Paolo Gatto: Pred Puccinim cítim veľkú pokoru a rešpekt.

26.01.2012 15:01

 

Dnes je jedným z najpopulárnejších hudobných skladateľov, ktorý svojou pre neho typickou zrozumiteľnou hudobnou rečou ovplyvnil nielen operných divákov celého sveta, ale aj hudobných skladateľov a pokračovateľov tohto velikána talianskej opery. Rodák z talianskeho mesta Lucca v regióne Toskánska bol nasledovníkom Giuseppe Verdiho a úspechy dosiahol s takými opernými dielami ako je  Bohéma, Tosca, Madama Butterfly, Manon Lescaut a iné.  Posledným jeho dielom bola opera Turandot.

 

Týmto operným velikánom je Giacomo Puccini.

 

Giacommo Puccini

Giacomo Puccini, skladateľ

 

 

Okrem opier komponoval  omše a inštrumentálnu hudbu. Napriek tomu, že mu predpovedali skvelú kariéru symfonického skladateľa, on sa rozhodol pre operu.

 

O Giacomovi Puccinim sme sa rozprávali s talianskym dirigentom Paolom Gattom, ktorý na Slovensku pôsobí niekoľko rokov a v súčasnom období diriguje vybrané predstavenia v opere Slovenského národného divadla, ako aj v opere Štátneho divadla v Košiciach. Sú to prevažne diela Giacoma Pucciniho, ale aj Verdiho, Mozarta...

 

Paolo Gatto, dirigent

 

 

 

Giacomo Puccini sa pre Talianov stal symbolom. Vy ste rodák z Talianska, preto by ma zaujímalo, ako vnímate osobnosť Giacoma Pucciniho?

Ja Pucciniho zbožňujem a považujem ho za absolútne geniálneho skladateľa. Občas sa o Puccinim hovorí ako o človeku, ktorý vedel že to čo robí, sa bude ľuďom páčiť. Pred Puccinim cítim veľkú pokoru a rešpekt.

Hudobná reč Pucciniho sa najviac priblížila reči človeka, zrejme bol aj dobrým psychológom a poznal ľudskú dušu.

Áno, mnohí skladatelia písali úplne inú hudbu ako Puccini a v jeho hudbe je presne to, čo chcel vyjadriť, čo vedel, že je správne na hudobné vyjadrenie jeho pocitov. Nedovolil by som si v jeho hudbe hľadať niečo iné, je presne tá, ktorú napísal do svojich partitúr a ja to ako dirigent veľmi rešpektujem. Reč jeho hudby je tak jasná, že jej rozumejú všetci. Puccini našiel jasné hudobné vyjadrenie bez bariér.

Čo je potrebné na to, aby bola jeho hudba správne interpretovaná?

Je veľmi dôležité, aby sa jeho hudba hrala presne tak, ako bola napísaná a rešpektoval sa jeho hudobný zápis. Výhodou jeho hudby je aj taliančina, pretože on komponoval presne na slovo.  Ak by som to mohol porovnať, tak hudbu na slovo podobne písal český skladateľ Leoš Janáček. Písal hudbu, aby zvýraznil slová. Medzi nimi je samozrejme rozdiel či už v melodike, alebo celkovej hudobnej stavbe, len som chcel porovnať ich prácu so slovom, ktorá bola pre obidvoch podstatná.

Puccini písal vo svojom rodnom jazyku, v taliančine, lenže jeho texty sa v iných krajinách prekladajú, aby operám ľudia rozumeli. Tieto preklady môžu vidieť diváci na titulkovacích zariadeniach nad javiskom. Je možné tieto texty kvalitne preložiť?

Je škoda, ak divák dobre nerozumie textu, pretože každá jeho nota je napísaná na text a tým pádom konkrétne slovo prináša svojou rytmikou, melodikou... jeho význam a talianksku poéziu. Napriek tomuto je Puccini tak veľký skladateľ, že aj tí, ktorí textu nerozumejú, tak jeho hudba im to povie sama. Chcel som tým povedať, že ten, kto rozumie, dostane zážitok dvakrát. Kvalitné libreto v opere dokáže zasiahnuť srdce človeka a hudba tieto emócie ešte umocní. Občas preklad pokazí poéziu talianskeho textu, ale na druhej strane má divák možnosť aspoň viac pochopiť, o čo na javisku ide. Cez jeho hudbu nakoniec všetci ľudia dostanú tú emóciu. Keď dirigujem Pucciniho opery tak žijem jeho hudbou a užívam si ju.

Puccinimu predpovedali, že bude dobrý symfonik, ale nakoniec sa vybral opernou cestou. Jeho život sa odzrkadľuje v jeho diele.

Áno, stal sa operným skladateľom. Sám Puccini v jednom liste napísal, že jeho hudba by nemala zmysel bez tých ,,burattinov tam hore” - myslel tým  javiskové postavy.
Tak isto ako aj ostatní operní skladatelia, aj Puccini  operné príbehy upravoval, redukoval, aby ich vhodne prispôsobil opernému žánru, či už je to Bohéma, Tosca, Manon, Turandot a mnohé iné. Vo svojich operách sa snažil čo najlepšie využiť jednotlivé postavy pre svoj operný príbeh.

 

Paolo Gatto, dirigent

 


Keď študujete novú operu, prečítate si originálne príbehy a námety opier?

Samozrejme, keď študujem novú operu, tak si to prečítam. Tie príbehy nie sú pre mňa vždy tak silné a intenzívne, ako potom pôsobí Pucciniho emotívna operná verzia.

Aká je hudobná reč Pucciniho?

Jeho hudbe dominuje charakteristicky vedená fráza, plná vnútorného napätia, ktorá graduje až do postupného vyvrcholenia.  U tohto skladateľa je zvlášť potrebné vnútorné cítenie interpretov a samozrejme dobre ovládajúcich techniku. Konštrukcia jeho hudby je veľmi inteligentná a zároveň veľmi priama a zrozumiteľná.

Čo môže narušiť charakter Pucciniho hudby?

Nerobiť to, čo on nenapísal. Nevymýšľať nové veci. Niektorí ľudia chcú jeho hudbu ,,vylepšiť, alebo vynoviť", a práve týmto ju utlačia a znehodnotia. My interpreti si nemôžeme myslieť, že sme geniálnejší, než autor.  Predstavte si, že máte obraz napríklad Moneta a zoberiete štetec a ešte si ho doupravujete, niečo domaľujete a myslíte si, že takto to bude lepšie. Týmto sa toto dielo znehodnotí a stane sa z neho obyčajný gýč. Jeho hudba, to sú jeho farby.

Kde by ste štýlovo zaradili jeho hudbu?

Je ťažké presne zaradiť Pucciniho hudbu do jedného určitého štýlu. Isteže sa pokúšal rozbiť spojenie s prúdom veristov (umelecký taliansky štýl, ktorého cieľom bolo dať obraz každodenného života spoločnosti a osôb), aby vytvoril vlastný štýl, ktorý bol a je oceňovaný a uznávaný. Nemožno však opomenúť Wagnerov vplyv, jeho po dĺžke klenuté frázy a tiež ,,leit motív”, ktorý však Puccini používa a rozvíja  úplne odlišným spôsobom.
Napríklad si vezmime operu Tosca. To nieje opera ,,veristická", Tosca je opera ,,realistická".  Hudba k Tosce je v podstate napísaná ako hudba k príbehu, pre lepšie pochopenie, akoby v dnešnej dobe filmová hudba.


Paolo Gatto, dirigent


Ktorá opera je podľa vás jeho najlepšia opera?

Puccini napísal dvanásť opier a v každej hľadal dokonalosť. Bolo by ťažké menovať jednu ako tú ,,najlepšiu”, pretože k tým ostatným by to bolo nespravodlivé.


Bohéma je pre mňa istotne jednou z najlepších opier Pucciniho a ja ju staviam vedľa Le nozze di Figaro (Figarova svadba) z opier W. A. Mozarta. Bohéma je ako perfektný symfonický impresionistický obraz, ktorý hovorí o emóciách cez nástroje vrátane ľudského hlasu.

 

 

Nie všetky opery mali samozrejme okamžitý úspech. Puccini svoje opery prepisoval. Ja som mal možnosť počuť aj pôvodnú verziu opery Madama Butterfly a musím súhlasiť, že Puccini urobil dobre, že ju prepísal. Tá hudba bola príliš moderná a ,,iná” vo svojej dobe. Mala dlhé časti, ktoré boli pre publikum takmer nudné, nakoniec premiéra tejto opery nemala vôbec úspech.

 

Ten sa dostavil až neskôr po prepísaní opery. Pritom nezmenil tak mnoho, ale dal opere iný švih a ,,tempo-rytmus”; z pôvodnej verzie ju zoškrtal, zredukoval až do konečnej nádhernej podoby, ktorú poznáme dnes.

 

Je známe, že diváci na premiére v La scale roku 1904 okrem hudby vypískali aj nie príliš vydarenú réžiu. Opera sa milánčanom nepáčila aj s politických dôvodov, čiže opera s jej tématikou by u časti obyvateľstva zrejme nemala v tom čase úspech ani tak.

Prejdime teraz k jeho poslednej opere Turandot, ktorá je poznačená Pucciniho smrťou a dokončil ju jeho žiak. Bolo treba dokončiť Turandot?
 
Turandot môžem dať vedľa opier svetovej opernej literatúry ako je Pelleas a Melisanda, Otello a Jenůfa, ktoré sú pre mňa skutočnou opernou lahôdkou. Je to opera, ktorú si vybral on sám, lebo ju chcel napísať. Do tohto príbehu pridal postavu Liu, keďže v Gozziho príbehu rozprávky Turandot táto postava neexistuje. Puccini tam potreboval typ postavy, ktorá je pre jeho opery charakteristická. (v nej je jasná Mimi, Butterfly...) V jeho operách je v zásade najdôležitejšia postava sopránová. Turandot je síce soprán, ale nie je to charakteristický typ Pucciniho opier. Puccini Turandot nedokončil napriek tomu, že mal čas na dokončenie. Prečo? Myslím, že nedokázal alebo nemohol uniesť Happy End, ktorý v jeho ostatných operách (ešte okrem La fanciulla del West) neexistuje. On si síce urobil nejaké skice na záver opery, aj na ten Happy End a potom hovoril, že sa necíti dobre, ale pravda je asi niekde inde.
Mal ešte jeden rok čas na dokončenie Turandot, ale v podstate skončil operu smrťou Liu, to je pre neho typický záver.

Na svetovej premiére opery Turandot dirigent Arturo Toscanini (ktorý mimochodom spolupracoval s Alfanom na rekonštrukcii a orchestrácii finále opery, ako ju dnes poznáme) prerušil práve na mieste, kde Puccini skončil prácu na opere a povedal: “Tu maestro zomrel.”

Vývojom jeho hudby sa harmonicky dostal v opere Turandot tak ďaleko, že on sám povedal, že si nevie predstaviť, kam by ďalej smeroval.S Puccinim akoby sa skončila veľká slávna éra talianskej opery. Aký je váš názor na tento pohľad?

Dá sa povedať, že ,,Il ventennio fascista” (20 ročné obdobie fašizmu v Taliansku), ktoré nasledovalo po 1.svetovej vojne veľmi neprispelo k ďalšiemu rozvoju a smerovaniu talianskej opery. Puccini mal mnoho vynikajúcich súčasníkov skladateľov, i tých, ktorí prišli po ňom ako napr. Cilea, Alfano, Zandonai, Respighi, Wolf-Ferrari, Pizzetti, Casella, Malipiero, Busoni, Catalani. Títo autori komponovali majstrovské diela, avšak trpeli následkami ekonomickej krízy, rozvoja kinematografie, reštruktualizáciou divadiel technickou aj administratívnou, keď vládne subvencie boli stále viac prostriedkom na ovplyvňovanie fašistickou ideológiou a divadlo sa príliš často používalo na ciele propagandy režimu.
Po druhej svetovej vojne sa postupne títo autori dočkali uznania a ich diela sú hrané dodnes.
Nesmieme zabudnúť na diskusiu medzi konzervatívnymi a progresívnymi intelektuálmi a na tlaky režimu, ktoré podporovali len ,,členov”  a išli tvrdo proti ,,opozícii”.

 

Aj z týchto dôvodov mnohí z najlepších nenachádzali miesto a slobodu v Taliansku a odchádzali do zahraničia, väčšinou do Ameriky.

 

 

 

Paolo Gatto

Paolo Gatto, dirigent

 

 

Ďakujem za rozhovor

 

 

Pripravil: Ľudovít Vongrej / 26. januára 2012 / Bratislava             

 

 

Diskusná téma: Paolo Gatto: Pred Puccinim cítim veľkú pokoru a rešpekt.

Ďakujem Vám Maestro .

Ernest Latzko 15.02.2012
Po viacerých rokoch strávených v orchestri SDKE som sa postupne zmieril s myšlienkou, že, na konci mojej dráhy orchestrálneho hráča, si už pod taktovkou takých dirigentov akými sú Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, Marco Armeliato a možno ešte dva tucty iných tohto rangu, ktorí formovali môj vášnivý vzťah k tejto profesii, pravdepodobne nezahrám. Potom sa jedného dňa objavil pán Paolo Gatto. Môžem konštatovať, že jeho dirigentské umenie je presne tým, čo orchestrálneho hráča napĺňa, dáva jeho práci ten pravý zmysel, dáva mu pocit istoty a pocit hrdosti z príslušnosti k tejto branži.

Puccini

Matej 26.01.2012
zaujímavý rozhovor, pochvala autorovi aj panovi Gattovi

Re:Puccini

Opera Slovakia Ľudovít Vongrej 26.01.2012
Ďakujem všetkým za pochvaly a ešte chcem pripomenúť, že pán Gatto bude 1. februára 2012 dirigovať v SND Pucciniho operu Turandot.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk