Julian Rachlin v Bratislave

21.01.2014 08:20

 

Majstrovské kurzy a Galakoncert svetových husľových virtuózov v Bratislave bol názov podujatia, ktorý dával na známosť, že sa v Bratislave bude konať niečo mimoriadne, vymykajúce sa bežnému kultúrnemu dianiu na Slovensku. Majstrovské kurzy špičkových sólistov nie sú v našich končinách bežnou záležitosťou a na Slovensku sa podobný projekt konal vôbec prvýkrát. Projekt sa uskutočnil vo štvrtok 5. 12. v Koncertnej sieni Historickej budovy NR SR pod vedením Juliana Rachlina. 

 

 

Foto: © Petra Rusnáková

 

Pokus, ktorý sa vydaril

 

Julian Rachlin je osobnosť svetového formátu – huslista s nedostižným renomé a v súčasnosti nepochybne jeden z koncertne najvyťaženejších umelcov na pódiách Európy, Ázie a Ameriky, ktorý spolupracuje s najrenomovanejšími telesami a dirigentmi. Rachlin v Bratislave zapôsobil hlbokým dojmom nielen na samotných poslucháčov, ale aj študentov husľovej hry. Tí okrem rešpektu a obdivu k Rachlinovi cítili rovnocenný priateľský vzťah nezaťažený akýmikoľvek hviezdnymi maniermi.

 

Vďaka podpore Nadácie VÚB, ktorá finančne zastrešila Majstrovské kurzy a Galakoncert, sa podarilo organizátorom z Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava umožniť aj mladým slovenským hudobníkom kontakt s interpretom svetového mena. „Je mimoriadne dôležité pozývať na Slovensko svetové osobnosti a prinášať vzdelávacie projekty, ktoré majú obrovský vplyv na napredovanie mladých umelcov a následný rozvoj kultúry na Slovensku“, hovorí Pavel Bogacz ml., umelecký vedúci Komorného orchestra Sinfonietta Bratislava. Na projekt sa mohli po zaslaní svojej nahrávky prihlásiť huslisti, violisti a malé komorné súbory. Možnosťou aktívnej účasti študentov či pasívnej účasti publika otvára takáto kooperácia nové podnety pre mladých hudobníkov oboznámiť sa s inými metodickými postupmi hry na nástroji, ktoré cielene vedú k zintenzívneniu interpretačnej schopnosti a umožňujú dôležitú umeleckú inšpiráciu pre ich vlastné formovanie.

 

 

Foto: © Petra Rusnáková

 

Ako spomenul Pavel Bogacz ml.: „S Daliborom Karvayom sme sa snažili z veľkého množstva nahrávok zaslaných uchádzačmi vybrať tých najlepších z rôznych vekových kategórií. Keďže išlo o verejné lekcie, bolo dôležité brať do úvahy aj repertoár, ktorý účastníci chceli prezentovať, nakoľko bolo potrebné, aby bol atraktívny aj pre poslucháčov v koncertnej sále“. Na základe týchto kritérií bolo z celkového množstva 25 huslistov a 3 komorných súborov vybraných 5 aktívnych účastníkov, ktorí absolvovali majstrovskú lekciu. V prvej polovici dňa sa postupne pred Julianom Rachlinom prezentovali dvaja aktívni účastníci: Natália Nagyová (študentka Vysokej školy vo Frankfurte v triede známej Sophie Jaffé) a Ferdinand Slezák (žiak ZUŠ Panenská Bratislava). Po obednej prestávke sa majstrovských kurzov aktívne zúčastnili Lucia Harvanová (študentka VŠMU Bratislava), Karol Daniš (Univerzita hudby a dramatických umení Graz) a Eva Schaferová (študentka Pražského Konzervatória). Julian Rachlin s každým aktívnym účastníkom konzultoval technické, hudobné a interpretačné ťažkosti a úskalia, ktorými prechádzali pri naštudovaní skladieb. Samostatnú pozornosť venoval najmä práci s ťahom sláčika, legatom a štýlovej hudobnej predstave.

 

Odbornú spoluprácu počas celého priebehu kurzov, rovnako ako preklad do slovenčiny, zabezpečoval huslista Dalibor Karvay. Oboch umelcov okrem dobrého priateľstva spája aj predchádzajúce štúdium na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni u profesora Borisa Kuschnira. „Sme veľmi radi, že sa Dalibor Karvay rozhodol podporiť náš projekt svojou účasťou, bol ním nadšený a pomohol nám. Nie každý deň má človek možnosť vidieť spolu na pódiu dvoch svetových virtuózov“, zdôrazňuje Bogacz ml. Na záver majstrovských lekcií Rachlin vyjadril potešenie nad záujmom publika počas celého dňa a upozornil na následnosť koncertu, v rámci ktorého by rád v praxi predviedol preukázanú metodiku svojej výučby.

 

 

Galakoncert

 

Po prestávke nasledoval Galakoncert Juliana Rachlina a Dalibora Karvaya. V takmer do posledného miesta zaplnenej sále, po koncertnej parafráze na Nel cor più non mi sento od Niccolò Paganiniho (známej ako Introdukcia a rondo G dur op. 38) brilantne odohranej Daliborom Karvayom bolo jasné, akým smerom sa bude koncert uberať. Karvay hral viac ako suverénne, s obrovským nadhľadom a istotou. Po veľkých ováciách nasledovalo spoločné muzicírovanie, kedy sa obaja umelci zvukovo i hudobne dopĺňali v Piatich melódiách pre dvoje huslí Dmitrija Šostakoviča. Julian Rachlin patrí k husľovým virtuózom, ktorí na rovnako vysokej úrovni ovládajú aj violu. Treťou skladbou v dramaturgii koncertu preto bola Romanca pre violu Maxa Brucha. Na klavíri oboch sólistov sprevádzala Rachlinova matka Sophia. Uchvátených divákov v sále asi najväčšmi okúzlila Introdukcia a rondo capriccioso op. 28 Camille Saint-Saënsa, na základe čoho Julian Rachlin spontánne pridal známu Liebeslied Fritza Kreislera. Posledným číslom programu bola Passacaglia pre husle a violu Johna Halvorsena v interpretácii Dalibora Karvaya na husliach a Juliana Rachlina na viole. Ich spoločná estetická predstavivosť a muzikalita boli doslova bez limitov.

 

 

Foto: © Petra Rusnáková

 

Môžeme sa teda tešiť na druhý ročník Majstrovských kurzov svetových virtuózov v Bratislave? Akcie tohto druhu sú a budú v našom hudobnom priestore vítané práve pre to, čo ponúkajú – kvalitu, umenie a nadhľad.

 

„Myslím si, že pre mladých hudobníkov je veľmi dôležité dostať sa ku kvalitným informáciám. Preto sme sa rozhodli osloviť jedného z najlepších huslistov súčasnosti ‒ Juliana Rachlina, keďže má už skoro 30-ročnú svetovú kariéru. Dúfam, že sa niečo podobné bude na Slovensku konať častejšie.“  Dalibor Karvay 

 

„Dobrá vec sa podarila... Vďaka patrí všetkým, ktorí majú zásluhu na realizácii projektu. Som rád, že sa v Bratislave predstavil iný svet, iná škola, náročný, všestranne detailne premyslený prístup k interpretácii, ktorý spoľahlivo vedie k úspešnému výsledku a prináša potešenie z hudby poslucháčom i interpretom. Veľmi oceňujem spojenie majstrovského kurzu s koncertom, kde sa špičková pedagogická prax potvrdila v špičkovej koncertnej praxi. Želám projektu, aby mal pokračovanie nabudúce ...“ Ewald Danel 

 

„Projekt týchto majstrovských lekcií sa vymykal z rámca štandardných podujatí podobného druhu a rangu. Julian Rachlin demonštroval v Bratislave nielen svoje umelecké majstrovstvo, ale aj mimoriadne dispozície pre pedagogickú prácu. Veľmi sa mi žiada zdôrazniť hodnotu záverečného koncertu, ktorý okrem očakávaných malých sólistických exhibícií Juliana Rachlina a Dalibora Karvaya priniesol i príjemné prekvapenie v podobe komorného muzicírovania oboch mladých umelcov. Spoznali sme tu pre nás zatiaľ neznáme a očarujúce nuanse Karvayovho interpretačného profilu a dispozícií. K samotným lekciám Juliana Rachlina: treba len zablahoželať autorom a organizátorom k tomuto vydarenému projektu. Každé pracovné stretnutie s umelcom formátu Juliana Rachlina je nahliadnutím do jeho tvorivej dielne. Je to vzácna príležitosť pre každého príslušníka husľovej obce, ktorú by si nik nemal nechať ujsť.“ Mária Karlíková 

 

„Majstrovské kurzy Juliana Rachlina boli výnimočnou udalosťou v hudobnom živote Bratislavy. Pre nás všetkých, ktorí sme ho mohli sledovať, tak pri pedagogickej práci, ako aj na večernom koncerte spolu s Daliborom Karvayom, to bolo stretnutie s nevšedným majstrovstvom, originalitou a invenciou. Mať možnosť toto všetko vnímať v ,priamom prenose‘ je veľkou inšpiráciou pre každého hudobníka, nehovoriac o mladých huslistoch, ktorí mu mali možnosť zahrať a s ktorými s nevšedným pedagogickým citom pracoval. Veľká vďaka a uznanie patrí organizátorom projektu a budem držať palce, aby sa podarilo v takýchto hodnotných a zmysluplných činoch pokračovať.“ Vladimír Harvan

 

Autor: Jana Popluhárová

Zdroj: Hudobný život 1-2/2014

https://www.facebook.com/HudobnyZivot

Foto: © Petra Rusnáková

Článok zaradený do: Operné korzo

 

VIac informácií o organizátorovi kurzov nájdete na:

www.sinfonietta.sk

 

 

Tip na kliknutie

Majstrovské kurzy svetových virtuózov v Bratislave

 

Fotogaléria: Julian Rachlin v Bratislave

Táto fotogaléria je prázdna.

Diskusná téma: Julian Rachlin v Bratislave

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk