislave, ako hlasový pedagóg pri hlasových poruchách. Tam pôsobila od roku 1973 externe. Práca na klinike jej veľmi pomohla k zvýšeniu vedomostí a k skvalitneniu pedagogickej práce. V náplni mala nielen reedukáciu hlasu, ale bola aj spoluúčasná pri školení logopédov.

 

Prof. Vlasta Hudecová so svojou žiačkou Ľubicou Vargicovou a maskérkou

vo Viedenskej Štátnej opere

Foto: súkromný archív

 

 

Niekoľko rokov spolupracovala so Slovenským hudobným fondom ako umelecká vedúca štipendistov. Okrem týchto aktivít sa vždy venuje jej bývalým absolventom po nástupe do praxe a pomáha im po speváckej stránke. Pripravuje s nimi všetky súťaže, koncerty a operné predstavenia.

 

V dôsledku jej pracovných výsledkov a zainteresovanosti o školské diania a reprezentáciu školy, ju vedenie VŠMU a ministerstvo školstva vtedajšej republiky, na prelome rokov 1984-85 vyslalo na 4-mesačnú stáž do Talianska na Santa Ceciliu do Ríma a školu pri La Scale v Miláne. Tam mala možnosť konfrontovať svoju prácu s požiadavkami popredných talianskych pedagógov, dirigentov a spevákov, ako napr. prof. Borelli, prof. Paperi, prof. Agosti, dirigent: Bruno Aprea, Zino. Absolvovala stáž na konzervatóriu v Miláne u maestra Ferranda Piera Mirandu a u profesorky Anny - Marie Castiglioni, stáž v Scuola la Scala v Miláne u profesora Silvestriho, Mantovaniho a mezzosopranistky pani Simionato. Navštívila aj súkromné hodiny u pani Giny Ciny. V Taliansku navštívila hodiny spevu u profesorky Berziani na konzervatóriu v Aquille a tiež hodiny spevu na Hochschüle für Musik v Stuttgarte u prof. Abel a prof. Gesti. Skúsenosti zo stáží podporili jej vedomosti a utvrdili ju v presvedčení správnych pedagogických postupov pri výuke spevu a zároveň sa jej obohatila repertoárová rozhľadenosť.

 

Vlasta Hudecová je stále aktívnym pedagógom a vychováva budúcich operných a koncertných spevákov, ale aj pedagógov. Pracuje ako členka magisterských, bakalárskych i doktorantských štátnych skúšok. V súčasnosti je profesorkou spevu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

 

Prof. Vlasta Hudecová a Pavol Bršlík po predstavení vo Viedenskej Štátnej opere

Foto: súkromný archív

 

 

Vychovala radu absolventov, ktorí reprezentujú jej pedagogickú prácu v rôznych hudobných telesách, alebo v pedagogickej činnosti. Niektorí jej študenti boli angažovaní ako sólisti opery SND už počas štúdia a to Ľudovít Ludha – tenor, Vladimír Kubovčík – bas a Ľubica Vargicová – koloratúrna sopranistka, dostali angažmá už po 3. ročníku VŠMU.

 

Ďalší nastúpili na sólistickú dráhu do rôznych divadiel po úspešnom absolvovaní VŠMU.

 

ABSOLVENTI VŠMU Vlasty Hudecovej

 

Dora Kulová, Ľudmila Brannová-Hudecová, Silvia Virágová, Eva Šeniglová, Ľudovít Ludha, Vladimír Kubovčík , Adam Blažo, Dagmar Lukáčová, Dagmar Livorová, Dagmar Bezačinská, Ľubica Vargicová, Zoltán Vongrey, Šimon Svitok, Igor Pasek, Kamil Kamberovič, Katarína Krčmárová, Silvia Adamíková, Peter Cingel, Filip Tůma, Oľga Bezačinská, Martina Špačková-Múdra, Monika Černáková-Fabianová, Pavol Remenár, Mário Strešňák

 

Vlasta Hudecová bola školiteľom doktorantov:

 

  1. Alexander Vovk – tenor (Ukrajina) – vedúci katedry hudobnej výchovy Ostrava

  2. Dagmar Bezačinská – pedagóg VŠMU

  3. Martina Masaryková – sólistka opery SND Bratislava

  4. Erika Čuláková-Strešňáková – bola pedagógom na CK a Št. konzervatóriu

  5. Oľga Bezačinská – sólistka opery a operety Ostrava

  6. Silvia Adamíková – po odchode prof. Vlasty Hudecovej z VŠMU bola zaradená do triedy doc. Hany Bandovej

 

Študenti Vlasty Hudecovej získali množstvo ocenení na domácich aj medzinárodných súťažiach. V článku bratislavského Večerníka z 11. novembra 1988 pod názvom „Výnimočná príležitosť“ s podtitulom ,,Pavarotti tlieskal mladému Bratislavčanovi Ľudovítovi Ludhovi“, vzdal hold dobrej pedagogickej príprave prof. Vlasty Hudecovej aj Maestro Luciano Pavarotti potom, ako si vypočul slovenského tenoristu Ľudovíta Ludhu, o ktorom sa vyjadril veľmi pochvalne.

 

Mnohí z jej absolventov pôsobí na domácich a zahraničných scénach a koncertných pódiách, ale aj ako pedagógovia konzervatórií a VŠMU. Ľudovít Ludha, Ľubica Vargicová, Monika Fabianová, Pavol Remenár, Šimon Svitok či Zoltán Vongrey, patria medzi špičkových sólistov. Šimon Svitok je v súčasnosti okrem toho, že je sólista, aj umelecký šéf banskobystrickej opery. Medzi popredných svetových interpretov patrí aj jej súčasný žiak na Akadémii umení v Banskej Bystrici tenorista Pavol Bršlík.

 

 

Dňa 15. júna 1990 ju Ministerstvo školstva mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky vymenovalo za DOCENTKU pre odbor spev a 20 februára 1998 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval za PROFESORKU pre odbor hudobné umenie – spev.

 

 

Tip na kliknutie

Prof. Vlasta Hudecová: Povolanie pedagóga je veľmi náročné, ale pri tom krásne

(rozhovor s prof. Vlastou Hudecovou)

 

 

 

Ľubica Vargicová, popredná slovenská sopranistka,

žiačka prof. Vlasty Hudecovej

 

 

 

Pripravil: Ľudovít Vongrej / Bratislava 12. augusta 2012            

 

 

 článok zaradený do Operné korzo

 

 

Diskusná téma: Osobnosť vokálnej pedagogiky: Prof. Vlasta Hudecová

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk