Vernisáž výstavy v SND: Ján Cikker slovenský, svetový.

14.10.2011 21:42

 

Bratislava

 

,,Ján Cikker slovenský, svetový“, je názov výstavy, ktorá bola 12. októbra 2011 otvorená v priestoroch novej budovy SND pri príležitosti storočnice maestra Jána Cikkera. Výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci s Múzeom Jána Cikkera a Slovenským národným divadlom v Bratislave. Výstava  zachytáva opernú tvorbu Jána Cikkera na slovenkých a zahraničných operných scénach.

 

Foto: Ľudovít Vongrej

 

Hostí na vernisáži privítala projektová koordinátorka divadelnej galérie Slovenského národného divadla pani Barbara Brathová. Pripomenula, že výstava je usporiadaná nielen k storočnici skladateľa, ale aj v súvislosti s pripravovanou premiérou Jána Cikkera Mister Scrooge, ktorá sa bude konať 18. novembra 2011 v historickej budove SND.

 

 

Kurátorka výstavy pani Michaela Mojžišová, spolu s riaditeľkou Divadelného ústavu pani Vladimírou Fekete, s popredným slovenským husľovým virtuózom Petrom Michalicom a s pánom Antonom Steineckerom, vedúcim notového archívu Opery SND otvorili túto jedinečnú výstavu.

 

Vladimíra Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, inštitúcie, ktorá pernamentne sleduje výročia a jubileá slovenských divadelných osobností, vo svojom príhovore vyzdvihla dielo a osobnosť maestra Cikkera. Ďalej vyjadrila spokojnosť so spolupráce Divadelného ústavu a Slovenského národného divadla, poďakovala zainteresovaným, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto výstavy.

 

 Foto: Ľudovít Vongrej

 

Michaela Mojžišová priblížila skladateľa ako autora približne stoštyridsiatich diel, ktorý sa do dejín slovenského umenia zapísal najmä ako autor deviatich opier. Prezentovala jeho vrcholné diela, najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, ktoré zaznamenali pozitívny ohlas nielen v divadlách bývalého socialistického bloku, ale aj na významných západoeurópskych scénach. Týmto sa Ján Cikker zaradil k najúspešnejším a najrešpektovanejším európskym operným skladateľom druhej polovice dvadsiateho storočia. Niektoré z jeho opier neboli rešpektované a uznané politickými predstaviteľmi bývalého režimu a komunistická cenzúra sa kvôli ideologicky nevhodným témam a modernistickej reči diel bránila uvádzaniu jeho opier.

 

Časť jeho tvorby nebola na Slovensku vôbec premiérovaná, no západná Európa jeho diela ocenila a svetové premiéry sa konali práve na západoeurópskych operných scénach. Pani Mojžišová vo svojom príhovore použila skladateľov citát: ,,Vo svojich operách sa opätovne vyznávam z viery v dobrú podstatu človeka, z viery, že niet absolútne zlého človeka a že i ten najhorší sa pod vplyvom rôznych impulzov, môže zmeniť v človeka statočného“.

 

Toto všetko je zachytené vo výstave ,,Ján Cikker slovenský, svetový",  vo výstavnej sieni foyeru novej budovy SND až do 30. novembra 2011.

 

Ján Cikker

 

V závere kurátorka výstavy poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto výstavy.

Poďakovala Múzeu Jána Cikkera, menovite jej riaditeľke pani Irene Michalicovej za veľkú pomoc a krásne strávené chvíle pri sústreďovaní materiálu k výstave. Ďalej poďakovala svojim kolegom Jánovi Triaškovi, autorovi výtvarného riešenia výstavy a Viere Burešovej, koordinátorke tejto výstavy. Poďakovala Slovenskému národnému divadlu, konkrétne pani Barbare Brathovej za ústretovosť a za ochotu a všetkým, ktorí si na vernisáž našli čas a prišli v hojnom počte.

 

Pán Antor Steinecker, manager Opery SND privítal a ocenil myšlienku tejto výstavy, pri ktorej sa vyjadril, že ,,nato aby sme vedeli kam ideme, musíme vedieť odkiaľ ideme" a zdôraznil, že v prípade opery na Slovensku je to veľmi dôležite.

 

 Foto: Ľudovít Vongrej

 

Peter Michalica, slovenský husľový virtuóz a predseda správnej rady nadácie Jána Cikkera prítomným povedal, že hoci je Ján Cikker operný skladateľ, jeho tvorbu sledujeme len výnimočne, alebo príležitostne z nahrávok v rozhlase a televízii a na javiskách sa jeho opery hrajú veľmi zriedka. Pán Michalica povedal, že verí, že Cikker čaká na svoju ,,opernú renesanciu“ a poukázal nato, že hoci sa jeho tvorba tak intenzívne neinterpretuje, jeho dielo nestráca na hodnotách a to je práve to nadčasové. Zdôraznil, že je veľmi dôležité v týchto nestabilných časoch, ktoré prežívame, mať konštanty o ktoré sa oprieme. Za tú najlepšiu konštantu považuje duchovné hodnoty, ktorých významnú časť tvorí umenie. Umenie by malo byť podľa pána Michalicu touto oporou, mali by sme sa o umenie zaujímať a robiť všetko preto, aby sa mohlo rozvíjať, aby také konštanty akou je Cikker mali pokračovateľov a mali podporu. Upozornil na nestabilitu doby, na nedostatočný záujem a priestor pre umenie. Aktuálnou poznámkou vyzval, aby sme sa od politiky a rôznych valov a eurovalov viac zamerali na umenie a vytvorili si svoj ,,duchovný val kultúry“ a Cikkera považuje za ,,balvan tohto duchovného valu kultúry“.

 

Foto: Ľudovít Vongrej

 

 

Organizátori a hosť výstavy ,,Ján Cikker slovenský, svetový", pre portál Opera Slovakia povedali:

 

Michaela Mojžišová, kurátorka výstavy

,,Sú hodnoty, ktoré ani v dnešnej rýchlej dobe nestíhajú strácať na svojej cene, hoci si ich my možno v tom rýchlom toku sveta neuvedomujeme a nevnímame ich. Jednou z tých hodnôt je nesporne umenie, ktorého nezastupiteľnou súčasťou na Slovensku je dielo Jána Cikkera. Od jeho narodenia uplynulo v júli sto rokov a Divadelný ústav si tak ako mnohé iné inštitúcie slovenskej kultúry zobral za svoju povinnosť pripomenúť si dielo tohto velikána. Urobili sme to výstavou, ktorá približuje Jána Cikkera ako človeka, ktorý miloval život i ako umelca, ktorý miloval hudbu, divadlo a hlavne miloval ľudí, ľudí v tom divadle, ľudí o ktorých to divadlo je, človeka ktorý bol veľmi súcitný so silným humanistickým svetonázorom. Toto všetko sme sa snažili do našej výstavy dostať".

 

Peter Michalica, huslista

,,Ja patrím medzi veľmi úprimných ctiteľov Cikkerovej tvorby, aj keď žiaľ pre husle vlastne nikdy nič nenapísal, hoci som ho nahováral, aby pre husle niečo skomponoval, povedal, že sa nato necíti, ale zato hrám jeho sonatínu, ktorá je upravená pre husle a klavír. Ako interpret Cikkerovských skladieb a ako aj účastník Cikkerovských koncertov môžem povedať, že tak doma ako aj v zahraničí jeho inštrumentálna hudba má pozitívny ohlas, horšie je to s tvorbou opernou, ktorá momentálne prežíva naozaj akýsi útlm z hľadiska hudby 20. storočia, lebo sa berú iné východiská, najmä ekonomické kritéria počtu repríza a tak, ako východisko pri zaradení niečoho do dramaturgických plánov. Ja som presvedčený, že o nejakých tých pár desaťročí, táto renesancia Cikkera bude a po tejto stránke si myslím, že to že sa momentálne jeho opery menej uvádzajú, ale len pri príležitostiach jubileí, to vôbec neznižuje hodnotu toho, že Ján Cikker bol najeurópskejší, alebo nazvime to ešte veľkorysejšie najsvetovejší spomedzi slovenských autorov práve vďaka svojej opernej tvorbe".

 

Vladimíra Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

,,Divadelný ústav sa zapojil do storočnice osláv narodenia Jána Cikkera, výstavou Ján Cikker, slovenský, svetový. Je to výstava, ktorá má viacero verzií, aj putovných, kde prezentujeme tvorbu, tohto vynikajúceho skladateľa. Divadelný ústav vo výstave sleduje najmä jeho opernú tvorbu, zameraná je na tie najvynikajúcejšie diela, ktoré sa predviedli na našich operných scénach na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí, tým pádom sme spravili aj putovnú verziu tejto výstavy, ktorá prostredníctvom slovenských inštitútov poputuje do sveta a veríme, že týmto spôsobom sa nám podarí v tomto roku ,,jubilejnom“, upozorniť na tohto vynikajúceho skladateľa, ktorý možno ešte len čaká na nejaké ďalšie zaujímavé verzie svojho diela. Myslím si, že dokumentárnou výstavou, aká je táto, skutočne upozorníme na také vrcholy v jeho diele nielen znalcov a milovníkov jeho diela, ale predovšetkým nových, mladých ľudí, ktorá sa možno prvý krát stretnú s jeho tvorbou a dielom a to je našim cieľom, prilákať nových milovníkov umenia, rozšíriť im pohľady a naozaj upozorniť na dielo maestra slovenskej opery.

Sú dve verzie tejto výstavy. Táto výstava v Slovenskom národnom divadle je výstava, ktorá je špeciálne prichystaná v spolupráci s Operou SND a s Múzeom Jána Cikkera. Výstava, ktorá je putovná je panelová výstava, ktorá bude putovať po slovenských divadlách, kultúrnych inštitúciách, ale aj inštitúciach v zahraničí. Najbližšia zastávka je Banská Bystrica, Košice, Berlín, Varšava a dúfame že aj na budúci rok, bez ohľadu nato, že to výročie skončí, budeme sa snažiť, aby táto výstava putovala ďalej a aby aj prostredníctvom koncertov, ktoré by sprevádzali vernisáže popularizovalo dielo tohto nášho jedného z najvýznamnejších operných skladateľov".

 

 

Kurátorka výstavy: Michaela Mojžišová

Autor výtvarného riešenia: Ján Triaška

Produkcia: Viera Burešová

 

Výstava sa nachádza vo výstavnej sieni foyeru novej budovy SND až do 30. novembra 2011.

 

článok zaradený do Operné správy

 

Pripravil: Ľudovít Vongrej / 14. októbra 2011 / Bratislava            

 

Diskusná téma: Vernisáž výstavy v SND: Ján Cikker slovenský, svetový.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk