18. januára

18.08.2011 15:25

 

 

18. januára 1893 sa v Martine narodil slovenský skladateľ a zbormajster Opery SND Vladimír Meličko. V roku 1911 absolvoval vyššiu obchodnú školu s maturitou. Hru na klavíri študoval na  konzervatóriu v Prahe. Po maturite bol úradníkom sporiteľne v Martine a v rokoch 1919-1922 úradníkom a redaktorom Šarišských hlasov v Prešove. Od roku 1922 bol tajomníkom Družstva SND, neskôr  baletným  a  operným korepetítorom a od roku 1938 zbormajstrom SND v Bratislave. Najčastejšie komponoval pre sólový klavír a spev so sprievodom klavíra. V roku 1912 sa zaslúžil o predvedenie opery C.M. von Webera: Čarostrelec v Martine. Od roku 1919 bol činný aj ako koncertný klavirista a dirigent na východnom Slovensku. V Národných novinách, Šarišských hlasoch publikoval hudobno-kritické články a recenzie koncertov. Väčšina jeho skladieb ostala v rukopise, niekoľko zborov vyšlo v zbierke P. Gallu Zbierka slovenských zborových a sólových spevov. Vladimír Meličko bol synom zaslúžilého národovca a učiteľa Jána Meličku, ktorý vychoval celý rad generácií slovenskej inteligencie. Zomrel 11. novembra 1946 v Bratislave.

 

 

18. januára 1926 zomrela v Budapešti herečka, operetná a operná speváčka Lujza Blahová.

 

 

Pôsobila na divadelných, operných a operetných pódiách viacerých miest vtedajšieho Uhorska, najmä v Budapešti. V rokoch 1863-1896 stvárnila vyše sto hlavných úloh v divadelných hrách, vystúpila v 60 operetách, 10 operách. Svoje obecenstvo očarúvala nielen výnimočným talentom, ale aj pôvabnou krásou. Bola aj literárne činná, pravidelne prispievala svojimi besednicami do rôznych časopisov. V Rimavskej Sobote má postavený pomník a jej menom je pomenovaná kaviareň v hoteli Zlatý Býk v Rimavskej Sobote. V kaviarni sa tiež nachádzajú reprodukcie historických fotografií z jej života a vo vitríne kópie jej hereckého kostýmu a rekvizít. Narodila sa 8. septembra 1850 sa v Rimavskej Sobote.

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk