Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk