Slovenská televízia plánuje aj zmeny vo vysielaní v oblasti kultúry

19.08.2013 19:10

 

Bratislava

 

V stredu 7. augusta sa na neformálnych raňajkách stretli zástupcova médií s riaditeľom Slovenskej televízie Václavom Mikom. Témou tohto stretnutia bolo nielen predstaviť súčasný stav a plány do budúcna, ale aj bilancia ročného pôsobenia riaditeľa Miku vo funkcii. Zmeny sa týkajú rôznych oblastí, na rad by mali prísť aj v tvorbe a vysielaní umeleckých programov, spomínala sa aj opera.

 

 

Václav Mika, riaditeľ Slovenskej televízie

foto: Ľudovít Vongrej

 

V úvode príhovoru Václav Mika stručne zrekapituloval svoje ročné pôsobenie vo funkcii a predstavil ďalšie smerovanie Slovenskej televízie. Za tento rok sa v Slovenskej televízii udiali mnohé zmeny. Za podstatné Mika považuje vytvorenie nového tímu ľudí, ktorým dôveruje a považuje ich za skúsených profesionálov. Pokiaľ ide o smerovanie a nastavenie fungovania verejnoprávnej televízie, riaditeľ zmeny zhrnul do troch rovín:

 

1. dosiahnúť štandardy, ktoré sú vo svete a v Európe

2. jedinečnosť programových typov: médiá verejnej služby majú robiť prácu a tvoriť obsah, aký dnes na trhu nikto neponúka

3. aký bude prienik kvality obsahu a originality do programu verejnoprávnych médií, aby ich to odlišovalo nielen žánrovo, ale aj kvalitatívne a obsahovo.


Tieto roviny sú obsahom ,,misie“, ktorá je v súčasnom období pred novovytvoreným tímom Slovenskej televízie.

 

Jedným z prvých krokov nového vedenia televízie bolo riešenie personálnej otázky. Slovenská televízia prepustila okolo stovky zamestnancov. Ďalšie viditeľné zmeny sú skôr formálne ako obsahové, napríklad nový spôsob prezentácie niektorých, hlavne spravodajských relácií, v konečnom dôsledku priniesol nárast sledovanosti. Václav Mika ďalej uviedol, že rozbiehajúca sa spolupráca s Českou televíziou prinesie nové možnosti v rôznych oblastiach. Mnohé ciele, ktoré si stanovil, sa nepodarilo uskutočniť kvôli bližšiemu oboznámeniu sa s prostredím fungovania nastaveného systému verejnoprávnej televízie. ,,Je úplne iné pozerať sa na médium zvonku a zvnútra a je to veľké poučenie, lebo zvonku vyzerajú mnohé veci jednoduchšie, dajú sa pomenovať, ale zvnútra sa nedajú až tak ľahko zrealizovať“ dodal Mika. V poslednom období sa začína uskutočňovať veľmi zložitá a dôležitá modernizácia štúdií STV. Ide skôr o technickú ako stavebnú obnovu.

 

 

 

 

Veľmi výraznou zmenou v STV je vysielanie programov bez prerušenia reklamou. Televízia sa tým chce obsahovo odlíšiť od ostatných médií a riaditeľ STV vidí nezávislosť ako podstatný výsledok tejto zmeny: ,,Môžeme absolútne rezignovať na akékoľvek ambície trhu klientov a zamerať sa na potreby diváka. Dnes je trochu hlbším problémom, či reklamu áno, alebo nie. Privátne média sa logicky a legitímne zaujímajú o očakávania trhu a klientov, pretože sezónnosť je nastavená podľa trhu klientov. Týmto môžeme tvoriť štruktúru aj sezónu podľa potrieb a očakávaní diváka“ povedal Mika.

 

Na otázku pre portál Opera Slovakia, či Slovenská televízia uvažuje svoje vysielanie obohatiť aj o programy, spravodajstvo a publicistiku z oblasti opery, alebo ako oživiť nahrávky z archívu STV, riaditeľ Mika odpovedal:

 

,,Pri samotnom nahrávaní predstavení sú problémom autorské práva. To neznamená, že len prídeme, dáme technológiu a nasnímame to. Faktom je, že sme v televízii po dlhých rokoch vysielali na nový rok napr. Viedenských filharmonikov a minulý rok aj našu Filharmóniu. To len rekapitulujem, čo sa udialo. A k nahrávkam v našom archíve sa nedostaneme, ak neobnovíme autorské práva. Všetci hovoria: ,veď máte plný archív inscenácií, klasiky...ʻ áno, máme, ale treba znova odkúpiť autorské práva.“

 

Na našu otázku ďalej odpovedal Tibor Buza, riaditeľ Sekcie programových služieb RTVS.

 

,,Áno, veľa vecí máme v archíve a padla tu druhá veľmi dôležitá poznámka, že nie so všetkými autormi máme vysporiadané autorské práva. Autorské práva sa nikdy nekupujú do nekonečna, pretože takto by si to nedovolil kúpiť nikto. Zakaždým sa tieto práva musia obnovovať a negociácia nových autorských práv, alebo predĺženie trvá istý čas. Druhý veľmi dôležitý rozmer je samotný archív, ktorý je pre RTVS veľkým problémom. Je to z jednoduchého dôvodu, prakticky 20 rokov s ním nikto nepracoval, neexistuje slušná katalogizácia, neexistuje presný a jasný obraz, čo všetko v ňom je a čo je poškodené. Napr. zhruba pred desiatimi rokmi bol nedostatok vysielacích kaziet, ktoré sa brali a premazávali z archívu. Začíname pracovať na projekte digitalizácie a na vytvorení tímu ľudí, ktorí sa lepšie pozrú, čo v archíve je, pretože zatiaľ tam fungujú dvaja, resp. traja ľudia a pán Antonič, za ktorého sme vďační, že ho máme a ak by odišiel, televízia má obrovský problém. Toľko k archívu, snažíme sa s ním pracovať.

 

Čo sa týka celkovo vážnej hudby, nielen spevohry či opery, zaznamenali sme nádherný koncert Requiem, pretože tento rok je 200. výročie narodenia Giuseppe Verdiho. Predpokladám, že ho uvedieme v čase vianočných sviatkov. Od septembra obnovujeme premiéry nových divadelných predstavení, postupne sa tam dostanú aj spevohra a opera. Od 1. septembra pôjde raz mesačne premiéra nového divadelného titulu. Začíname Tančiarňou s Ladislavom Chudíkom. Pôjde aj predstavenie z Martina, zo spevohry v Prešove muzikál Quo vadis a taktiež chceme do konca roka nahrať ešte jedno detské divadelné predstavenie, ktoré by sme chceli odvysielať na Vianoce. Určite budú ďalšie kroky smerovať aj do spevohry a opery, samozrejme v rámci našich finančných možností, pretože tam sú autorské práva diametrálne odlišné ako v činohre. To všetko sú procesy, ktoré treba pripraviť a nastaviť.

 

Ďalej pracujeme na koncepte, ako postaviť celé spravodajstvo, kultúrne spravodajstvo, kultúrne magazíny. Pravdepodobne od budúceho roku chceme dostať do vysielania aj jednotlivé magazíny na týždennej báze, ktoré by sa venovali jednotlivých umeleckým žánrom. Teraz máme iba reláciu Umenie, ktorá zahŕňa všetko, ale my chceme ísť po špecializácii, aby sa jednotlivé magazíny venovali napr. výtvarnému umeniu, literatúre.... Vec je momentálne vo vývoji a pracujeme na nej s cieľom dostať ju do vysielania od budúceho roka. Taktiež pripravujeme sériu dokumentov o osobnostiach.“

 

 

 

 

Slovenská televízia plánuje viaceré zmeny, či už v súvislosti s detským divákom, tvorbou inscenácií alebo zmenou spravodajstva, tak aj v oblasti publicistiky a dokumentaristiky, kde Václav Mika potvrdil, že má záujem aj o nové mladé tváre slovenských dokumentaristov.

 

V pozvánke na stretnutie Václava Miku so zástupcami médií bolo uvedené: „Sme len za začiatku cesty“. Ostáva veriť, že Slovenská televízia naberie správny smer.

 

Pripravil: Ľudovít Vongrej

článok zaradený do: Operné správy

 

 

Fotogaléria: Slovenská televízia plánuje aj zmeny vo vysielaní v oblasti kultúry

Táto fotogaléria je prázdna.

Diskusná téma: Slovenská televízia plánuje aj zmeny vo vysielaní v oblasti kultúry

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

                 

 

 

Kontakt

Ľudovít Vongrej - šéfredaktor redakcia@operaslovakia.sk