Šimon Marinčák o opernom Zbore Štátneho divadla v Košiciach.

07.12.2011 08:02

 

Šimon Marinčák, zbormajster opery v Košiciach odpovedal na otázky týkajúce sa operného Zboru, s ktorým za posledné obdobie absolvoval niekoľko zaujímavých produkcií.

 

Šimon Marinčák, zbormajster opery v Košiciach.

 

 

V poslednom období Zbor opery Štátneho divadla v Košiciach ako samostatné teleso zaznamenáva viaceré aktivity, spomeniem rôzne festivaly, spoločné účinkovanie s operným zborom La Scaly a mnohé iné. Povedzte nám o tom niečo bližšie.

Zbor sa za posledných 10 rokov vypracoval na teleso Európskej kvality, čo si všimli aj rôzni agenti a umelecké agentúry. Spolupráca so zborom milánskej La Scaly bola prvou výnimočnou udalosťou, ktorej predchádzala viacročná spolupráca so zborom Národnej opery v Miškolci, ako aj so Severomaďarskou filharmóniou tiež v Miškolci. Napriek tomu, že zbor košickej opery je kvantitatívne relatívne malý (v súčasnosti sa nám po dlhšej dobe podarilo stabilizovať počet na 32 spevákov), svojim spevom podnietil už spomínanú spoluprácu na spoločnom koncerte so zborom milánskej La Scaly, ktorý sa konal v Miškolci. Na tento koncert zareagovala istá umelecká agentúra, ktorá dohodla ďalší medzinárodný projekt – prípravu jedinej opery skladateľa Franza Liszta Don Sanche, v spolupráci so severomaďarskou filharmóniou Miškolc, medzinárodným zložením sólistov (Južná Kórea, Portugalsko, Nemecko, Maďarsko).

 

Franz Liszt: Don Sanche / Bayreuth / Nemecko / Zbor opery ŠDKE

Foto: kolb

 

Réžie sa ujala mladá nemecká režisérka Julia Glass, pričom na réžiu tiež umelecky dozerala Katarína Wagner, vnučka Richarda Wagnera a pravnučka Franza Liszta. Premiéra tejto inscenácie sa konala v Miškolci, druhé predstavenie sa konalo v nemeckom Bayreuthe, ako akýsi Lisztovský predfestival známeho Wagnerovského festivalu – „festspiele“.V súčasnej dobe sme krátko pred koncertom so svetoznámym tenoristom José Carrerasom, ktorý sa koná dňa 8.12.2011 v Košiciach, pričom sa s týmto slávnym spevákom pripravujú aj ďalšie spoločné vystúpenia.

 

Zbor opery Štátneho divadla v Košiciach.
 

 S akými ohlasmi ste sa stretli?

Ohlasy sú veľmi pozitívne už niekoľko rokov, čoho dôkazom je aj pokračujúca spolupráca so spomínanými umeleckými agentmi a agentúrami. S veľkým ohlasom sa stretol koncert so zborom milánskej La Scaly, ako aj samotné predstavenie opery Don Sanche.

 

Aktuálne je účinkovanie operného zboru na Vianočnom koncerte svetoznámeho tenora Josého Carrerasa začiatkom decembra 2011, ktorý bude v Košiciach. Boli už nejaké skúšky a aká bola atmosféra na týchto skúškach?

S José Carrerasom sme zatiaľ absolvovali jednu skúšku. Pán dirigent David Gimenez bol s výkonom zboru veľmi spokojný, a obdivom sa netajil ani maestro Carreras. Musíme dúfať, že stabilný výkon zboru sa zopakuje aj na samotnom koncerte, ktorý bude pre vážnu hudbu nie v práve ideálnom priestore.

 

Máte už aj nejaké vyhliadky do budúcna?

Pripravujú sa ďalšie spoločné koncerty s maestrom Carrerasom, ako aj niekoľko výnimočných koncertov z opernej a oratórnej tvorby, ktoré budú v réžii samotného Štátneho divadla v Košiciach.

 

Ste zbormajstrom operného zboru ŠD v Košiciach. Čomu sa venujete okrem práce zbormajstra?

Okrem práce zbormajstra pracujem aj ako vedecko-výskumný pracovník univerzitného pracoviska (Trnavská univerzita), kde sa venujem historickej muzikológii.

 

 

Ďakujem za rozhovor.