Slovenská premiéra opery Dialógy karmelitánok v Štátnom divadle Košice

21.03.2013 13:54

 

Košice

 

V piatok 22. marca 2013 bude Historická budova ŠD Košice miestom historickej udalosti – slovenskej premiéry opery Francisa Poulenca Dialógy karmelitánok. Dielo hudobne naštudoval mladý dirigent Ondrej Olos. Poulencove Dialógy karmelitánok sú režijným debutom Lindy Keprtovej v domovskom košickom divadle, kde pôsobí ako dramaturgička.

 

 

Dialógy karmelitánok, ŠD Košice, 2013

Foto: Joseph Marčinský

 

O diele

 

Dialógy karmelitánok je druhá opera francúzskeho skladateľa 20.stročia, Francisa Poulenca. Libreto napísal Emmet Lavery a to podľa novely Gertudy le Fort Posledná na popravisku, ktorá bola spracovaná v hre G. Bernana. Trojdejstvová opera v dvanástich obrazoch vo francúzskom jazyku, bola napísaná v roku 1956. Jej premiéra sa konala 26.1.1957 (v talianskom jazyku) v milánskej  La Scale a v pôvodnom znení 21.6. toho istého roku v parížskej Théâtre National de l'Opéra. Slovenská premiéra je naplánovaná na 22. marca 2013 v Štátnom divadle Košice.

 

Podľa šéfa košickej opery Karola Kevického sú Dialógy karmelitánok veľmi ambicióznym a náročným projektom. „Nie je to taká typická opera, s áriami, duetami, ansámblami. Tak ako je to v názve, sú to počas celej opery akési dialógy medzi postavami, akási spievaná próza," uviedol Kevický.

 

Dielo F. Poulenca sa vedenie košickej opery rozhodlo inscenovať nielen preto, že v tomto roku uplynie 50 rokov od úmrtia tohto významného francúzskeho skladateľa, ale aj preto, aby do repertoáru divadla opäť dostali dielo s religióznou tematikou. ,,Dej opery je situovaný do obdobia Veľkej francúzskej revolúcie - do nálady nedefinovateľnej morálky, kedy je každý donútený dotknúť sa svojho vlastného osudu a musí sa rozhodovať medzi strachom zo života a bázňou pred smrťou. Sestry karmelitánskeho rádu sú vystavené veľkým otázkam duchovného charakteru, s ktorými sa na ceste životom stretáva každý z nás, hoci v súčasnosti sa nad nimi zamýšľame veľmi málo. Opera je napísaná podľa skutočného príbehu 16 karmelitánok z francúzskeho mesta Compiégne, ktoré podľa sľubu čistoty a svojho svedomia chceli pokračovať v rehoľnom spôsobe života. Ale do ich života vtrhla ako krutá a ničivá sila revolúcia. Nielenže im to zakázala, ale rádové sestry fyzicky zlikvidovala na popravisku. Vďaka duševnej čistote, vernosti svojej viere a poslaniu, sú to však ony, kto je morálnym víťazom,“ hovorí o opere umelecký šéf Opery ŠD Karol Kevický.

 

 

Dialógy karmelitánok, ŠD Košice, 2013

Foto: Joseph Marčinský

 

Poulencove Dialógy karmelitánok sú režijným debutom Lindy Keprtovej v domovskom košickom divadle, kde pôsobí ako dramaturgička. Okrem réžie v tejto opere navrhla Linda Keprtová aj scénu a je aj dramaturgičkou novej inscenácie. Režijnú koncepciu založila na dvoch základných pilieroch. „Prvý z nich sa opiera o základnú myšlienku slobodnej vôle človeka, o myšlienku vnútornej slobody jedinca. Stavia na primárnom princípe, kde je každá osobnosť zodpovedná za svoje vlastné správanie. V ďalšom pláne režijnej koncepcie je práca so symbolikou bosých nôh, oproti nohám obutých, v ťažkej robustnej obuvi," priblížila svoj pohľad na Poulencovu operu Keprtová.

 

 

Pre diváka možno bude prekvapením aj úloha zboru v tejto opere, ktorá sa úplne líši od klasických opier. „Zbor je rozdelený na dve časti, karmelitánky a ľud. Tým vznikli nároky na väčšie obsadenie a tak sme museli zbor rozšíriť o externých spevákov. Aj práca s hudbou 20. storočia bola úplne iná. Predovšetkým u karmelitánok, ktoré spievajú isté časti a capella, bez doprovodu. Je to úplne iné frázovanie a práca sa blíži k práci s koncertným zborom. Aj preto samotný zbor táto opera veľmi posunula kvalitatívne dopredu, čo sa už prejavilo aj v jeho výkonoch v iných operách," vysvetlil zbormajster Lukáš Kozubík.

 

 

Dialógy karmelitánok, ŠD Košice, 2013

Foto: Joseph Marčinský

 

 

Premiéra pod záštitou košického arcibiskupa

 

Záštitu nad uvedením opery prevzal metropolita – arcibiskup košický Mons. Bernard Bober. „Uvedomujem si potrebu pomôcť súčasnému človeku rozlišovať skutočné hodnoty ľudského života od ich pseudopodôb. Som presvedčený, že táto opera môže mnohým vyjasniť zmysel religiozity, čiže opätovného zjednocovania ľudí na báze toho, čo skutočne dokáže spájať, a nimi sú predovšetkým hodnoty. Dialógy karmelitánok – dialógy medzi vonkajšou nepriazňou a vnútornou slobodou, sú dialógmi každého človeka medzi jeho pravým a nepravým ,ja’. Všetci potrebujeme svetlo a povzbudenie v dráme nášho života. Karmelitánky, hlavné predstaviteľky tejto opery, sa môžu stať pre mnohých z nás zrkadlom, spoločníčkami, či príkladom pri hľadaní východiska v našich životných labyrintoch,“ zdôvodnil o. arcibiskup Bober prijatie záštity nad touto inscenáciou.

 

 

Francis Poulenc Dialógy karmelitánok

Slovenská premiéra

Štátne divadlo Košice

22. a 23. marec 2013

 

Realizačný tím

 

Hudobné naštudovanie: Ondrej Olos

Réžia: Linda Keprtová

Scéna: Linda Keprtová

Kostýmy: Danica Hanáková

Dirigent: Ondrej Olos, Maroš Potokár

Zbormajster: Lukáš Kozubík

Dramaturg: Linda Keprtová

 

 

Na inscenácii sa podieľajú sólisti opery ŠD Košice, hosťujúci sólisti, operný zbor, orchester a detský zbor opery ŠD Košice.

 

OSOBY A OBSADENIE
     
     
Markíz de la Force: Ludovic Kendi, Marián Lukáč

Rytier de la Force: Jaroslav Dvorský, Zsolt Vadász

Blanche de la Force: Lucie Kašpárková, Janette Zsigová

Thierry: Pavol Spišský

Madame de Croissy: Adriana Hlavsová, Jitka Zerhauová

Sestra Konstance zo St. Dennis: Michaela Várady

Matka Maria de I'Incarnation: Denisa Hamarová, Lucie Hilscherová

M. Javelinot: József Havasi

Madam Lidoine: Tatiana Paľovčíková, Lívia Obručnik-Vénosová

Sestra Matilda: Lenka Čermáková

Matka Jeane: Michela Bregantin

Kaplán: Anton Baculík, Róbert Smiščík

Prvý komisár: Titusz Tóbisz

Druhý komisár: Marek Gurbaľ

Žalárnik: Marek Gurbaľ

Dôstojník: Štefan Hundža

Ženský hlas v zákulisí: Barbara Išky

 

 

Dialógy karmelitánok v česko - slovenskom priestore

 

S prvou košickou opernou premiérou v roku 2013 je spojených niekoľko zaujímavosti. Dialógy karmelitánok na Slovensku ešte nezazneli. V susedných Čechách ich v posledných dvoch desaťročiach naštudovalo najprv Slezské divadlo v Opave (inscenácia získala cenu Libuška na festivale Opera 2001), neskôr ju s úspechom uvádzalo aj Moravské divadlo v Olomouci. Obe predstavenia sa hrali v češtine a tak košické uvedenie opery vo francúzskom origináli s titulkami bude aj česko-slovenskou premiérou. Možno je zaujímavá aj informácia, že v súčasnosti nie je toto
dielo v repertoári žiadneho operného domu v Európe.

 

 

 

 

www.sdke.sk

 

 

Zdroj: ŠDKE

redakčná úprava: Ľudovít Vongrej

 

článok zaradený do: Aktuality

 

Tip na kliknutie

 

Dialógy karmelitánok v košickej opere sú v plnom prúde

Premiéra opery Dialógy karmelitánok v Košiciach pod záštitou arcibiskupa

Linda Keprtová: Opera Dialogy karmelitek si v sobě nese půvab a kouzlo něčeho mimořádného.

Francis Poulenc: Dialógy karmelitánok

90 účinkujúcich v Dialógoch karmelitánok

 

 

Fotogaléria: Slovenská premiéra opery Dialógy karmelitánok v Štátnom divadle Košice

Diskusná téma: Slovenská premiéra opery Dialógy karmelitánok v Štátnom divadle Košice

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk