Nabucco

opera v 4. dejstvách

 

Autor hudby: Giuseppe Verdi

Libreto: Temistocle Solera

Literárna predloha: Francis Cornue a Auguste Anicet-Bourgeois: Nabucodonosor

Dielo napísané v talianskom jazyku.

Svetová premiéra: 9. marca 1842 v Teatro alla Scala v Miláne.

Slovenská premiéra: 4. apríla 1964 v Štátnom divadle Košice.

 

Noty a partitúru opery nájdete tu...

 

 

Nabucco je Verdiho tretí titul, ktorý znamenal prevrat v jeho tvorbe. Je to opera, ktorá rozbíja formu uzavretých čísel.

Po neúspechu svojej druhej opery Jeden deň kráľom, chcel Verdi ukončiť svoju skladateľskú kariéru. Nanútili mu libreto Nabucca. Toto libreto ho natoľko zaujalo, že sa rozhodol ho zhudobniť. Veľký úspech tejto v poradí jeho tretej opery, znamenal návrat ku komponovaniu.

V librete ho zaujal začiatok žalmu 136 „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlienka, na zlatých krídlach…) a inšpiroval ho k napísaniu zboru, ktorý zľudovel a aj dnes je veľmi populárny .

 

Po úspechu Nabucca sa Verdimu otvárali dvere a každý chcel byť s ním priateľ. V tomto období si maestro vybudoval mnoho pekných priateľstiev.

 

Z histórie vzniku Nabucca

 

Verdi by zostal zabudnutým skladateľom, keby sa jedného zimného večera náhodne na ulici nestretol s Bartolomeom Merellim. Pri stretnutí nepadla reč o jeho ešte stále platnej zmluve s La Scalou, ale Merelli mu hovoril svoje problémy. Impresário mu povedal, že má problémy zohnať skladateľa na novú operu, ktorú musí uviesť v La Scale. V rukách mal len libreto, ktoré napísal taliansky libretista Temistocle Solera. Hudbu na toto libreto mal zložiť nemecký skladateľ Otto Nikolai, ktorý odmietol s tým, že nekonečné besnenie, krviprelievanie, bitky a vraždy, nie sú pre neho vhodným námetom. Tvrdohlavý Nikolai sa vyjadril, že libreto je mizerné. Merelli nevedel, kde nájde na túto operu nového skladateľa. Zobral Verdiho do divadla a požiadal ho, aby si libreto prečítal.

 

Verdi spomína, ako cestou cítil zvláštny nepokoj, veľmi hlboký smútok rozorvanosť. Keď prišiel domov, hodil rukopis na stôl a kniha sa pri dopade otvorila. Verdi spomína. ,, Neprítomne som sa zahľadel na stranu pred sebou a prečítal som si tento riadok: Va, pensiero, sull' ali dorate." Vedriho tento text dojal a odvtedy mu dielo neschádzalo z mysle. Do rána si libreto prečítal viac krát a ráno ho už ovládal.

 

Verdi prišiel ráno do divadla a Merellimu povedal, že libreto je nádherné. Ten mu navrhol, aby ho zhudobnil, ale Verdi o tom nechcel ani len počuť. Nie je presne jasné, kedy sa Verdi rozhodol k napísaniu jeho tretej opery po svojej životnej a umeleckej rane. Verdi operu napísal a na jeseň v roku 1841 predložil Merellimu hotovú partitúru Nabucca. Merelli mal v tom čase uviesť tri nové opery už známych skladateľov, preto nechcel riskovať a uviesť ďalšiu od začiatočníka Verdiho. Plagáty v meste neoznamovali premiéru Nabucca. Dvadsaťosem ročný Verdi mal vytrvalosť a presvedčenie. Už pri komponovaní zamkol Soleru v izbe a nepustil ho skôr, pokiaľ neprepísal text ľúbostného dueta, ktoré podľa Verdiho zdržiavalo dej a ochudobňovalo biblickú veľkoleposť zápletky. Libretista Solera so svojou výbušnou povahou vzdoroval, ale napokon si sadol a napísal ,,Zachariášovú veštbu". Vedri napísal Merellimu ostrý list.

 

Impresário to aj pod tlakmi Giuseppiny Strepponiovej, prvej predstaviteľky Abigail a Giorgia Ronconiho, prvého predstaviteľa Nabucca, nakoniec vzdal a operu sa rozhodol uviesť s podmienkou, že inscenačný materiál a kostýmy použijú z baletu na rovnaký námet, aby minimalizoval náklady. Nakoniec sa uviedla a vo Verdiho tvorbe, ako aj v jeho živote, znamenala veľmi veľa. Nové plagáty oznamovali premiéru novej opery Nabucodonosora (pôvodný názov neskôr skrátili na Nabucco.

 

Premiéra

 

Svetová premiéra opery Nabucco sa konala 9. marca 1842 v Teatro alla Scala v Miláne. Okamžite zaznamenala veľký úspech a Verdi sa takto vyjadril. ,,Možno povedať, že touto operou začala moja umelecká kariéra". Premiérove obecenstvo si vyžiadalo opakovanie zboru z tretieho dejstva s textom Va, pensiero, sull' ali dorate (Leť, myšlienka, na zlatých krídlach…), boli to slová, ktoré zaujali skladateľa a po svojich životných a umeleckých ranách sa rozhodol znova komponovať. Tento ,,Zbor", urobil z Verdiho cez noc slávneho skladateľa, ktorý hudbou vyjadril svoje národnostné vášne. Taliani sa so Židmi spievajúcimi o svojej túžbe po rodnej zemi a slobode, pod jarmom babylónskeho kráľa okamžite stotožnili.

 

Taliansko bolo v tú dobu okupované a národ túžil po znovuzrodení a zjednotení krajiny. Verejné zhromaždenia boli zakázané a tak sa pre Talianov stali divadlá a kaviarne jedinými miestami stretnutí. Nevie sa, či Nabucca napísali Verdi a Solera na provokáciu nacionalistických vášni, ale Verdi, ktorý sa zaujímal o veci verejné s národnooslobodzovacím hnutím sympatizoval.


 

 

Obsah opery a osoby

 

Osoby:

 

Nabuchodonosor /Nabucco/, kráľ babylonský – barytón

Ismael, bratranec kráľa judského – tenor

Zachariáš, najvyšší židovský kňaz – bas

Abigail, otrokyňa, údajná dcéra Nabucca – soprán

Fenena, dcéra Nabucca – soprán

Veľkňaz Baalov – bas

Abdal, starý babylonský vojvoda – tenor

Anna, Zachariášova sestra – soprán

Babylonskí a židovskí vojaci, židovské dievčatá, ženy, mágovia, šľachtici a ľud.

 

Dej opery je odvodený z biblického príbehu o zajatí židov. Odohráva sa v Babylone a v Jeruzaleme v 6. storočí pred n.l.

 

Dej opery Nabucco

 

1.dejstvo:

V Šalamúnovom chráme v Jeruzaleme narieka židovský ľud nad svojím osudom. Hrozí im nebezpečenstvo vojny, keďže ich napadol Nabucco so svojimi vojskami. Zachariáš utešuje ľud tým, že Fenena, ktorá oslobodila a ušla s Ismaelom, je teraz v židovskom zajatí. Aj napriek tomu babylonské vojská obsadzujú Jeruzalem a s nimi aj Abigail, ktorá sa chce pomstiť Ismaelovi za odmietnutie jej lásky. Babylončania premôžu židovský ľud a vtrhnú do Jeruzalema. Zachariáš však hrozí smrťou Feneny, tú však Ismael zachráni. Prvé dejstvo končí deštrukciou jeruzalemského chrámu.

 

 

2.dejstvo:

Abigail sa dozvedá, že nie je ozajstnou kráľovou dcérou, čo podnietilo ešte väčšiu nenávisť voči Fenene a Ismaelovi. Keďže Fenenu určí Nabucco ako svoju nástupkyňu, Abigail začne intrigovať. Zistí, že Fenena tajne vyznáva židovskú vieru a spoločne s veľkňazom Baalom plánujú pomstu.

Premena scény/ Začínajú boje o kráľovskú korunu medzi Fenenou a Abigail. Zasiahne kráľ, ktorý chce donútiť Židov aj Asýrčanov, aby zavrhli svojich bohov a uctievali jeho. Pri tom sa dozvedá o zrade Feneny a v okamihu jeho najmocnejšej zloby a preklínania udrie blesk a kráľ zošalie.

 

 

3.dejstvo:

Kráľovskej koruny sa zmocní Abigail a snaží sa donútiť Nabucca, aby vydal rozsudok smrti proti všetkým Židom. Tým by však odsúdil na smrť aj svoju dcéru.

Premena scény/ Židia tvrdo pracujú pri brehu Eufratu, spomínajú na Sion. Iba Zachariáš im dodáva nádej svojou veštbou o oslobodení.

 

 

4.dejstvo:

V tom ako je Fenena vedená na smrť, prosí uväznený Nabucco boha Jehovu, židovského boha, o pomoc. Z väzenia, kam ho uvrhla Abigail je zázrakom vyslobodený a včas zachráni Fenenu pred smrťou.

Premena scény/ Z úcty k židovskému bohu dá Nabucco zničiť sochy asýrskych bohov. Socha Baalova padá sama a kráľ dáva Židom slobodu a možnosť vrátiť sa do svojej vlasti.

 

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk