Uvedenie CD: Sergej Kopčák - Posledné slová

14.12.2012 08:26

 

Bratislava

 

Vo štvrtok 13. decembra sa o 15.00 v hoteli Carlton v Mirror Bare uskutočnila prezentácia najnovšieho CD titulu z produkcie Hudobného centra, „Sergej Kopčák - Posledné slová". CD vzniklo v nadväznosti na mimoriadne úspešný koncert v rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos 2011 a je štúdiovou nahrávkou skladieb, ktoré na tomto podujatí zazneli.

 

Oľga Smetanová, Sergej Kopčák, Miro Bázlik, Vladimír Bokes, Juraj Hatrik

Foto: Ľudovít Vongrej

 

Prezentácia bola spojená s autogramiádou a besedou s autormi. Dramaturgia nosiča je koncipovaná výlučne zo skladieb slovenských skladateľov a pozostáva z diel Tri slová (2006) od Ilju Zeljenku (1921 - 2007), Kánonické variácie na jeden chorál (2011) od Mira Bázlika (1931), Departures (2011) od Vladimíra Bokesa (1946) a už spomínané Tenebrae (2011) od Romana Bergera (1930), ktoré sú Sergejovi Kopčákovi aj venované. Sergej Kopčák sa na CD predstavuje v sprievode vynikajúceho súboru súčasnej hudby Quasars Ensemble pod vedením Ivana Buffu.

 

Aj napriek tomu, že Sergej Kopčák v roku 2008 ohlásil koniec svojej profesionálnej kariéry, vznikol tento nový, vzácny CD nosič. Treba spomenúť, že CD Posledné slová nie je operná záležitosť, ale obsahuje ako to už bolo v úvode spomenuté skladby súčasnej hudby. Ako uviedol pán Kopčák, je rád, že táto nahrávka sa podarila a zároveň uviedol, že CD Posledné slová považuje za úplný koniec svojej kariéry.

 

Roman Berger, Sergej Kopčák, Miro Bázlik

Foto: Ľudovít Vongrej

 

Sergej Kopčák

 

,,Ako bola divadelná rozlúčka s operou, tak toto CD považujem za rozlúčku so slovenskou hudbou. CD som nahral hlavne kvôli pánovi Zejlenkovi a tým pádom sa to rozšírilo aj na ďalšie kompozície, ktoré sa napísali v súvislosti s touto platňou. CD ,,Posledné slová“ sú naozaj posledné slová a som veľmi rád, že som našiel ľudí, ktorých som oslovil a ktorí mi načas napísali skladby. Platňu som si vypočul a musím povedať, že zo slovenskej muziky odchádzam so cťou a som veľmi hrdý na to, čo som spravil. Sú to štyri nové kompozície, ktoré som vyprovokoval ja a slovenská hudba je obohatená o ďalšie štyri kompozície. Teraz záleží na mladej generácii, či sa toho chytia a či sa pustia do toho boja a obohatia slovenskú hudbu o ďalšie skladby.“

 

Oľga Smetanová, riaditeľka hudobného centra

 

,,Do nahrávania CD sme sa pustili na jar tohto roku. Som veľmi šťastná a vďačná pánovi Kopčákovi, že sa už po spomínanom odchode z profesionálnej kariéry pustil do tohto projektu a vzniklo nové CD. Veľkú úlohu tu mal Ivan Buffa a súbor Quasars Ensemble, ktorí boli dobrými partnermi nielen pre pána Kopčáka. Takže na jar sme začali nahrávať a toto je výsledok. Musím povedať, že celá spolupráca a komunikácia s pánom Kopčákom bola veľmi príjemná. Ešte sa chcem poďakovať Rostislavovi Pavlíkovi, ktorý sa zaoberal zvukom a režisérovi Rastislavovi Dubovskému, ktorí na tomto CD odviedli veľký kus práce.“

 

Sergej Kopčák, autogramiáda

Foto: Ľudovít Vongrej

 

Tejto prezentácii sa zúčastnili aj hudobní skladatelia, okrem pána Zeljenku, ktorý už nie je medzi nami. CD symbolicky do života uviedol slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik Juraj Hatrik. Vo veľmi príjemnej atmosfére sa po prezentácii konala voľná diskusia s autormi a realizátormi projektu spojená s autogramiádou.

 

 

 

Sergej Kopčák

Posledné slová

 

Tri slová od Ilju Zeljenku

Kánonické variácie na jeden chorál od Mira Bázlika

Departures od Vladimíra Bokesa

Tenebrae od Romana Bergera

 

Sergej Kopčák, bas

 

Quasars Ensemble

 

Ivan Buffa, dirigent

 

Sergej Kopčak, bas

Foto: Ľudovít Vongrej

 

Sergej Kopčak

 

Sergej Kopčak, popredný slovenský operný spevák v basovom odbore. Po štúdiu na VŠMU a na konzervatóriu v Sofii pôsobil na operných scénach v Banskej Bystrici, Košiciach a od roku 1974 viac než dvadsať rokov ako sólista opery SND v Bratislave. Počas svojej speváckej kariéry pravidelne účinkoval v najvýznamnejších svetových operných domoch (napr. Covent Garden v Londýne, Metropolitná opera v New Yorku, Teatro alla Scala v Miláne, Viedenská štátna opera či Parížska opera). K jeho najsugestívnejšie stvárňovaným rolám patria Gounodov i Boitov Mefistofeles, Musorgského Boris Godunov a Gremin v Čajkovského opere Eugen Onegin. Pedagogicky pôsobil i na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

 

Quasars Ensemble

 

Súbor vznikol na začiatku roka 2008 a pomerne rýchlo sa vyprofiloval na jedno z najaktívnejších a najreprezentatívnejších slovenských telies zameraných na interpretáciu novšej a súčasnej hudby. Vyvíja pomerne bohatú koncertnú činnosť, takže jeho repertoár, ktorý tvoria prevažne komponované skladby z okruhu postavantgardnej európskej (francúzski spektralisti, Iannis Xenakis, súčasní severskí či portugalskí skladatelia apod.) a slovenskej hudby, možno počuť aj mimo festivalov súčasnej hudby. Okrem toho má súbor v repertoári diela aj z obdobia klasicizmu a romantizmu.

Zoskupenie mladých profesionálnych hudobníkov okolo klaviristu a skladateľa Ivana Buffu má bohaté interpretačné skúsenosti, keďže väčšina z nich predtým pôsobila (respektíve pôsobí) v ďalších prominentných slovenských telesách a mnohí majú za sebou dlhoročnú históriu vzájomnej spolupráce.

 

Zostavil: Ľudovít Vongrej / 14. decembra 2012 / Bratislava

 

článok zaradený do: Rôzne

 

 


 

 

Diskusná téma: Uvedenie CD: Sergej Kopčák - Posledné slová

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk