Rím a Verdi

15.03.2014 12:42

 

Vladimír Blaho

 

V minulom roku sme si pripomínali dvestoročnicu narodenia Giuseppe Verdiho. Prirodzene najviac si ju pripomínali jeho rodáci. V knižnici Palazza Corsini v Ríme pri tejto príležitosti inštalovali výstavu Verdi a Rím v dobe od 13 decembra  2013 do 8. marca 2014.

 

 

 

Okrem Národnej knižnice Lincei umiestnenej v spomínanom paláci sa na jej príprave podieľali rímska Accademia di Santa Cecilia a Teatro dell´opera. V deň otvorenia výstavy prispela do programu aj Balass Accademia d´Unghería v Ríme koncertom Verdiho árií. Výstavu sa mi podarilo navštíviť tri dni pred jej ukončením.

 

 

Giuseppe Verdi

 

Expozícia sa nachádzala v deviatich miestnostiach knižnice a sprístupňovala rôzne artefakty súvisiace s jej témou. Ide predovšetkým o dokumenty (listy, hodnotenia, plagáty a kostýmy) súvisiace so svetovými premiérami Verdiho diel konanými v rímskych operných divadlách, ďalej značne bohatá bola kolekcia kostýmov pre postavy zo spomínaných Verdiho opier, ako aj audio a video ukážky z týchto diel. V Ríme zaznamenali svoj javiskový debut skladateľovi Dvaja Foscariovci (1843) a Bitka pri Legnane (1849), obe v Teatro Argentina, Trubadúr (1853) a Maškarný bál (1859) v Teatro Apollo a napokon Otello (1887) v Teatro Costanzi čiže v dnešnom Teatro dell´opera . Výstava však  zaradila medzi tieto svetové premiéry aj rímsku premiéru Falstaffa konanú len pár mesiacov po jeho milánskom uvedení (1893). Pri väčšine kostýmov je uvedené aj meno interpreta, ktorý v nich účinkoval. Do tejto zbierky prispel svojimi kostýmami aj barytonista Tito Gobbi (resp. jeho potomkovia), ktorí zapožičali organizátorom viacero kostýmov, v ktorých vystupoval vo verdiovských postavách od roku 1941 až po svoje slávne roky. Umelcovi je kompletne venovaná jedna z miestností, keďže nielenže bol významným verdiovským interpretom 50. a  60. rokov, ale v roku 2013 ubehlo sto rokov od jeho narodenia. Z iných interpretov je venovaná väčšia pozornosť iba sopranistke Antoniette Stelle.

 

 

 

Osobitnú pozornosť si zasluhujú nahrávky, ktoré som počas polhodinovej návštevy výstavy mohol počuť. V poslednej miestnosti zaznievali práve ukážky z Bitky pri Legnane, v ktorej tenor (podľa technickej kvality reprodukcie mohlo ísť o roky tridsiate, nanajvýš štyridsiate) spieval tak, že dnešní tenoroví matadori by mohli horieť závisťou. Na opačnom konci výstavných priestorov sa dal na plátne sledovať obrazovo-zvukový záznam predstavenia Otella, ktoré dirigent Nino Sanzogno dirigoval na nádvorí Palazzo Venezia v roku 1966. Popri neznámej Desdemone hlavnými protagonistami bol opäť Tito Gobbi ako Jago a Pier Mirando Ferrara ako mimoriadne presvedčivý Otello.

 

 

 

Po tomto zážitku nás Slovákov môže aspoň tešiť, že aj my sme si dokázali (aj keď prirodzene v menšom rozsahu) uctiť najväčšieho operného skladateľa nielen premiérami ale aj výstavkou zorganizovanou Divadelným ústavom v priestoroch SND.

 

Autor: Vladimír Blaho

 

 

 

 

 

Zdroj foto a video: internet

Článok zaradený do: Operné korzo

 

Tip na kliknutie

Paleta predohier a úvodov Verdiho opier

Verdiho deň na Rádiu Devín zo záznamu

 

 

Fotogaléria: Rím a Verdi

Táto fotogaléria je prázdna.

Diskusná téma: Rím a Verdi

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk