Aida

 

 

opera v 4 dejstvách

 

Autor hudby: Guiseppe Verdi

Libreto: Antonio Chislanzoni

Literárna predloha: poviedka Ed. Marietta

Svetová premiéra: 24. december 1871 v Káhire

Slovenská premiéra: 27. február 1923 - opera SND Bratislava

 

Noty a partitúru opery nájdete TU...

 

Vznik Aidy patrí k najzaujímavejším počinom skladateľov 19. storočia. Silou svojho vcítenia do témy a jej stelesnenie, ľahkosť tvorby, spojenej s najvyššou zodpovednosťou umeleckého svedomia, prekonal Verdi všetko, čo doteraz vytvoril. Veľká skladateľská a dramatická skúsenosť skoro tridsaťročnej tvorby určite uľahčila zrelému umelcovi, vtedy 57-ročnému, aby mohol svoju úlohu v neuveriteľnej krátkej dobe štyroch mesiacov zvládnuť. Bola to úloha neobvyklá a náročná. A predsa je táto opera, písaná „pre vzdialenú zem“, výtvorom celkom nového štýlu, ktorý bol síce predchádzajúcimi dielami pripravený, ale v Aide zvládnutý k  dokonalosti.

 

Napriek všetkým sklamaniam minulých rokov, napriek povesti, že už nemá čo nového povedať, dokázal Verdi i z opery písanej na tak zvláštny námet zo sveta dávno zašlého, z príležitostného diela pre neznáme prostredie a obecenstvo (opera vznikla na objednávku egyptskej vlády pre slávnosť otvorenia Suezkého prieplavu), vytvoriť hudobnú drámu rozprávkovej fantázie a realistickej presvedčivosti zároveň. Verdi sa u znalcov starého Egypta zoznamoval s dejinami, zvykmi i nástrojmi neznámej zeme, dal zhotoviť šesť zvláštnych rovných trúbok, ktoré sú od tých čias prezývané „aidovky“. Príbeh lásky, vklinenej do politických osudov dvoch národov, konflikt svedomia medzi láskou k žene a vlasti, medzi láskou a povinnosťou, dramatické napätie medzi prostou túžbou po šťastí a železnými zákonmi štátu a náboženstva, túžba po slobode a odhodlanie k smrti sa stalo podkladom skutočnej hudobnej drámy.

 

Hudba Aidy je cudzokrajná a predsa typicky talianska a typicky verdiovská. Je posledným stupňom Verdiho cesty od starej opernej schémy s uzavretými číslami k hudobnej dráme, v ktorej recitatív, árie i zbory slúžia k dramatickému a psychologickému vyvrcholeniu. Nepopiera staré formy, ale pretvára ich novým výrazom a životnou silou. Stará architektúra formy a nová technika, veľké masové scény a baletné obrazy, ľudský hlas, nesený nádhernou melódiou aj skutočne „spievaná“ reč a mohutný zvuk orchestra, to všetko tvorí nedeliteľnú súčasť obdivuhodnej štýlovej jednoty.

 

Obsah opery a osoby

 

Osoby:

 

kráľ egyptský – bas

Amneris, jeho dcéra – mezzosoprán

Aida, etiopská otrokyňa – soprán

Radames, egyptský vojvoda – tenor

Ramfis, veľkňaz – bas

Amonasro, etiopský kráľ – barytón

 

 

Dej opery prebieha v Thébach a Memfide za vlády faraónov.

 

 

1. dejstvo:

 

V memfiskom paláci sa rozhoduje o voľbe nového vodcu egyptského vojska proti Etiópčanom. Ak by padla voľba na Radama, bol by poctený. Miluje však otrokyňu Aidu, ktorá prebýva v jeho dome. Práve svojím víťazstvom by ju získal pre seba navždy. Radama však miluje aj princezná Amneris a keď sa dozvie o jeho citoch k Aide, znenávidí ju.

 

Vojvodcom sa stáva Radames. Aida tak miluje toho, kto povedie boj proti jej vlasti. Nik nevie, že vojna vznikla kvôli nej. Je totiž dcérou Amonasra, kráľa etiópskej ríše, ktorý tiahne proti Egyptu, aby ju oslobodil.

 

Vo Vulkánovom chráme prosia Egypťania božstvo o víťazstvo nad Etiópčanmi a zasväcujú Radama do úlohy vojvodcu.

 

 

2. dejstvo:

 

Amneris sa vo svojich komnatách rozpráva s Aidou. Nazýva ju svojou sestrou a chce z nej vymámiť priznanie lásky k Radamovi. Prestiera preto, že vojvoda padol v boji. Aida sa snaží svoje city zatajiť, ale keď sa dozvie, že Radames predsa žije, nevdojak prezrádza radosť. Uvedomuje si však márnosť tejto lásky a chce sa ho vzdať.

 

V Thébach víta egyptský ľud – na čele s kráľom a princeznou Amneris – hrdinského Radamesa a jeho víťazné vojsko. Medzi zajatcami poznáva Aida svojho otca. Ten jej však zakáže pred ľudom sa k nemu priznať. Aida prosí o záchranu Etiópčanov. K jej prosbám sa pridáva aj Radames, keď využíva prísľub kráľa na splnenie jednej svojej žiadosti.

 

Egyptský kráľ žiada, aby Aida a jej otec, o ktorom ani netuší, že je aj Etiópskym kráľom, boli zadržaní ako rukojemníci. Za víťazstvo v boji ponúka Radamovi ruku svojej dcéry a s ňou i vládu nad Egyptom.

 

 

3. dejstvo:

 

Amneris ide do Izidinho chrámu, aby si tam vymodlila Radamesovu lásku. Aida zatiaľ čaká Radama pri brehu Nílu. Najskôr k nej prichádza otec a žiada ju, aby od Radama vyzvedela, kade povedie útok proti Etiópii. Aida ťažko bojuje medzi láskou k milencovi a láskou k vlasti. Prichádza Radames a prisahá jej vernosť. Chce si po víťaznej vojne vyžiadať od kráľa súhlas, aby si ju smel vziať za ženu. Aida vie, že Amneris sa Radama nevzdá a preto svojho milenca prosí, aby s ňou ušiel do jej krajiny.

 

Radames nakoniec súhlasí s útekom a na jej presne mierenú otázku odpovie, ako možno obísť stráže a egyptské vojská. Keď vysloví tieto osudné slová, vystúpi z úkrytu Aidin otec a odhalí svoju totožnosť. Vtom Radames pochopí, že svojim správaním pred Etiópskym kráľom zradil vlasť. Odmietne utiecť spolu s Aidou a Amonasrom a vydá sa do rúk Egypťanov.

 

 

4. dejstvo:

 

Radames má byť za zradu odsúdený. Amneris ho chce zachrániť – ak jej dá prísľub, že sa Aidy vzdá. On však odmieta život za takúto cenu. Prijíma svoj trest a je za živa zavretý v hrobke.

 

 

 

 

Giuseppe Verdi: Aida / Film 1953

 

 

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk