Zomrel fotograf Jozef Vavro

27.09.2012 23:09

 

Jozef Vavro

* 02.05.1941  Bratislava
 † 24.09.2012 Bratislava


V pondelok 24. septembra po dlhej chorobe skonal v kruhu svojich najbližších dlhoročný fotograf SND Jozef Vavro.
Absolvent portrétovej fotografie u prof. Václava Ševčíka v Prostějove nastúpil do divadla v roku 1962 . Prvou inscenáciou, ktorú fotografoval bola opera Jána Cikkera Vzkriesenie. Až do svojho odchodu v roku 1989 sa podpísal pod takmer 400 inscenácií činohry, opery a baletu. Vyfotografoval nespočetné množstvo scénických a kostýmových návrhov, reprodukcií do divadelných bulletinov. Fotografoval a aj sám fotografie zhotovoval, samozrejme v tých časoch čierno-biele, a veru neraz boli v priebehu jedného-dvoch týždňov aj dve-tri premiéry, pričom operné a baletné inscenácie sa študovali aj v alternáciách. Na druhý deň po odfotografovaní posledných generálok mal ráno už pripravené snímky pre propagáciu inscenácie v tlači, nasledovala séria fotografií pre divadelné panely, a iné propagačné účely, pre potreby dokumentácie a archivovania.
Jeho tvorbu charakterizovala vysoká znalosť remesla, snaha zachytiť javiskovú akciu - divadelnou fotografiou sa snažil vyjadriť aj svoje vlastné videnie konkrétneho predstavenia či hereckého výkonu.
Tvorbu Jozefa Vavra budú pripomínať jeho fotografie na výstavách k výročiam významných umeleckých osobností slovenského divadla, pri jubileách slovenských dramatikov či skladateľov alebo pri výročiach profesionálneho divadla. Nezaobídu sa bez nich ani odborné teatrologické publikácie a monografie.
 

Česť jeho pamiatke.                     

 

                                                Elena Blahová-Martišová

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk