Terézia Ursínyová: Stále iná „nová“ hudba

18.12.2012 06:14

 

Festival „Nová slovenská hudba“ (11.-16. novembra) organizuje Spolok slovenských skladateľov každé dva roky. Tohto roku bol 26. ročník, čo znamená, že začiatky podujatia sa datujú do čias, kedy prehliadku pripravoval ešte bývalý Zväz slovenských skladateľov. Odvtedy sa zmenili spoločenské podmienky, a tak súčasný výber skladieb na podujatie už nepodlieha žiadnym ideologickým tlakom či iným preferenciám.

 

 

Tvorcom podujatia však zostali mnohé „staronové“ dramaturgické, organizačné a informatívne úlohy. Konečný produkt – koncert – je už len efektnou bodkou za rozpisom partitúr, ich odovzdaním desiatkam interpretov (sólistov, komorných telies a orchestrov), prípravou propagácie a bulletinu, zaistením spolupráce ďalších inštitúcií – pod garanciou MK SR. Za väčšinu úloh tejto kompozičnej „žatvy“ zodpovedá súčasný predseda Spolku slovenských skladateľov Rastislav Dubovský a manažérka podujatia Slávka Ferencová. Koncerty boli najmä v Malom a Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, v Mirbachovom paláci, Jezuitskom kostole a záverečný dokonca v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Na festivale Nová slovenská hudba´2012 zaznelo vyše 50 diel od skladateľov rôznych vekových kategórií, estetických a kompozično-technických smerovaní. Každé meno by si zaslúžilo podrobnejšiu analýzu, ktorá je však možná len v odbornom periodiku.

 

Skladbou, ktorá zasiahla azda všetkých poslucháčov svojou absolútnou (pritom nedefinovateľnou) hudobnou krásou, ale aj jedinečným  interpretačným podaním mezzosopranistky Denisy Šlepkovskej a klaviristky Xénie Ljubimovej, boli „Spevy Douvy“ - cyklus 4 piesní na slová Yvesa Bonnefoxa. Je to opus 82-ročného Romana Bergera. Prameň inšpirácie a poznania sa tomuto umelcovi neustále napája neviditeľnými nadzemskými prúdmi. Pri „Spevoch Douvy“ (Ženy - Mýtu) poslucháč zabudne, že počúva skladbu 21. storočia. Oheň, vzduch, voda a zem sa v poézii Yvesa Bonnefoxa a hudbe Romana Bergera premietajú do melancholických nálad, metaforických fragmentov či metafyzických úvah o tajomstvách života, lásky, smrti a samotného bytia. Bergerovi sa podarilo – slovami básnika - zachytiť v hudbe to, čo sa stráca, vidieť to, čo sa zatemňuje... Nádherná hudba!

 

Autor: Terézia Ursínyová

 

Prečítané: (Úryvok z  hodnotenia prehliadky Nová slovenská hudba –Literárny dvojtýždenník č. 43-44, 12.12.2012)

 

článok zaradený do: Recenzie, prečítali sme

 

 

 

Diskusná téma: Terézia Ursínyová: Stále iná „nová“ hudba

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk