Svetový operný repertoár

Za svetový medzinárodný štandardný operný repertoár sa označuje súbor opier uvádzaných často na významných operných scénach po celom svete. Líši sa tým tak od národných operných repertoárov, teda opier, ktoré sa častejšie uvádzajú v jednej jazykovej oblasti, ako aj od operných diel uvádzaných len výnimočne alebo vôbec. Štandardný operný repertoár nieje však pevne definovaný a odborníci sa môžu líšiť v názoroch na to, či daná opera do neho patrí alebo nie. Naviac sa operný repertoár vyvíja tak, ako sa objavujú nové úspešné kusy a staršie upadajú do zabudnutia alebo sú naopak objavené a znovu uvádzané na scény.

 

     Tento zoznam obsahuje operné diela, ktoré sa nachádzajú na väčšine zoznamov významných opier, uvedených v sekci ,,Podklady k zostaveniu zoznamu". Pretože ide o zoznamy pochádzajúce výhradne z anglickej jazykovej oblasti a sú v nich zahrnuté niektoré opery špecifické len pre túto oblasť, boli vypustené diela skladateľov anglicky hovoriacich krajín, ktoré neboli podľa databázy www.operabase.com od roku 2006 do polovice roku 2008 ani raz naštudované mimo anglicky hovoriacej krajiny. Zoznam pokrýva všetky hlavné žánre a zachytáva opery, ktoré sa začiatkom 21. storočia častejšie objavovali na svetových operných scénach. Historicky siaha od ranných opier 17. storočia písaných Monteverdim, Cavallim a Purcellom až po diela neskoršieho 20. storočia, ktorých autori sú Messiaen, Berio či Britten. Stručné poznámky opery charakterizujú alebo vysvetľujú, prečo sú považované za významné. Zoznam je zoradený podľa dátumu premiéry s výnimkou prípadov, kedy k nej došlo dlho po skladateľovej smrti; v tom prípade sa zoraďuje podľa približného dátumu vytvorenia hudby.

 

     Spôsob zostavenie zoznamu zapríčinil, že v ňom chýbajú niektoré diela populárne alebo významné z historického hľadiska, napríklad vôbec najstaršie opery od Jacopa Periho, Händelov Xerxes, alebo Auberova Nemá z Portici, Tiež tu niesu ani jedným dielom zastúpení niektorí významní operní skladatelia, popri už zmienenom Periho napríklad Alessandro Scarlatti nebo Philip Glass. Je však veľmi obtiažne nájsť kritérium výberu, ktoré by zohľadnilo rovnakou mierou popularitu na svetových javiskách.

 

roky 1600-1823

roky 1825-1874

roky 1875-1899

                                                                                          

Opera Slovakia

Vážení čitatelia, v týchto dňoch prebieha vopred avizovaná výstavba nového webu www.operaslovakia.sk. Z tohto dôvodu môže byť obmedzený prístup k obsahu na našom webe a preto prosíme o zhovievavosť až do úspešnej finalizácie. Práce spojené s prechodom na nový web a tým pádom aj možné obmedzenie prístupu k obsahu webu potrvajú cca 1-2 týždne. V prípade, že budete potrebovať konkrétny článok, poskytneme Vám ho vo formáte pdf., stačí nás kontaktovať na adrese redakcia@operaslovakia.sk. Dúfame, že vám nespôsobíme žiadne komplikácie a zároveň sa za toto krátke obmedzenie ospravedlňujeme. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj na novom webe Opera Slovakia strávite príjemný čas čítaním zaujímavých informácii z domáceho aj zahraničného operného života.

S pozdravom tím redakcie

Opera Slovakia.

 

Zasielanie noviniek emailom

 

Noc hudby a koncert mladých operných talentov

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk